Quantcast

Nežádoucí zapínání Humaxů řady 5xxx

| Tisk

Nežádoucí zapínání Humaxů řady 5xxx

V některých případech dochází k automatickému zapínání přijímačů Humax ve standby režimu. Konkrétně se tento problém vyskytuje u přístrojů, u kterých bylo dříve nastaveno načasování pro nahrávání.
Občas se stane, že i po vypnutí časovače tento opětovně, většinou každý den, zapíná přijímač v dříve zvolenou dobu. Pokud se vám ani po upgrade přijímače aktuálním softwarem nepodařilo tento problém odstranit, doporučujeme zkusit jednoduchý a osvědčený postup odstranění tohoto problému. Vzhledem k tomu, že u většiny modelů byly podobné neduhy již odstraněny v novém sw, nemusí jít o obecný problém.

Postup odstranění problému:

Stáhněte si např. ze serveru www.humax.cz ze sekce Podpora do PC program Formula V3. Rozbalte a nainstalujte.
Po propojení přijímače s PC příslušným kabelem stáhněte pomocí programu Formula 3 do PC svůj aktuální seznam programů a nastavení přijímače příkazem Upload data (IRD to PC). Tento seznam uložte někam na disk PC prikazem Save as. Uložený soubor bude mít příponu hnf. Tím si zaarchivujete své vlastní programové nastavení.
Dalším krokem je vytvoření nového a prázdného souboru v programu Formula V3. Provedete příkazem New. Nastavte pouze správný model přijímače.
Nový prázdný soubor pak přehrajte příkazem Download data (PC to IRD) do satelitního přijímače. Tímto převodem vymažete v přijímači všechny programy i další nastavení.
Dále je vhodné upgradovat přijímač aktuálním softwarem. Vyberte správný sw podle typu vašeho přijímače a verze loaderu. Upgrade provedete se stejným zapojením, můžete použít program Formula V3, nebo program WDN40AK. Postup upgrade najdete také na stránkách www.humax.cz v sekci Upgrade. Po provedení upgrade se obnoví všechny funkce, které byly z jakéhokoliv důvodu zablokovány.

Přijímač bude dále nutné znovu naladit ručním či automatickým laděním. V některých případech se však dá použít i váš původní soubor uložený na disku. Tento soubor natáhněte do programu Formula a příkazem Download jej přeneste zpět do přijímače.


Pokud by se problém opakoval, zkuste opět prázdný soubor a ruční či automatické naladění přijímače.

Ve většině případů však výše uvedený postup zatím vždy odstranil všechny problémy s nežádoucím spínáním časovače přijímačů Humax řady 5xxx.

Poznámka na závěr:
Hledáme spolupracovníky pro stručné popisy zkušeností s různými typy digitálních přijímačů všech modelů a značek.
Přivítáme i vaše náměty pro další články věnující se kompletní problematice satelitního příjmu.


Parabola.cz

Reklama
Vybrané články