Quantcast

TV vysílač Ostrava Hošťálkovice - od historie k současnosti (1.)

| Tisk


obrázek

Vysílač v Hošťákovicích, těsně před výměnou hlavní UHF antény v září roku 2009.

Je to již více jak půl století, co u tehdy ještě samostatné obce severně od Ostravy, Hošťákovic vyrostla věž našeho druhého TV vysílače, tehdy zvaného Ostrava.

Sic, co do počtu druhý v republice (po pražském Petřínu, který zahájil vysílání na Svátek práce roku 1953), jedno prvenství však, přece jen drží. Bylo to první vysílací středisko u nás, postavené na „zelené louce“. Jak se vyvíjela historie tohoto technického díla se pokusím stručně přiblížit v následujících řádcích.

Vysílací věž se začala stavět počátkem roku 1955 a v neuvěřitelně „krátké“ době necelého roku se ji i podařilo dokončit a spojařům na ni, instalovat i provizorní anténu pro vysílání na prvním televizním kanále. Věž, dosahovala výšky necelých 123 metrů, byla klasické příhradové konstrukce s retranslační kabinou, umístěnou ve výšce 30 metrů a „partner“ vysílací antény, TV vysílač TESLA TV10/FM5 s výkonem 10kW pro obraz a 5kW pro zvuk byl instalován do budovy, která vyrostla u její paty. První pokusné vysílání bylo zahájeno 15. listopadu 1955 a to vysíláním zkušebního obrazce, lidově zvaného „monoskop“.

V budově bylo, krom technického zázemí pro obsluhu, i malé TV studio s jednou kamerou, ze kterého se denně vysílalo a dle vzpomínek přímých účastníků se mnohdy jednalo o pořádný „horor“, neboť při vysílání všichni zúčastnění, „trnuli“ hrůzou, aby to ta jediná kamera vydržela až do závěru vysílání. Spojení s pražským studiem v Měšťanské besedě bylo tehdy, „hudbou budoucnosti“ a podařilo se až v roce 1957.

V roce 1956 byl uskutečněn ve vysílání první přímý přenos z tehdejšího divadla Z. Nejedlého (nyní divadlo A. Dvořáka). Jednalo se o představení Prodané nevěsty. Svou „premiéru“ si při této příležitosti odbyl i ostravský přenosový (tehdy zvaný reportážní) vůz.

V dalších několika následujících letech se na vysílači nic převratného neudálo, až začátkem šedesátých let, konkrétně v roce 1962 se zde začaly (tak jako i na dalších významných vysílacích kótách) instalovat rozhlasové vysílače pro VKV pásmo. Kvůli známým politickým rozhodnutím se jednalo o tzv. „nižší kmitočtové pásmo VKV rozhlasu“ v rozsahu 65 – 73MHz. Tyto vysílače byly pouze monofonní, protože stereo mělo být ještě nějakou dobu pro tehdejší rozhlasové posluchače z rozhodnutí „vyšší moci“ nedostupné.

Jednalo se o typy TESLA FM1 o výkonu koncového stupně 0.8kW Po dodání výkonnějších vysílačů (zde se jednalo o typ TESLA FM4 s koncovým výkonem 4kW se ty původní 0,8kW, staly záložními. Vysílalo se na kmitočtech: 66,32 MHz, 67,10 MHz (později přesunut na Praděd a v Ostravě nahrazen 67,88 MHz) a 69,08 MHz s H polarizací. Vysíláni v tomto pásmu a kmitočtech úspěšně probíhalo až do poloviny let devadesátých.

V roce 1962 byly zahájeny technické testy stereofonního vysílání v pásmu VKV, ovšem dosti kuriózním způsobem, jeden kanál vysílala televize (v rámci pořadu „Vysílá studio A“) a druhý kanál VKV vysílač. Ohlas posluchačů byl značný a tlak na tehdejší kompetentní orgány, rovněž. Bohužel náš tehdejší monopolní výrobce a dodavatel vysílací technologie, TESLA Hloubětín, nebyl schopen vyrobit v krátké době vysílače, které by umožňovaly, vysílat stereofonně. Nakonec se v tomto závodě podařilo vyrobit několik kusů stereo vysílačů pod typovým označením Tesla FM 2S s koncovým výkonem 2kW, které byly instalovány na tehdy nově vybudovaných vysílačích Ještěd a Krížava. Ostrava se proto v ranném stereofonním období možnosti vysílat nedočkala a stalo se tak až v roce 1972, kdy zde byl instalován pro stereofonní vysílání vysílač polské firmy ZARAT typu NRU 6B pro program rozhlasové stanice Hvězda na kmitočtu 66.32 MHz, která, jako první v té době, na území tehdejší ČSSR zahájila pravidelné stereofonní vysílání.

V letech 1964 až 66 byla v areálu ostravského vysílače vybudována betónová kulatá retranslační věž vysoká 50m, pro potřeby neustále se rozvíjejících retranslačních tras a příspěvkových distribučních sítí.


obrázek

Foto: Retranslační věž vysoká 50m, vybudována v letech 1964 – 66.

V sedmdesátých letech minulého století dochází nejen k bouřlivým změnám v rozhlasovém etéru, ale i poměrně k velmi zásadní události v oblasti televizního vlnění. A tou je bezesporu vznik a následné zahájení vysílání tehdejšího druhého programu ČST. O jeho zavedení rozhodla vláda již v roce 1965. Vysílače se již musely konstruovat naprosto odlišným způsobem než vysílače pro, do té doby používaná VHF pásma. Jako aktivní prvek koncového stupně byla použita speciální elektronka zvaná „klystron“, mezi jejichž hlavní výhodu patřilo buzení nízkým výkonem na vstupní straně vyvážený vysokým ziskem na výstupu. Podle počtu vysílacích klystronů se jednalo až o 50kW, výkonu koncového stupně.

Ostravský vysílač patřil mezi málo středisek, kde proběhlo zahájení vysílání 2. tv programu, v první vlně. Kromě Ostravy to bylo v tehdejší ČSR ještě v Praze na Petříně a v Brně. Zde se, ale nejednalo o vysílač Kojál, nýbrž o nově spuštěný městský vysílač Brno – Barvičova ul. Ostravskému vysílači 2. programu byl do „rodného listu“ zapsán jako vysílací kanál č. 31. Vysílač pro 31. tv kanál byl instalován nikoliv „originál“ z Tesly, ale výrobek západoněmecké firmy Rohde&Schwarz typu ND 2/9907 o výkonu 2kW. Anténní systém byl instalován na původní vysílací věž a jeho vyzářený výkon se blížil 30kW ERP.

S nástupem druhého tv programu se o své právo na slunci začalo zprvu nesměle, ale postupem času o to důrazněji dožadovat i barevné tv vysílání.

První experimentální barevné tv vysílání bylo u nás zahájeno na Petříně v roce 1964 na 24. tv kanálu vysílačem, jenž pro tento účel vyvinula a vyrobila již zmiňovaná TESLA Hloubětín a který sloužil k výzkumu šíření elmag. vln v UHF pásmu a k testování barevného vysílání v normě SECAM. Toto experimentální vysílání s různými přestávkami pokračovalo až do léta roku 1968. Koncem šedesátých let se mezi odborníky a politiky rozproudila diskuse, kterou z evropských barevných soustav přijme naše republika pro své barevné tv vysílání. Rozhodovalo se mezi francouzskou SECAM III.b a německou PAL. Odborníci prosazovali do poslední chvíle PAL, ale z politických důvodů byla přijata soustava SECAM III.b Pro studiové zpracování byla u nás použita norma PAL, protože umožňovala lépe zpracovávat a odbavovat signál v tv studiu. Na Kavčích horách byl pro tuto situaci instalován tzv. transkodér barevného vysílání z normy PAL do normy SECAM. Tato skutečnost přispěla k tomu, že byl u nás počátkem devadesátých let značně zjednodušen (na rozdíl od okolních států, jako bylo Polsko nebo Maďarsko) přechod na vysílání v normě PAL.
Pravidelné barevné tv vysílání v síti druhého tv programu bylo zahájeno 9. května 1973.

V první polovině sedmdesátých let začíná být jasné, že stávající vysílací středisko již není schopno absorbovat neustále se zvyšující nároky na rozhlasové a tv vysílání. Je proto přistoupeno k vypracování projektu a následné realizaci výstavby tzv. „Nových Hošťákovic“. Na projektu nové vysílací věže o výšce 184,5 metrů a nové budovy vysílacích sálů, se podílel i Ing. Aulický, známý, jako jeden z projektantů, budoucího tv vysílače Praha město.


obrázek

Obr.: Projekt budoucí věže s rozmístěním jednotlivých AS.

Výstavba byla zahájena v roce 1975 a trvala až do 12. prosince 1980, kdy bylo zahájeno vysílání z nové věže s novými vysílači a s plným využitím přidělených ERP výkonů. Po neuvěřitelných 20 letech denní „služby“ byl vyměněn vysílač pro první tv program na kanále R1 za typ TESLA I. TV 10/2-Flóra , který umožnil, díky novému AS pro 1. tv kanál 100kW ERP. Pro vysílání 2. programu byl v novém vysílacím sále rovněž instalován vysílač TESLA IV.-V. TV 20/4D s instalovaným výkonem 20kW. Vyzářený výkon z nového (jedno kanálového) AS na samém vrcholu věže v laminátovém tubusu o délce 20m byl 600kW.

Pro rozhlasové vysílání byly ve vysílacím sále instalovány tři dvojice VKV vysílačů ZARAT typu NRU 6B. Rovněž pro VKV vysílání byl na věži nainstalován zbrusu nový anténní systém. Všechny vysílací antény byly od firmy TESLA a instalaci provedli zaměstnanci závodu Radiomontáže Praha. Výstavbu ocelové anténní věže včetně retranslační kabiny měla po celou dobu na starosti firma Hutní Montáže Ostrava. Tato firma vystavěla téměř všechny ocelové konstrukce nosičů AS v tehdejším Československu. Původní příhradová věž z roku 1955 byla stržena těsně před Vánocemi 1980.


obrázek

Foto: Tv vysílač TESLA Flora, instalovaný v roce 1980, pro 1. tv kanál.


obrázek

Foto: Tv vysílač pro 31. tv kanál – TESLA TV IV.-V. 20/4D, rovněž instalovaný v roce 1980.

V roce 1984 bylo na tomto středisku zahájeno vysílání programu TSS (později se tento program nazýval ÚPST – Ústřední program Sovětské televize). Vysílalo se na K51, který zde byl překoordinován z nedalekého vysílače Nový Jičín – Veselský Kopec. Stockholmská konference v roce 1961 přidělila vysílači Hošťákovice vysílací kanály v UHF pásmu 31 a 48. Bohužel K48 nebylo možné v osmdesátých letech (ostatně jako i další tv kanály) využít pro televizní vysílání, z důvodu toho, že na této frekvenci provozovala své spojovací systémy tehdejší Civilní Obrana ČSSR. Proto byl z důvodu kmitočtové „nouze“ použit volný kanál 51. Nejprve se vysílalo do malého provizorního AS s výkonem asi 50W ERP. Od 3. září 1984 vysílání ÚPST přešlo na nově instalovaný 2kW vysílač polské firmy ZARAT, který místo výkonového klystronu v koncovém stupni používal elektronku zvanou „tetroda“. Na věži byl pro tento vysílač namontován i nový anténní systém od polského dodavatele, firmy ZARAT, umístěný mezi vysílacími anténami pro 1. tv kanál a VKV rozhlas. AS sestával (vlastně sestává dodnes) z celkem 12 ks AJ ve čtyřech patrech, do tří směrů – východ, jih a západ. Vysílání na sever bylo na žádost polské strany omezeno a zatlumeno konstrukcí věže. Vyzářený ERP výkon z tohoto AS je 27kW.


obrázek

Foto: Část tv vysílače z roku 1984 pro K51 (ÚPST) i s anténním združovačem.
obrázek

Foto: Anténní systém pro K51 (V současnosti je využíván pro K42 s tv programem Nova tv).

Od roku 1986 je zřízen vysílač 1. programu ČST na K42 s vyzářeným ERP výkonem 80W, pro dokrytí některých městských částí (hlavně centrum, Přívoz a části Poruby), kde byl tento program na tv kanále nesledovatelný z důvodů jeho degradace hustou městskou zástavbou. Instalovaný vysílač byl jugoslávské provenience od firmy Gorenje. Instalovaný výkon byl asi 10W. vysílalo se z tohoto AS, umístěného na ocelové konstrukci na ochozu retranslační kabiny, pod tzv. „proti námrazovým deštníkem“ na tv věži. Anténní jednotky (4ks červených rakviček pod VKV AS) jsou orientovány zhruba do směrů východ – západ.


obrázek

Foto: AS pro K42 z roku 1986. V roce 1992 byl instalován na nosnou konstrukci nad AS pro K42 i VKV AS do kterého v roce 1992 začalo vysílat Radio Orion na frekvenci 103,6MHz.


Lumír

Reklama
Vybrané články