Quantcast

Hyundai HSS-1000IR a setting

| Tisk

Digitální satelitní přijímače Hyundai se pomalu ale jistě stávají součástí našeho trhu. Zpočátku velmi špatná podpora pro tyto přijímače se začíná den ode dne postupně zlepšovat a dnes je na internetu už řada settingů včetně softwarových záplat pro stále populárnější model HSS-1000IR, který lze využít pro příjem programů v rámci systému DS9. A právě model HSS-1000IR se stal modelem, na kterém Vám popíšeme přenos settingu z STB do PC a opačně.

SETTING
Soubory settingu obsahují parametry několika či všech programů na jedné či více družicích. U některých značek digitálních přijímačů obsahuje setting i většinu nastavení systému.
Jak poznáme setting pro přijímače Hyundai? Soubory settingu určené pro tyto přijímače mají příponu souboru TXT nebo BIN. TXT verze je zvlášť výhodná, neboť obsahuje 'čistý' text, který můžeme si prohlédnout téměř jakýmkoliv textovým editorem. BIN verze je 'přeformátovaná' a lze ji prohlížet jen editory settingu pro přijímače Hyundai. Bohužel, poměrně přehlednou situaci se soubory settingu komplikuje fakt, že patchy pro přijímače Hyndai HSS-1000IR jsou distribuovány také s příponou BIN. K rozeznání by nám měla vždy pomoci velikost 'sw' BIN souboru patch, která se pohybuje okolo 780kB...

SETTING EDITOR
V současnosti je settingů i editorů pro digitální boxy Hyundai poměrně málo. V sekci DOWNLOAD našeho serveru Parabola.cz naleznete i softwarový balíček pro uživatele modelu HSS-1000IR. Nemáte-li zatím žádný editor, doporučujeme soubor stáhnout. Stejně tak doporučujeme i uživatelům dalších modelů přijímačů Hyundai. Ze zmíněného balíčku tak využijí jen setting editor.

SatEditorSpustíme soubor 'sateditor.exe'. V první řadě klikneme na menu 'OPTION'. Zde nastavíme používaný komunikační port (obvykle COM1 nebo COM2) a počet satelitních antén (závisí na modelu a používaném sw). Klikneme na OK. Nyní propojíme satelitní receiver s počítačem pomocí tzv. null modem kabelu.

PŘENOS SETTINGU Z STB DO PC
Velmi jednoduchý, ale neobvyklý je přenos settingu z přijímače Hyundai do počítače. Z menu programu SatEditor vybereme položku Upload - Upload Start a do počítače se v tento okamžik začnou přenášet nastavené programové předvolby. Přijímač není nutné restartovat; stačí jej mít zapnutý na některém programu. Na televizoru tak můžeme sledovat jakýkoliv satelitní program po dobu přenosu settingu do počítače. Přenos je poměrně rychlý. Během několika sekund je v počítači.

PŘENOS SETTINGU Z PC DO STB


Zpětný přenos settingu, tedy z počítače do přijímače je trochu složitější. Připravíme si setting. Buď upravíme původně přenesený setting či z menu programu FILE - OPEN vybereme setting ve formátu TXT. Pokud bychom chtěli přenést setting ve formátu BIN do Hyundaie, musíme hledat jinde: DOWNLOAD - OTHERS (výběr settingu z HDD) či DOWNLOAD - CURRENT (aktuálně otevřený setting). Po zvolení jedné ze dvou možností, musíme příjímač restatovat HLAVNÍM VYPÍNAČEM, který nalezneme na přístroji vzadu (musíme si pospíšit, neboť máme na tento krok jen několik málo sekund).

SatEditor

Po několika sekundách bychom měli mít v přijímači nový či zaktualizovaný setting. V případě úspěšného přenosu settingu by se na displeji Hyundaie mělo zobrazit 'SUCC'. Výpis programu SatEditor by měl být podobný jako na našem obrázku.

Parabola.cz

Reklama
Vybrané články