TereBox T2

Nejlevnější satelitní internet v ČR - TooWay

| Tisk

obrázek Společnost INTV spol. s r.o. patří nejenom na českém trhu ale i v evropském měřítku k významným hráčům v poskytování služeb satelitních komunikací. Je to zejména pro nejširší portfolio poskytovaných služeb. Společnost vynakládá nemalé úsilí a prostředky do vývoje. Díky této činnosti můžeme představit dvě velmi zajímavé oblasti satelitních komunikací.

První novinkou v satelitních komunikacích je systém vysokorychlostního přenosu dat TooWay™, určený pro zřizování přístupu k internetu. Jedná se o zařízení, které spatřilo světlo světa ve společné dílně známého evropského satelitního operátora Eutelsat včetně jeho pobočky Skylogic a americké společnosti ViaSat, předního výrobce širokopásmových produktů a inovačních řešení satelitních distribučních sítí. Od září 2008 je služba Tooway™ poskytována i v ČR.

Tooway™ představuje novou generaci obousměrných satelitních služeb, které umožňují stahování a odesílání dat přes družici s rychlostí 2048 kbit/s down a 384 kbit/s up s anténou o průměru pouhých 68cm. Tyto rychlosti však pro systém nejsou limitní, v průběhu dalšího období dojde k jejich výraznému navyšování. Služby v ČR jsou poskytovány v Ka pásmu. Interaktivní satelitní služby jsou poskytovány na základě technologie ViaSat´s SurfbeamTM DocsisTM. Jde tedy o verzi kabelového připojení přes satelit.

obrázek Služba Tooway™ INTV je k dispozici v kategoriích Basic, Bronze, Silver a Gold. Každý modem může být propojen přímo s jedním uživatelským zařízením (například PC). Není zapotřebí žádné další programové vybavení. Zařízení ViaSat se skládá z vnitřní jednotky - modemu, anténní jednotky a kabeláže k anténnímu systému. Satelitní přenos je zajištěn přes družici Hot Bird 6, na pozici 13E v Ka pásmu. Ceny měsíčního provozu jsou 640,-Kč, 1.120,-Kč, 1540,-Kč a 2.870,-Kč bez DPH a liší se předplaceným objemem přenášených dat. I v případě služby Basic za cenu 640,-Kč není třeba mít obavu s omezení, neboť tato služba představuje v součtu 1,2 GB přenesených dat, které jsou pro případ stahování násobeny koeficientem 0,5 a pro odesílání platí koeficient 1, 5. Při překročení objednaného objemu přenesených dat je uplatněna nově formulovaná FAP se systémem „klouzavých oken“. Satelitní komplet (anténní systém, transceiver a modem) je k dostání již za 12.900,-Kč bez DPH a cena instalace se pohybuje kolem 3.500,-Kč bez DPH. Pro instalaci je nutné najít vhodné místo, kterým je v pravé poledne prosluněná jižní stěna objektu. Služby TooWay INTV představují velmi rychlou, všude dostupnou a přitom nejlevnější alternativu satelitního internetu.

Druhou novinkou dotaženou do všech detailů v oblasti IP přenosu dat je služba streamingu. Služba navazuje na zkušenosti společnosti INTV spol. s r.o. z oblasti VSAT spojů. Jedná se o plnohodnotný mobilní Up-Link s využitím IP technologií a transportem datového toku přes veřejný internet případně přes datový okruh. Pro přenos je uvažováno s použitím pásma transpondéru na satelitu s pokrytím vhodným pro Evropu o určité šířce garantovaného pásma. Zvětšením šířky pásma dojde k úměrnému navýšení garantované rychlosti spoje bez potřeby změny použité technologie nebo změny parametrů, neboť celý systém je koncipován s rezervou pro přenos rychlostí 4Mbit/s.

Při přenosu se používají modulace s vysokou efektivitou využití pásma, které však zároveň zaručují dodržení vysoké úrovně roční dosažitelnosti spoje a to minimálně 99,9%. Pro poskytování služby mobilního Up-Linku je využívána HUB stanice Petřín společnosti INTV spol. s r.o. (zároveň i pozemská vysílací stanice TV vysílání). Pro potřeby rychlého přenosu souborů o velkém objemu v prostředí Windows je celý systém z uživatelského hlediska doplněn akcelerací TCP/IP přenosu na základě technologie CISCO. Použití tohoto systému je přímo předurčeno pro broadcastery a aplikace s on-line přenosem obrazu jako jsou aplikace záchranného systému a Policie. Alokace garantovaného pásma pouze pro potřebu zákazníka představuje naprosto nezávislé řešení, kdy zahájení vysílání závisí pouze na dojezdu na určené místo, nasměrování antény a kontrolní komunikaci s operátorem na řídícím pracovišti (NOC), které je k dispozici 24 hodin denně.

obrázek Za zmínku jistě stojí i služba dalšího druhu internetového připojení, která nese obchodní název SPACE. Tato služba je nabízena opět v kategoriích Optimal, Bronze, Silver a Gold a to již od roku 2005. Pro poskytování této služby je využíván propracovaný systém satelitních komunikací, kterým je systém belgické společnosti NEWTEC pracující se standardem DVB-RCS. Tento systém zajistil společnosti INTV spol. s r.o. tříletý technologický náskok, neboť až v dnešní době ostatní satelitní poskytovatelé přicházejí s nabídkou připojení s rychlostí alespoň 2048/512 kbit/s. Použití systému je vhodné i pro síťové řešení přístupu k internetu, kdy pro určitou skupinu zákazníků nebo větší projekt zákazníka je přidělen vhodný profil standardně s rychlostí 2048/512 kbit/s. Na základě zjištěných potřeb zákazníka lze využít i profil např. 256/512 kbit/s. Provozní náklady při službě SPACE Optimal jsou součtem paušálu 500,-Kč a ceny za přenesený objem dat kdy jednotka 100MB stojí 86,-Kč bez DPH.

Satelitní terminály NEWTEC SIT DVB–RCS - poskytují integrovanou akceleraci satelitního přenosu na IP, podporu služeb pro VoIP, VPN, multicast, videostreaming a web-caching. Vzhledem k přenosovým rychlostem je systém vhodný i pro zálohování pozemních (radiových) spojů. Cena terminálů je 54.000,-Kč bez DPH nebo lze využít služby pronájmu. Velkou předností pro zákazníky využívající službu SPACE je umístění řídícího centra v České republice opět se službou 24 hodin / 7 dní v týdnu. Satelitní přenos je zajišťován přes družici společnosti Eutelsat Atlantic Bird 3 (5°W) se stoprocentním pokrytím Evropy.Bližší informace o novinkách, systému s terminály SIT DVB-RCS, ale i dalších systémech společnosti INTV, spol. s r.o. získáte na www.intv.cz nebo u Ing. Petra Kokeše (petr.kokes@intv.cz, +420 224 222 802).

PR článek
redakce

Vybrané články