Quantcast

Pozemní satelitní stanice na Slovensku

| Tisk

Obr.1: Pozemní satelitní stanice na SlovenskuZákladom družicových spojov je vysielanie signálu zo Zeme smerom na družicu. Družica po spracovaní tohto signálu ho vysiela smerom k Zemi, kde je zachytený pomocou antén určených pre jeho spracovanie. V začiatkoch satelitného vysielania sa prijímacie antény nazývali pozemskými stanicami. Tieto boli vybavené obrovskými parabolami. V tej dobe, t. j. koniec 60-tych a začiatok 70-tych rokov, používal napríklad Intelsat u svojich pozemských staníc paraboly s priemerom 26 m!, neskôr sovietsky systém Orbita už používal 12 m antény. Prvé, takpovediac komerčné satelitné antény sa použili v USA pre príjem satelitného signálu do televíznych kábelových rozvodov a ich priemer bol 6 m. Najmenšou parabolickou anténou používanou koncom 70-tych rokov, s prívlastkom pozemská stanica, bola súprava u BBC na príjem signálu z Eutelsatu, ktorá mala priemer 2,4 m. Vývoj po roku 1982 vďaka technickej modernizácii už udržal priemery parabolických antén u pozemských staníc na rozumnej úrovni niekoľkých metrov a u mobilných systémov sa už bežne začali využívať priemery antén pod 2 m. Potom vznikla kategória akýchsi miniatúrnych reportážnych staníc, kde sa pre realizáciu dopravy signálu smerom na družicu dajú použiť miniatúrne paraboly rozmerov aj 90 cm! Pozemské satelitné stanice v dnešnom ponímaní teda zabezpečujú dopravu modulácie v podobe televízneho, rozhlasového, telefónneho signálu a rôznych informácií v digitálnej podobe smerom na družicu. V zjednodušenej forme nazývame túto funkciu pozemskej stanice v anglickom jazyku ako UPLINK, signál zachytený na družici, následne spracovaný a vysielaný smerom k Zemi nazývame DOWNLINK. Frekvencia Uplinku a Downlinku je odlišná.

Prvá pozemská stanica na území bývalého ČSSR bola uvedená do prevádzky v roku 1974 v lokalite Sedlec a slúžila pre účely telekomunikačnej sústavy Intersputnik a pripravovaného satelitného vysielania v rámci krajín bývalého socialistického bloku (obr. 1). Priemer obrovskej parabolickej antény bol 12 m! Satelitné vysielanie UPST, t. j. Ústredného programu sovietskej televízie sa na území Slovenska a Čiech v rámci ČSSR uskutočnilo v druhej polovici 80-tych rokov. Toto propagandistické vysielanie nebolo určené pre individuálny príjem a navyše používané družice typu Horizont nemali dostatočnú stabilitu polohy. Príchod novej doby po roku 1989 a úroveň technologického vývoja na Západe potvrdili prvé pozemské stanice určené pre distribúciu komerčných televízií cez satelit. Neboli to už tie obrovské monštrá, ale omnoho jednoduchšie a elegantnejšie technické zariadenia. Po rozdelení Česko-Slovenska v uplatňovaní modernej západnej technológie pozemských staníc boli omnoho pružnejší v Čechách, kde okamžite začali s ich aplikáciou.Obr.2: Pozemní satelitní stanice na SlovenskuPrvou a najznámejšou stanicou na Slovensku sa stal Uplink, ktorý v roku 1996 zabezpečoval dopravu signálu stanice VTV na družicu Eutelsat II-F2 (10° východne). Túto mobilnú pozemskú stanicu si VTV prenajalo od telekomunikačnej spoločnosti PTT Austria. Súprava s ťahačom mala dĺžku 17 m a hmotnosť 10 t. Mala vlastný generátor a dynamo pre dobíjanie batérií, ktoré pri úplnom výpadku siete boli schopné prevádzkovať stanicu plných 30 minút. Stanica používala parabolickú anténu s priemerom 4,5 m. Technické vybavenie bolo dodané japonskou firmou NEC, výkon vysielača smerom na družicu bol 500 W a systém fungoval na frekvencii 14,291 667 GHz. Technické zariadenie umiestnené pri parabole v kontajneri priamo na ťahači (obr. 2) umožňovalo kontrolu signálu v smere Uplink a Downlink na dvoch monitoroch. Medzi zaujímavosti v súvislosti s touto pozemskou stanicou patrí to, že uvedená mobilná súprava stála pri zrútení "železnej opony" tým, že jej posádka naživo odvysielala udalosti z júla 1989, ktoré sa odohrali v Budapešti pred veľvyslanectvom USA, kedy sa tu uchýlili utečenci z NDR, ktorým neskôr dovolili prekročiť hranicu Maďarska smerom do Rakúska, čím sa začal postupný rozpad sovietskeho impéria.

Obr.3: Pozemní satelitní stanice na SlovenskuĎalšou pozemskou stanicou na Slovensku, ktorá už mala a má vyššiu kvalitatívnu úroveň je Uplink spoločnosti Telenor, ktorý sa nachádza v areáli STV v Mlynskej doline. (obrázky) Bol vybudovaný v roku 1997 a svoje vysielanie zahájil 5. 1. 1998. Jeho technológia bola koncipovaná tak, aby technický systém dokázal v digitálnej podobe dopraviť na družicu väčšie množstvo televíznych a rozhlasových programov, vrátane dát. Táto pozemská stanica najprv zrealizovala vysielanie satelitného programu VTV, ktoré sa tým presunulo na pozíciu družice Intelsat 707 (1°západne). Cieľom bolo vytvorenie digitálneho balíka televíznych programov určeného pre slovenských divákov tak, aby sa v prvom štádiu vysielalo cca 7 programov s konečnou kapacitou až 15 programov. Časť týchto programov mala byť vysielaná voľne a ďalšia v podobe platenej televízie pomocou dekódovacích kariet. Chvíľu to vyzeralo tak, že aspoň základný cieľ sa podarí naplniť, pretože skutočne k programu VTV čoskoro pribudlo BBC Prime, BBC World a dokonca na niekoľko dní začal vysielať aj program TV Slovakia v réžii STV. Ten však čoskoro zanikol a bol nahradený dlhodobo vysielaným monoskopom. Telenor mal vtedy ešte ambicióznejší plán, keď uvažoval nad tým, že z družice Thor III sa zabezpečí vysielanie 90-tich digitálnych programov, ktorých príjem na území Slovenska umožní parabola s priemerom 50 cm! Tento cieľ sa, žiaľ, nepodarilo splniť ani v základnej podobe, a tak vlastne nie je pozemská stanica Telenor v Bratislave využívaná dostatočne, hoci technicky je pripravená na vysielanie omnoho väčšieho počtu programov.

Ing. Ján Luterán
Převzané ze Solid Europe č.11/2002

Reklama
Vybrané články