TereBox T2

Porovnání služeb satelitního internetu pro domácnost Astra2Connect a Tooway

| Tisk

Pro srovnání produktů na českém satelitním trhu jsme zvolili cenově a dle možností i parametry srovnatelné služby. Ceny zařízení Astra2Connect a Tooway se příliš neliší, jde o cca 10 000,-Kč. Konkrétní ceny naleznete na webových stránkách poskytovatelů – Skylink, resp. INTV.

U služby Tooway to byl profil „basic“ za 768,-Kč, u služby Astra2Connect služba C2 za 850,-Kč měsíčně.

Pro porovnání jsme použili standardní ping s délkou 32 a 1500 byt, test přenosové rychlosti na serveru www.speedtest.net, připojení Skype, poslech internetového rádia a otevírání webových stránek. Některé výsledky mohou být ovlivněny subjektivním názorem, některé jsou objektivní.


obrázek

Je vidět, že Astra2Connect má problém s dlouhými pakety (MTU 1500 bytů je přitom standardní délka). Přenosová rychlost systému Tooway je několikanásobně vyšší jak ve verzi Ku, tak zejména Ka. Pro test byl použit terminál Tooway pro pásmo Ka.

Poslech internetového rádia: s Tooway bez problémů, Astra2Connect má problémy s výpadky.

Skype: telefonování je použitelné s oběma systémy, videohovor s webovou kamerou zvládá Tooway bez problémů, přenosová rychlost byla cca 180 kbit/s, Astra2Connect s rychlostí kolem 50 kbit/s videokonferenci samozřejmě nezvládá.Otevírání webových stránek: zde je výsledek nejednoznačný. Někdy byl rychlejší Tooway, jindy zase Astra2Connect. Každý systém využívá jinou technologii a závisí proto zřejmě na obsahu (počtu objektů) a velikosti (objemu dat) pro přenos. Při malém objemu dat se totiž vzhledem ke zpoždění signálu přes satelit jeví přenosová linka vždy jako pomalá. U přenosu souborů se samozřejmě projeví přednosti systému Tooway – jak u stahování dat, tak např. odesílání e-mailu s přílohami.

Grafické vyjádření výsledků sejmuté z obrazovky PC:

služba Tooway:

obrázek
obrázek


služba Astra2Connect:
obrázek
obrázek
obrázek
Petr Karásek

Vybrané články