TereBox T2

Antény Multibeam 85 a Toroidal 55 - kterou vybrat?

| Tisk

Poslední dobou je zvýšený zájem o příjem více družic ve větším rozsahu než obvyklých 4-10 stupňů. Jedním z řešení je samozřejmě použít motor. Toto řešení je výhodné zejména pro mnohem větší rozsah přijímaných družic, na druhé straně může vadit delší doba mezi přepnutím – motor se musí na pozici otočit, na bytovkách může vadit i hluk motoru a problém nastává v momentě, kdy potřebujeme příjem z více pozic na více přijímačů. Zde dostávají slovo speciální paraboly, určené pro příjem ve větším rozsahu z orbitu. Na trhu jsou v podstatě tři paraboly, k tomu určené – Toroidal T90 a T55 a multibeam 85. Největší parabolu (a samozřejmě s největším ziskem) opomenu a zaměřím se na dvě levnější a rozměrově menší paraboly – T55 a multibeam 85.

Toroidálek, zejména T55 jsem nainstaloval několik, v poslední době jsem několikrát zkusil i multibeam a musím říct, že vzhledem k ceně poskytuje velmi slušné výsledky.

Údaje o porabole Toroidal T55:
materiál – ocel, počet držáků na LNB v balení - 5
Zisk – typicky 35dB
Max. přijímaný rozsah – 40st.
Rozměr reflektoru – 53x66 cm

Údaje o parabole Multibeam 85:
materiál – ocel, počet držáků na LNB – 5
Zisk – typicky 38dB, 37dB v krajních pozicích
Max. přijímaný rozsah – 50st.
Rozměr reflektoru – 70x90 cm

Jak je vidět, zisk paraboly multibeam je o 3dB vyšší, což se musí projevit v síle a kvalitě signálu. Parabola T55 je ve středové pozici srovnatelná s kvalitní 60cm parabolou, ale neposkytne takovou rezervu signálu i pro zhoršené příjmové podmínky, zejména v krajových pozicích. Větší fyzický rozměr multibeamu se pozitivně projeví na úrovních signálu, zejména na středové pozici a pozicích a blízkých středu. V tomto je srovnatelná s 80cm parabolou a je to její hlavní výhoda.

Porovnání vybraných transpondérů na střední a krajních pozicích antény Toroidal 55 a Multibeam 85 je v tabulce. Měřeno přístrojem Satlook Micro pro jeho rozšíření mezi montážníky a pro možnost porovnání hodnot. V poznámce je uveden LNB, se kterým bylo provedeno měření. Hodnota SNR (poměr signál/šum) by měla být co nejvyšší, hodnota BER (chybovost signálu), před opravnou korekcí, hodnota by měla být co nejnižší. Za velmi slušnou hodnotu s rezervou pro zhoršené příjmové podmínky lze považovat chybovost v řádu E-4, za stabilní signál s menší rezervou hodnoty v řádu E-3. Vyšší hodnota BER (chybovost) již neposkytuje stabilní příjem s alespoň minimální rezervou. Středová byla v obou případech Astra1 19,2E.

Družice-TranspondérMultibeam 85 BER/SNRToroidal T55 BER/SNRPoznámka
23,5E - 11992MHz/H8E-4 / 10,5dB7E-4 / 9dBInverto QUAD
19,2E - 11954MHz/H6,5E-3/ 8dB6E-3 / 6,5dBInverto single
28,2E - 12563MHz/V8E-3 / 4,5dB3E-2 / 3dBInverto single
1W - 12687MHz/V4E-3 / 6dB1E-2 / 4,5dBInverto single

Z tabulky je patrné, že multibeam parabola poskytuje přijatelný signál i na krajních pozicích, které jsou poměrně žádané. Rezerva signálu pro zhoršené příjmové podmínky je sice menší, ale pořád dostatečná. Jen pro zajímavost – na transpondéru DIGI TV jsem s multibeamem dosáhl i na multifokusu téměř stejných výsledků, jako se dosahovalo s některými 80cm parabolami přímo dodávanými společností DIGI. Některé DIGI paraboly ovšem dosahovaly horších výsledků než s parabolou T55.

Pro srovnání příjmu pozice 1st.W po připojení přijímače Humax DIGI 2 na parabolu Toroidal T55 – hodnoty SNR/BER u transpondéru z výše uvedené tabulky odpovídaly na stupnici Humaxu přibližně 55 procentům kvality signálu, po připojení na multibeam 85 ukazoval Humax přes 90 procent. Z toho je rovněž patrné, že nastavení paraboly jen podle ukazatele sila/kvalita na přijímačích nemusí ještě znamenat dobře nastavenou parabolu, neboť hodnoty z měřicího přístroje rozhodně v tomto případě nevykazují kdovíjak velkou rezervu v přijímaném signálu, byť podle procent by měl být signál velmi slušný.

Zhodnocení

klady paraboly multibeam 85 – větší zisk, daný větším rozměrem paraboly, signál na středových pozicích srovnatelný s 80-85 cm parabolou, takže příjem s rezervou, na okrajových pozicích pořád ještě velmi slušný signál i s malou rezervou, srovnatelný s příjmem na přibližně 60 cm parabolu. Příznivá cena, výborný poměr cena/kvalita.
Zápory – mechanické provedení není tak kvalitní a robustní jako u toroidalek, závěs paraboly pruží a kmitá v silnějším větru. Nutno pečlivě volit místo pro instalaci.Klady paraboly T55 – kvalitní robustní mechanická konstrukce, malé rozměry, navzdory nim nad očekávání dobré příjmové parametry.
Zápory – menší zisk, daný malými rozměry, takže na krajních pozicích příjem téměř bez rezervy. Při příjmu blízkých pozic může být problém s umístěním LNB. Na obrázku níže byl použit pro příjem Astry3 QUAD Inverto a při použití single LNB Inverto nebylo možné dosáhnout požadované hodnoty na obou pozicích. Teprve po instalaci LNB Alps s úzkým ozařovačem bylo možné přijímat obě pozice s očekávanou kvalitou signálu

Dnes doporučím raději multibeam85, pokud je dostatečný prostor pro instalaci.

Parabola Toroidal 55, osazené LNB QUAD pro Astra3, Astra1, Hot Bird a Intelsat/Thor, tedy pozice 23,5/19,2/13E a 1W. Osazené LNB – Inverto QUAD a Alps singl.


obrázek
Parabola Multibeam 85, připravená na montáž. Osazené pozice 28,5/23,5/19/13/5E a 1W. Monobloku si nevšímejte, sloužil jen pro test a porovnání (Výsledky byly velmi dobré). Osazené LNB Inverto Twin a Monoblok QUAD


obrázek

obrázek
Radomír Kovář

Vybrané články