Quantcast

Přepínání více LNB na jedné parabole s HQDS 10x1

| Tisk

Poměrně často se vyskytují dotazy ohledně problematiky přepínaní více LNB. Jde především o případy, kde se pojednává o více kusech než jen 4 LNB, které lze jednoduše přepínat pomocí protokolu Diseqc 1.0 resp. 2.0. Na trhu je osmivstupý model 168 od EMP Centauri /v několika provedeních/ a očekávaný 16- vstupý model S16 od téže značky. Ten ovšem není ještě běžně k dostání s instalačním plastovým pouzdrem.


obrázek

Obrázek - Instalace kaskádního zapojení dvou relé P.168W/V2 na anteně T-90

Předmětem dnešního testu je proto výrobek HQDS 10x1 od německé firmy ASAT, což je desetivstupé, programovatelné relátko.


obrázek

Jedná se o inovaci modelu SW101D od stejného výrobce.Tento přepínač je možné ovládat podle několika protokolů a jejich vzájemnou kombinací - viz foto.
SW101D vzájemné kombinace protokolů nepodporuje, HQDS naopak ano - /viz. presety 7 a 8/.


obrázek

Obrázek - Programátor k přepínacím relátkum ASAT

K relátku je dodávaný jednoduchý externí programátor s CMOS 8-bitovým Mikroprocesorem PIC16F630, který se pro programing zapojuje do série mezi vstup receiveru a výstup relé. Pokud budete mít externí DC adapter, není při programování receiver nutný zapojovat. Programování je velmi jednoduché. Po uzavření elektrického obvodu a aktivaci napájecího napětí /žlutá LED/, se vybere ovládací protokol zmáčknutím příslušného tlačítka. Dokončený proces programingu je signalizován rozsvícením zelené LED diody.


obrázek

Pro testování přepínaní jsem měl k dispozici tyto přijímače:

Technisat Digit S2,Technisat MultyMedia TS1,Technisat CCI2,Openbox X-820,Showbox S-300,Vantage 221 TSCI,Vantage HD 7100S a Topfield TF 7700 HSCI.


obrázek

Zaměřil jsem se na tři nejzajímavější a nejpoužívanější varianty vícevstupého ovládání. První dvě jsou v režimu Diseqc 1.1. a to varianta pouze s uncommitted povely – preset 5 /Openbox, Showbox, Vantage atd./ a druhá je s kombinací uncomitted a commited povelů preset 2 /Topfield atd./. Tato varianta umožňuje rozšíření přepínací kaskády až na 40LNB.

Na každý vstup HQDS 10x1 je ovšem nutné osadit další čtyřvstupé relátko Diseqc 1.0 resp. 2.0.
Třetí přepínací varianta je ovládání pomocí motorových povelů protokolu Diseqc 1.2 - /Technisat/ preset 6.


obrázek

Obrázek - Výběr přepínacích presetů relátka HQDS 10x1 ASAT

Pro zkušební přepínaní LNB jsem zvolil deset uvedených satelitních pozic. Použil jsem tyto družice a normálové transpondéry.


obrázek


LNB byly nainstalovány na anténě T-90.LNB byly výhradně značky Inverto, byly použity Singly,Twiny i Quady.Přepínač byl umístěn přímo u T90-ky, programátor umístěn těsně před přijímačem a svod byl kolem čtyřiceti metrů kabelu Belden 7mm.


obrázek

Obrázek - Toroidiální anténa Maximum T-90 od Kjearulff

V presetu 5, který ve kterém lze ovládat relátko pouze pomocí Uncommitted povelů probíhalo přepínání u modelů Openbox, Showbox a obou Vantage naprosto v pořádku, bez jakýchkoliv problémů a závažnějších časových prodlev. Signál rovněž naskočil okamžitě, ať byly přijímače uvedeny do Stan-by na jakémkoliv vstupu. Ještě bych popsal porovnání s přepínací kaskádou dvou přepínačů EMP 168.
Veškeré subjektivní porovnávání se odehrává mezi tímto relátkem a mou přepínací variantou. Obsahuje relé EMP P.164IW a do něj jsou v kaskádě zapojeny dva kusy EMP P.168W V2/v provedení s ter. vstupem – Wavefrontier/. Porovnávat jsem pochopitelně mohl pouze variantu Uncommitted Diseqc 1.1 /preset 5/ na Openboxu a Vantage. Jiné modely z testované palety přijímačů moji kaskádu nedokážou ovládat. U Openboxu i obou Vantage probíhalo přepínaní daleko svižněji /cca 0,1 - 0,3 sekundy/ s testovaným HQDS 10x1, než s mou kaskádou /cca 0,4-0,7 sekundy/. Průchozí útlum signálu byl rovně nižší u HQDS 10x1.


obrázek

Ovládání v režimu DiseqC 1.1 s kombinací Uncommitted-Committed povelů /preset 2/ na přijímači Topfield probíhalo spolehlivě, ale s cca jedno sekundovou prodlevou mezi přepnutím programů z družic na portech, které se ovládají stejným committed povelem /1-4, nebo 5-8, nebo 9-10/ ,přepínání mezi porty s odlišnými committed povely trvalo i kolem tří sekund /např mezi porty 5 a 10/! Vždy testováno na SD programech. V tomto režimu opět bez problémů a bez zásadních prodlev přepínaly jak Openbox, tak oba Vantage, pochopitelně po potřebném překonfigurování ovládacích povelů v menu nastavení Diseqc. Showbox tento režim zatím nepodporuje.

Přepínání pomocí Diseqc 1.2 /preset 6/ na přijímačích Technisat se mi nepodařilo vůbec zprovoznit. Vyzkoušel jsem všechny uvedené modely Technisat se stejným výsledkem. Přepínač zůstal viset na posledním aktivovaném portu před změnou ovládacího nastavení na preset 6.

V nastavovacím okně pozicionéru nešlo vůbec přepnout na jiný port. V režimu DiseqC 1.0 /preset 1/ fungovalo na všech testovaných modelech i na Technisatech vše bez problému.

Další odstavec bych rád věnoval mechanickým vlastnostem testovaného relátka.

Samotné relátko je původně vodotěsný odlitek ve tvaru kvádru /115x35x11mm/ s jedenácti F-konektory.

Relé je uchyceno pomocí dvou malých pantů v plastové skříňce. Uvedené panty jsou dost nešťastně řešeny bohapustým provrtáním kovového těla relátka, až do útrob uložení SMD elektroniky. To je podle mého názoru dost nešťastné řešení.


obrázek

Také se mi nelíbí ani pružné zámky plastové skříňky. Dříve nebo později jistě dojde k jejich ulomení. Známe dobře chování výsuvného krytu relátek DSC po nějakém čase na větru a dešti…


obrázek


obrázek

Pro výrobu propojovací kablíků Relé –LNB vidím jako jedinou možnost použít koaxiálu průměru 5 mm. Se silnějším a tužším kabelem je téměř nemožné bezpečně dovřít víko krabičky s plným obsazením všech portů. Celou krabičku lze upnout pomocí zdrhovacích pásek ke stožáru, výložníku nebo pomocí šroubků na zeď, pomocnou desku či korpus antény. Vnitřek plastové krabičky ještě vyplňuje gumová podložka podobná materiálu, ze kterého se vyrábějí podložky pod kuličkové myši.


obrázek

Až na několik výhrad po mechanické stránce se mi toto relátko velmi zamlouvá. Pokud uživatel dodrží několik zásad pro instalaci a bezpečné uložení, pak bude odměněn spolehlivou službou. Majitelé přijímačů Technisat musejí použít jiný druh přepínače.
Dokážu si ho představit ve svém satelitním rozvodu na větvi do pracovny, kde se střídá spousta přijímačů s nejrůznějšími protokoly vícevstupého ovládání. Rovněž při tvorbě settingů pro různé přijímače z nejrůznějších satelitních pozic je toto relátko s externím programátorem velmi elegantní a čisté řešení pro přepínání konvertorů.

Myslím si, že toto relátko osloví i dost čtenářů webu.


obrázek

Technické parametry udané výrobcem:

Průchozí útlum 3dB
Frekvenční rozsah 950 – 2300MHz
Provozní teplota -35 až + 65 °C
Maximální průchozí proud 400mA
Proudový odběr přepínače 25mA
Napájecí napětí 12 až 20VZajímavé odkazy:

* http://www.spaunshop.com/ .
* http://www.satellite-heaven.de/ .
* http://www.satellite-heaven.de/download/... .

Za zapůjčení relátka k testování, bych rád poděkoval panu Pavelkovi z brněnské firmy OLMI.

Saxon

Reklama
Vybrané články