Quantcast

Instalace paraboly MultiBeam

| Tisk

Poslední dobou se vyskytují dotazy ohledně speciální parabolické antény E-85 Multifocus /MultiBeam/ z produkce dánské firmy Kjaerulff, která je vyráběna pod značkou Maximum. V následujícím textu se pokusím stručně popsat montáž této antény.


obrázek
Tuto anténu si vždy nejdříve nastavím na montážní stolici na zemi. Sestavení antény podle přiloženého návodu není nijak náročné, doporučuji začít od upevňovacích třmenů, přes nastavovací mechanismus, krk, lyžinu a direktorem konče. Anténu je ideální instalovat na stožár, či výložník o průměru 40 až 50mm. Jiný než uvedený průměr, má za následek výrazně horší manipulovatelnost při nastavování azimutu antény. Při instalaci na stožár je nutné odstranit pojistný ocelový výlisek v místě upnutí. Dále doporučuji do spodku krku antény vyvrtat dva otvory/cca 5mm/, pro odtékání vniklé vody. Díry tam jdou sice předvrtané tři, ale na úplně nevhodném místě.

obrázek

Nastavovací mechanismus E-85 /azimut – elevace – skew direktoru/

Před montáží si je třeba uvědomit, že dodávané držáky LNB jsou svou konstrukcí hodně limitující z pohledu minimálního odstupu sousedních pozic a tím pádem i ve výběru přijímaných družic. Minimální rozteč daná konstrukcí třmenů je 4° na orbitě /při použití vhodných LNB s hlavičkou kolem 50mm/. Na sousedních pozicích této „čtyřstupňové“ dvojice je už minimální rozteč 5° resp. 6° - viz. přiložený návod. Jedna výjimka existuje, tu si popíšeme později.

Rozměr direktoru je 75 cm na výšku a 90 cm na šířku. To znamená, že ani v ohnisku nelze očekávat silnější signál, než který jsme schopni v ohnisku získat na běžné 80cm ofsetové anténě. Na krajních pozicích je už celkem patrný pokles zisku.

Pro náš případ jsem zvolil následující rozsah:

28,2E - 23,5E - 19,2E - 16,0E - 9,0E - 5,0E - 1W - 8W


obrázek

Pro nastavování antény jsem použil měřící přístroj Prodig 5 z produkce španělské firmy Promax a pro demonstraci též oblíbený DVB-S přijímač Openbox X820 s PC editorem Pobedit. Omlouvám se zhoršenou kvalitu snímků v článku, poslední dobou mě zlobí externí A/V karta.


obrázek
Nastavení portů DiseqC v editoru Pobedit.

Montáž, nastavování i měření probíhalo za poměrně špatného počasí s deštěm a sněžením. Naměřené hodnoty se tak dají považovat jako prověření antény pro horší počasí.

Ohnisko antény jsem zvolil na 9E. Pro hrubé rozmístění jednotlivých konvertorů dobře poslouží vyznačená stupnice na kolejnici. Doporučuji si zvolené ohnisko vyznačit na kolejnici fixem z obou stran, a podle této značky kolejnici správně vycentrovat na osu krku antény. Obě krajní pozice /28,2E a 8W/ jsou už se signálem dost na hraně, zvolil jsem je pouze pro zajímavost. Pro informaci jsem zkusil zaměřit i jeden transpondér z pozice 7W, zde je signál už hluboko pod hranicí stabilní sledovatelnosti. Pozice 1W a 8W mají nižší elevační úhel než ostatní přijímané družice, proto počítejme s tím, že direktor bude celý nepatrně natočený /LNB pro 8W bude opticky nejvýše/.


obrázek

V Jižních Čechách se hodnota skew pohybuje kolem 82° při této konfiguraci. Pro informaci uvádím i vzdálenosti rysek na kolejnici, pro pozice 23,5E a 1W. Při ohnisku 9E vychází osa LNB pro Astru 23,5E cca 188mm od 9E /osa krku/, pro 1W je to 130mm na druhou stranu. Měřeno po vnějším obvodu kolejnice. Berte tyto hodnoty jen jako informativní, jako pomůcku k montáži.

Při nastavování je dobré používat dva měřící přístroje, či STB s TV obrazovkou pro každý kraj přijímaného rozsahu zvlášť.

V krajním případě lze použít například dvouvstupé relé a pomocí nastaveného přijímače s příslušným settingem přepínat nastavované krajní pozice. Neustálé odpojování a připojování kabelů do LNB nepřispívá konvertoru, přijímači ani délce času montáže a jejímu výsledku.


obrázek

Z této konfigurace vás asi zarazí pozice 19,2E a 16,0E.Zde je rozdíl pouhé 3° na orbitě, toto jsem se rozhodl vyřešit použitím monobloku Maximum V-3, který je cejchován právě pro tuto rozteč. Použití monobloku a obyčejných LNB s sebou přináší nutnost použít při řešení přepínání Diseqc relé v provedení Option.


obrázek

obrázek
Montáž přepínacích relátek na krk antény - EMP 168W V2 a P.162 IW/option

Zvolil jsem přepínač EMP P.162 IW option,do vstupu 1 je zapojen monoblok Maximum, do vstupu 2/Committed povel C resp. 3/ jsem zapojil přepínač EMP 168W V2, do kterého jsou zapojeny všechny ostatní univerzální LNB. Po postech univerzálních LNB jsem použil single model Inverto SilverTech, pouze jako sousední konvertor /23,5E/ vedle monobloku, jsem z pochopitelných důvodů použil legendární ALPS. Pro krajní pozice jsem použil LNB Edision.

Celý řetězec je ovládán v režimech Diseqc1.0 a 1.1, pomocí povelů Committed a Uncommitted.

Pokud si vystačíte s monoblokem a pouze čtyřmi LNB, můžete místo P.168-čky použít třeba relátko Spaun SUR 420 /nastavit Mode 1/. Větší počet LNB můžete realizovat pomocí nového přepínače S16 od EMP, nebo kaskádou přepínačů SUR 420.

Tato přijímací varianta/přepínání Diseqc/ byla úspěšně odzkoušena i na přístrojích Vantage X-211 S a kombo X-221 TSCI .

Signály ze satelitů na parabole Multibeam

Na následujících obrázcích lze sledovat nastavení portů DiseqC a úroveň signálů na vybraných transpondérech v přijímači Openbox.


obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek
Na pravém kraji je vidět transpondér 12341V z pozice 7W – pod hranicí příjmu.

Pohled na analýzu kmitočtového spektra kolem známých transpondérů CS Link a Digi TV, včetně přehledu důležitých parametrů digitálního signálu.

Analýza kmitočtového spektra na měřícím přístroji

Připomínám, že se jedná o hodnoty naměřené za zhoršeného počasí.


obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

Z dolních oknech Prodigu5 je krásně vidět, jaký je rozdíl v bitrate FTA programů ČT24 z platforem CS Link a Digi TV.


obrázek

obrázek
V tomto článku jsem chtěl popsat práci s touto speciální anténou a trochu naznačit, co je s ní možné dosáhnout.

Technické technické informace k speciálním anténám Maximum naleznete na této adrese:

http://www.kjaerulff1.com/catid.204/68.aspx

Myslím, že bude pro mnoho čtenářů zajímavé i řešení spolehlivého příjmu družic, které jsou od sebe vzdáleny pouhé tři stupně na orbitě. Takovýchto případů je mnohem více, nejen varianta 19,2E a 16E.
obrázek
Maximum V-3 3° Monoblock Gold class LNB + ALPS single

Ano, použití monobloku určitě přináší několik mechanických a tím pádem i příjmových omezení /kompromisů/, pokud je monoblok instalován poblíž ohniska antény a jedna z družic je dostatečně signálově silná, je jeho použití naprosto bez problémů. Využití příjmu s tímto „třístupňovým“ monoblokem se dá použít v kombinaci s multifeedem Vantage i na obyčejné ofsetové anténě příslušného rozměru. T90 jeho použití díky rozměru upínacího třmenu LNB neumožňuje.

Naše dnešní přijímací varianta neobsahuje pozici 13E, bohužel mechanické konstrukce lyžiny a třmenů pro LNB jsou takové, jaké jsou...

Přesto si myslím, že anténa Maximum E-85 si našla a ještě najde hodně spokojených uživatelů.

Saxon

Reklama
Vybrané články