TereBox T2

Čtvrtý a pátý měsíc Digi TV na Slovensku

| Tisk

logo August a september 2006 ako štvrtý a piaty mesiac existencie DIGI TV na Slovensku potvrdil všetky prognózy a hlavne stúpajúci záujem o uvedenú službu. V praxi sa tento trend prejavil jednoducho.

Napriek neexistujúcej reklame a existujúcim horúčavám sa počet zrealizovaných montáží znásobil, žiaľ, omnoho viac sa znásobili počty desiatok tisíc netrpezlivých čakateľov na montáže. Aj keď si profesionálne firmy zaoberajúce sa montážou satelitných zariadení posilnili počty technikov, v praxi sa logicky v tomto období museli objaviť ďalšie problémy.

Tie sa týkali nedostatku parabolických antén. Plynulé dodávky začali haprovať a vinu možno hľadať minimálne v troch vinníkoch. Tým prvým je radikálny nárast záujmu o samotnú službu , tým druhým boli dovolenky vo fabrikách, kde sa paraboly vyrábajú a tým tretím a asi najvážnejším bola finálna príprava na vstup DIGI TV na územie ČR. Ľudovo povedané, rozbeh českého DIGI TV si vyžadoval presmerovať na jeho teritórium tisícky súprav, a to sa udialo práve koncom augusta.

Ak teraz odbočím od hlavnej témy, ktorou je Slovensko a DIGI TV, potom si nemôžem odpustiť zopár poznámok na adresu jeho prieniku na územie Čiech a Moravy. Tento posun zo Slovenska smerom k našim západným súrodencom má mimoriadny význam pre abonentov zo Slovenska i Čiech navzájom. Vo svojej podstate by to mohol byť začiatok pre vytvorenie novej česko-slovenskej satelitnej platformy.

DIGI TV dokázalo už počas krátkej doby svojej existencie, ako sa má naložiť s možnosťami, ktoré ponúka priestor Európskej únie v súvislosti s platformou nazývanou Televízia bez hraníc. Reč je o tom, že až do príchodu DIGI TV na slovenský elektronický trh bol tento dokonale deformovaný. Existoval tu síce jediný poskytovateľ satelitnej služby DTH, tento však bol iba zásterkou, či “křovím” pre nastavenie čo najvyššej ceny služieb pre abonentov televíznych kábelových rozvodov Prevádzkovatelia TKR z existencie DIGI TV radosť nemajú, nakoľko už v týchto mesiacoch začalo byť na Slovensku evidentné, že DIGI TV začína pomaly, ale isto ohrozovať ich obchodné záujmy.

Čoraz viac abonentov v mestách sa odhlasuje od služieb TKR a aktivuje si z ich pohľadu omnoho atraktívnejšiu, kvalitnejšiu a cenovo výhodnejšiu službu. Je možno aj celkom dobre, že prevádzkovatelia TKR majú v tomto momente jediný a posledný argument, ktorý im ešte udrží časť abonentov dovtedy, kým budú nútení podniknúť zásadné kvalitatívne zmeny v poskytovaných službách pre udržanie si svojich zákazníkov. Reč je o tom, že väčšina domácností pripojených na TKR disponuje dvomi, či tromi televíznymi prijímačmi, na ktorých môžu nekvalitný analógový signál sledovať nezávisle.

logo Otázkou ostáva, či prevádzkovatelia TKR už konečne pochopili, kam smerujú obrovské možnosti digitalizácie televíznych signálov, ktoré platforma DVB-S vrátane DTH prináša. Iste, služby typu triple play sú svojim spôsobom zaujímavé, nemožno však zabúdať na to, že moderní ľudia dnes ceňujú aj ďalšie aspekty v slobode príjmu programov služieb, ktoré nie sú viazané na konkrétneho prevádzkovateľa, či miesto.

DIGI TV začne vážne ohrozovať služby TKR po dosiahnutí limitného množstva zákazníkov. V takom momente začne ponúkať do domácností druhý prijímač za mimoriadne výhodnú cenu. To už bude znamenať pre väčšinu abonentov TKR s dvomi televízormi v domácnosti vážny dôvod na zamyslenie. Aby sme však príliš nepredbiehali udalosti, všimnime si tak trocha aj reakcie opačnej strany, ktorá sa zo dňa na deň dostala z pozície monoplného poskytovateľa služby do role subjektu, ktorý nielen, že nie je schopný efektívne zareagovať na ponuku konkurencie, ale neustále opakuje svoje fatálne chyby.

Reč je to tom, že Direct veľmi pomaly reagoval na DIGI TV a navyše vôbec nezmenil filozofiu svojho nezdravého prístupu k zákazníkom. V praxi sa to prejavilo tak, že pre získavanie nových zákazníkov sa vymyslela akási “zvýhodnená” dvojročná akcia, tá sa ale napodiv automaticky neponúka starým dobrým zákazníkom, ktorí firme počas dlhých rokov odviedli nemalé peniaze. Ak sme už pri službe Direct, nedá mi, aby som nepovedal to, čo sa všeobecne vie, ale v médiách akoby naschvál úspešne utajuje.

Táto služba má jeden bezpochyby závažný tromf, ktorý priťahuje slovenských a českých divákov. Reč je o tom, že služba neoficiálne, či ak chcete tak moderne povedané “pirátsky” umožňuje slovenským abonentom sledovanie českých programov a českým abonentom naopak sledovanie slovenských programov. Diváci samotní takúto službu navyše a zadarmo iste ocenia.Či je všetko v súlade s chaotickou legislatívou vzťahujúcou sa na magické slovíčka o autorských zákonoch, to až také podstatné nie je. Na takúto tému nech sa baví právnická obec, kde päť právnikov má na vec šesť názorov. Jedno je však isté, ak sa takéto veci bežne a každodenne odohrávajú v krajinách EÚ, svedčí to o tom, že veľkí hráči na trhu si už jednoducho aplikovali po svojom zásady uplatňovania princípu TV bez hraníc, ktorá je významnou agendou Európskeho Parlamentu.

Nečudo teda, že aj diváci DIGI TV sa čoraz viac dožadujú rovnakých práv pri dodržiavaní zásad česko-slovenskej vzájomnosti. Je len otázkou krátkeho času, kedy sa tieto programy objavia na oboch stranách rieky Moravy. Pre DIGI TV je to vynikajúci tromf, ktorý však v danom momente nepotrebuje použiť. Nárast abonentov je doslova hektický a platí stále jedno a to isté.

DIGI TV sa v ďalších mesiacoch ocitne stále viac v roli čoraz žiadanejšej služby. A takúto pozíciu jej na poli elektronických médií môže konkurencia iba závidieť, prípadne sa pokúsiť o jej nasledovanie.

Ing. Ján Luterán
článek původně vznikl pro časopis Solid Europe
publikováno se souhlasem autora

Vybrané články