Multiswitch, Diseqc přepínače, konvertory. Příjem satelitní TV více účastníky

| Tisk

O napsání tohoto článku jsem se rozhodl po nedávné sérii článků Monoblok, duo LNB - k čemu slouží a jak fungují. Dalším podnětem byly poměrně časté dotazy typu k čemu je quattro, k čemu quad, jak zapojit příjem pro 6 účastníků apod... Na závěr bych ještě představil některé zajímavější přepínače z produkce firmy EMP-Centauri. Někteří ze čtenářů jistě vědí, že se primárně zabývám zejména realizací slaboproudých rozvodů, zejména pak rozvodů televize a satelitního signálu. Proto sa zaměřím i na zapojení a popis větších řešení s pomocí multiswitchů.

Základem přijímacího řetězce pro satelitní příjem je vnější jednotka, skládající se z antény a konvertoru. O satelitních anténách bylo napsáno hodně a tudíž jen ve stručnosti – pro běžný příjem volíme KVALITNÍ anténu o rozměru 80-100cm, přednost dáváme kvalitní a osvědčené značce, kde je záruka kvalitního mechanického provedení a tím dlouhodobé stability přijímaného signálu.

Konvertor (LNB) slouží k převodu mikrovlnného signálu nejčastěji v pásmu 9,75-12-75 GHz do pásma snadněji přenášeného pomocí běžných koax. kabelů (950-2150 MHz). V tomto jsou všechny druhy konvertorů stejné. Nyní běžně používané tzv. universal LNB pro offsetové paraboly se skládají ze vstupního vlnovodu, který slouží pro přizpůsobení k parabole a jako filtr pro frekvence nižší než 9 GHz. Z vlnovodu je signál „odebírán“ sondou a jde na první tranzistor, který slouží jako předzesilovač a současně potlačuje vyzařování signálu lokálního oscilátoru zpět do vlnovodu a antény. Oscilátor pracuje na frekvenci 9,75GHz pro tzv. spodní pásmo (Lowband) a 10,6 GHz pro horní pásmo (Highband). Tyto oscilátory jsou tedy v konvertoru vždy dva a přepínají se signálem 22 kHz z přijímače. Sondy ve vlnovodu jsou rovněž dvě, jedna slouží pro vertikální polarizaci a jedna pro horizontální. Přijímaná polarizace se přepíná napájecím napětím z přijímače, kde pro 13-14,5V je přijímána vertikální a při 17-18,5V horizontální polarizace.

Vzhledem k tomu, že přijímač a LNB spolu v podstatě „komunikují“ obousměrně – přijímač posílá konvertoru podle napětí a signálu 22kHz požadavek na pásmo a polarizaci a konvertor podle toho „posílá“ po koax. kabelu signál patřičného pásma, není možné signál rozbočit běžným rozbočovačem nebo použít LOOP OUT na sat. přijímači pro další přijímač pokud tyto přijímače mají fungovat nezávisle na sobě. Někdo se může pozastavit nad tím, proč se tedy vyrábějí satelitní rozbočovače. Jedno z možných využití bude popsáno později.

Podle plánovaného použití je nutné zvolit vhodný druh konvertoru. Nejběžnější a nejlevnější je tzv. Singl LNB. Slouží pro příjem z jedné družice pro jeden sat. přijímač. Stále častěji je však požadavek na příjem pro dvě a více míst. Pro dvě místa, fungující nezávisle na sobě slouží konvertor typu TWIN. Má dva výstupy, které se chovají jako dva samostatné konvertory. Stejného efektu se dosáhne dvěma samostatnými parabolami a singl konvertory. Protože však toto řešení je finančně přibližně stejné a dvě paraboly nemusí být kam umístit a nevypadá to zrovna esteticky, tak se toto řešení (až na výjimky, zejména instalace rumunské DIGI-TV) nepoužívá. Pokud se má realizovat příjem pro 2-4 účastníky (nebo např. pro dvoutunerové PVR přístroje), vyrábí se konvertor typu QUAD. Ten obsahuje 4 na sobě nezávislé výstupy a umožňuje tak zapojit až 4 přijímače, nebo dva dvoutunerové PVR stroje event. jejich různé kombinace. Pokud však vyvstane potřeba na ještě větší počet přípojných míst, jsou možná dvě řešení – použít LNB typu OCTO, který má 8 výstupů nebo LNB QUATTRO v kombinaci s multiswitchem.

Mnoho zákazníků právě zde řeší dilema jestli Octo nebo multiswitch. Odpověď není jednoduchá ani jednoznačná. Sám jsem nainstaloval několik Octo LNB a ne vždy bylo vše zcela v pohodě. Setkal jsem se s tím, že byly poměrně rozdílné hodnoty signálu na jednotlivých výstupech, dále mají poměrně malé oddělení jednotlivých výstupů (po zapnutí více přijímačů docházelo k poklesu MER/BER na zbývajících zásuvkách) a cenově nejsou nejlevnější. Pokud bych realizoval jen příjem jedné družice, je použité Octo LNB asi na místě, v momentě, kdy je požadavek na příjem další družice a musel bych zapojovat 2xOcto a k tomu kabeláž k diseqc přepínačům a celou kaskádu těchto přepínačů, volil bych použití multiswitche. Jeho nevýhodou zase může být potřeba napájecího napětí 230V v blízkosti antény.

Multiswitch je zařízení, které dle požadavku přijímače (napětí pro LNB/22kHz event. Diseqc povel) pošle do odpovídajícího výstupu požadované pásmo z požadované družice. Většina multiswitchů navíc umožňuje spolu se sat. signálem rozvádět i signál pozemní TV (analog i DVB-T). Nahrazuje tak navíc i několik samostatných slučovačů TV+SAT a rozbočovačů pro terestrický signál. Nezřídka tak může využití multiswitche vyjít i levněji. Multiswitch má pro každou družici 4 vstupy, rozdělené dle pásma a polarizace. Bývají označeny Vert/Low – VL, Vert.High – VH, Hor.Low – HL a Hor.High – HH. Stejně tak bývají označené výstupy na quattro konvertoru a zapojí se do odpovídajícího vstupu multiswitche. Některé druhy multiswitchů umožňují spolupracovat i s QUAD konvertory – na High vstupech mají generován signál 22kHz a na jednotlivých výstupech mají napětí, odpovídající polarizaci. Takto jsou vybaveny všechny switche od české firmy EMP.

Zapojení multiswitche není složité, ale kritické bývá nastavení úrovní signálu na vstupech. Zejména na velkých rozvodech s velkou délkou kabeláže a větším počtem dalších aktivních a pasívních komponentů mohou nesprávně nastavené úrovně způsobit těžko odhalitelné závady a podivné chování sestavy. K nezaplacení je potom měřící technika – měření MER a BER a spektrální analyzátor jsou pro tyto montáže nutností, s měřením procent na bargrafech se nedá uspokojivě nic nastavit. Někdy ovšem ani drahý měřák není k ničemu, když dotyčný neví co a jak měřit. Rozsahy vstupních úrovní solidní výrobce předepisuje a jsou součástí tech. informací k multiswitchi.

Příklad použití multiswitchů:
Rozvod signálu družice Astra3 do prozatím 8 zásuvek, do jedné zásuvky rozvod signálu z 5družic. V lokalitě není dostupný kvalitní terestrický signál bez nutnosti vysokého stožáru a několika antén s předzesilovači. Vzhledem k požadavkům na kvalitu signálu byl příjem realizován výhradně ze satelitu. Až bude dostupný signál DVB-T, bude zapojen do ter. vstupu multiswitche. Rozvádí se signál 9xAstra3 (z toho jednou pro dvoutunerový PVR přístroj) a do jedné zásuvky navíc signál z družic Astra1,Eurobird, Hotbird a Intelsat/Thor


obrázek

Rozvod signálu ze dvou družic pro max. 12 účastníků. Rozvádí se družice Astra1/Astra3, z terestrického signálu pak DVB-T signál 3 brněnských multiplexů, 4 analogové programy a signál ze 3 kamer, namodulovaných do VHF pásma. Současně s rozvody televize je rozvedena strukturovaná kabeláž pro internet.


obrázek

Připravený rozvaděč pro bytový dům. Počet účastníků je 22, přijímán je signál ze dvou sat. pozic – Astra1/Astra3, záměr byl poskytnout kvalitní satelitní signál i s možností příjmu HDTV, DVB-T v lokalitě v době realizace nedostupné, kvalita analogové signálu průměrná. Vzhledem k velkému rozšiřování velkoplošných LCD a plazma TV rostou úměrně i nároky na kvalitu signálu a příjem 4 analogových programů již většině nestačí. V zapojení, které je celkově poměrně složité a jde o konkrétní případ, kde kvalitní měřicí technika byla na místě, jsou použity dva multipřepínače EMP, připravené i pro přidání další sat. pozice (Intelsat/Thor). Signál od ter. antén je přes filtry veden do zesilovače ALCAD – programy ČT/Nova/Prima a VKV-FM. Na výstupu je signál rozbočen pro dva multiswitche a zapojen do ter. vstupu. Signál ze sat. anény (95cm, 2xQuattro LNB) je přes satelitní rozbočovače zapojen do jednotlivých vstupů dvou multiswitchů.


obrázek

Samotný rozvod je poměrně rozsáhlý, délka koax. kabelů v nejvzdálenějším vchodě dosahuje téměř 75m.

Unicable systémy

Zvláštní možností jednokabelového rozvodu sat. signálu pro max. 8 účastníků a 2 družice představuje systém nazvaný UNICABLE. Používá se speciální konvertor nebo multiswitch a výhodou je to, že vše funguje po jednom koax. vedení, tzn. že ke každému přijímači nemusí vést samostaný kabel, ale vedení je zapojeno stejně, jako starší rozvody STA – kaskáda. Max. počet účastníků je 8.

Výhody Unicable systému jsou jednoduchá instalace až 8 různých satelitních přijímačů na jednom kabelu, umožňuje použít stávající kabelové rozvody, pokud jsou v dobrém stavu a jsou použity kvalitní kabely. Pouze se doplní satelitní účastnické zásuvky

Nevýhodou je omezení na max. dvě družice, vyšší cena komponentů a je potřeba použít přijímač, jehož tuner podporuje Unicable systémy.

Pro max. 4 přijímače na jednom vedení vyrábí Inverto speciální konvertor s označením IDLP-40UNIQD. Na jeden výstup tohoto konvertoru se dají pomocí satelitních rozbočovačů (jsou součástí sady) nebo průběžných sat. zásuvek připojit 4 na sobě nezávislé přijímače. Vzhledem k poměrně vysoké ceně je využití zejména tam, kde není technicky možné (za přijatelných podmínek) natáhnout další kabel.

Firma EMP vyrábí dva druhy Unicable multipřepínače, jeden je pro jednu družici a max. 8 zásuvek (označení P.200-P nebo nový model MS 4/1PIN-4) a pro dvě družice a max. 8 zásuvek (MS8/1PIN-4)

Příklad zapojení Unicable multiswitchů EMP:


obrázek

Další přepínače a komponenty EMP

Ne všechny rozvody ovšem vyžadují použití složitých multiswitchů. Na mnoha menších satelitních a terestrických rozvodech je možné s výhodou použít výrobky firmy EMP, které dokáží nahradit několik komponentů najednou. Vzhledem k poměrně nízké ceně a minimální kazivosti je často jejich použití výhodné a argument, že v případě závady se vymění jen jeden vadný komponent není tedy až tak důležitý. Neberte prosím toto jako reklamu na EMP-Centauri. Jejich výrobky používám často a mám s nimi velmi dobré zkušenosti. Když bych ve stejné míře používal např. velmi kvalitní výrobky firmy SPAUN, představím je stejně jako výrobky EMP.

Pro rozvod dvou družic ke dvěma přijímačům (ev.vč. terestrického signálu) můžeme s výhodou použít přepínač EMP166-TW. Tento komponent dokáže nahradit dvě diseqc relátka, rozbočovač a dva slučovače TV/SAT. Mechanické provedení ho umožňuje umístit přímo na stožár k anténám a dále pokračovat již jen dvěma koax. kabely. Pokud není potřeba rozvádět ter. signál, je možné použít EMP 166-W.

Příklad zapojení:
obrázek

Diseqc přepínač EMP 162 je notoricky známé. Vyrábí se v několika modifikacích, např. EMP162 option umožňuje sloučit další konvertor k monobloku, EMP162-TW je dvouvstupý diseqc přepínač s terestrickým vstupem (odpadá samostatný slučovač TV/SAT)

Známé jsou i osmivstupé Diseqc přepínače pro větší multifokusy – EMP168 má 8 vstupů pro LNB, nastavuje se buďto pomocí protokolu Diseqc 1.1 a pokud přijímač nepodporuje tento protokol, dá se nastavit obdobně, jako by to byl motor přes protokol Diseqc 1.2. EMP168-T má navíc terestrický vstup

Relativní novinkou je 16ti vstupový přepínač, který uvítají majitelé toroidálky T90. Umožňuje připojit až 16 konvertorů, navíc má integrovaný TV/SAT slučovač pro terestrické antény.

Závěrem

A to by bylo prozatím vše. Tato problematika je velmi obsáhlá, časem se k některým částem v případě zájmu vrátím podrobněji. Satelitní příjem zažívá poměrně velký rozvoj, důvodů je několik - od požadavků na kvalitu, přes požadavek na větší programovou nabídku a pomalý rozjezd DVB-T. Současně s tím se zvyšují nároky na prováděné rozvody a používané komponenty. Účelem článku není ani tak konkrétní návod na realizaci rozvodu signálu, ale spíš seznámit s možnostmi, co se nabízí a osvětlit základní pojmy z této problematiky.

Radomír Kovář