Quantcast
TereBox T2

Philips + regiony UPC

| Tisk

V poslední době se ve vašich dopisech i v Diskuzi na tomto webu setkáváme s nespokojeností abonentů služby UPC Direct. Mimo obecně známého problému s nekvalitním obrazem způsobený vysíláním velkého počtu programů z jednotlivých paketů jsou také majitelé přijímačů Philips zklamáni nemožností rozšíření TV programů v základní nabídce UPC Direct. Pro ně je prakticky nedostupné sledování i jiných televizí ostatních regionů, kde UPC svoji službu nabízí.

UPC Sport 1 na přijímači Philips Většina diváků si pořídila UPC Direct se satelitním přijímačem Philips a využívají maximálně 22 programů určených pro ČR plus volné programy z Astry. K dalším programům v paketu UPC Direct nemá divák přístup. Co tomu brání? Přijímač Philips je totiž nakonfigurován na určitý region. V našem případě na CZ. Dalšími regiony jsou SK (slovenský), PL (polský) a Hu (maďarský). Pro každý region jsou vyhrazeny některé programy, které lze na satelitu Philips v konkrétní verzi přijímače pro určitý region přijímat. Ostatní programy jsou blokované. Pro náš region jsou určeny např. programy TV3, HBO CZ, Sport1 CZ atd. V nabídce UPC Direct jsou i takové programy, které jsou pro všechny 4 regiony - př. Eurosport, CNN, MTV, VH1. Při nedávném rozšiřování nabídky Wizja a UPC Direct byli ochuzeni zejména naši sousedé ze Slovenska. Polákům přibyly nové programy, Maďarům, v ČR u přijímačů Philips naskočil navíc aspoň program TV3 (slibované programy ČT1, ČT2 a Prima stále v nedohlednu), ale Slováci - majitelé přijímačů Philips, nezaznamenali žádnou změnu. Zcela chápeme jejich oprávněnou nespokojenost.

 Samozřejmě je tu možnost a řešení pro všechny, jak přijímat všechny regiony aspoň v základní nabídce. Tou možností je pořízení vlastního satelitního přijímače, jiného než je pronajatý Philips. Přijímač musí mít zabudovaný dekodér Cryptoworks, nebo musí mít vložený modul Cryptoworks. Takový přijímač umožní předplatitelům nabídky UPC Direct sledovat všechny programy v základním balíku všech regionů UPC Direct.Nabídka digitálních přijímačů na našem trhu je velká. V současné době nejpopulárnějším a bezproblémovým přijímačem i pro příjem paketu UPC Direct, Czechlink a dalších programů a paketů je Humax CRCI 5500, který má integrovaný CryptoWorks a dva sloty pro přídavné CA moduly, někdy vyhoví i model Humax 5510 beze slotů pro CA moduly.Do zabudovaného dekodéru CryptoWorks můžeme zasunout kartu UPC Direct a těšit se i z jiných programů, které přináší společnost UPC. Uvidíme tak plno dalších verzí programů na rozdíl od omezené nabídky, kterou jsme měli možnost vidět na přijímači Philips. Namátkou jmenujme Animal Planet, Discovery Channel, Hallmark i další. Pro mnohé diváky to bude určitě zatraktivněním UPC Direct. Na druhou stranu je nutno říci, že žádný z těchto programů 'navíc' není v češtině a ani slovenštině. Jedná se o programy v polštině, maďarštině a v angličtině.

 Těžko říci, zda diváci UPC Direct budou mít zájem si jen rozšířit UPC Direct o cizojazyčné programy. Spíš se dá předpokládat, že si pořídí jiný přijímač ke službě UPC Direct a rozšíří si tím možnost příjmu i o programy z mnoha dalších družic při použití natáčecího zařízení či přepínání konvertorů, nebo pomocí dalších modulů nabídku o další zahraniční placené televize. Podmínkou je ovšem vždy zakoupení jiného přijímače než Philips.

TRT3 na přijímači Philips Otázkou je, co s přijímačem Philips, který vám vlastně "zůstal na ocet". Ten budete mít vždy, protože samostatné karty UPC Direct není zatím možné od společnosti UPC získat. Navíc bez vložené karty není možné s Philipsem přijímat ani volné programy z družice Astra.

 I zde je řešení. Pokud vlastníte s jiným přijímačem i kartu Czechlink, můžete použít přijímač Philips pro příjem UPC Direct a Humax 5500 či jiný (Humax 5510) pro Czechlink a ostatní programy, volné či kódované. Přijímače propojíte prosmyčkováním, které přijímače Humax umožňují. V tomto zapojení ušetříte jeden modul Cryptoworks, který byste při příjmu obou možností (UPC Direct i Czechlink) v jednom přijímači potřebovali a zůstane vám jeden slot v přijímači Humax volný. V současné době (leden - únor 2001), kdy se prodávají moduly Czechlink za 8500 - 10000 je to nezanedbatelná úspora. Získáte tím také možnost nahrávat na video i jiné programy, než na které se zrovna díváte, případně propojíte jeden z přijímačů na jiný TV v domě. Řešení a využití by se jistě našlo víc. Informace v tomto článku jsou získány na základě vašich dopisů, příspěvků a praktických pozorování. Děkujeme tímto našim čtenářům a těšíme se na další příspěvky.

 Přejeme hodně kvalitních programů

Parabola.cz
Dne:

Reklama
Vybrané články