Quantcast

Mediální informace

| Tisk

LIBERTY TV V PAKETU PREMIERE WORLD
Od 1.července bude v rámci německé digitální platformyPREMIERE WORLD vysílán nový televizní program.Jak informuje provozovatel PREMIERE WORLD,cestopisný kanál Liberty TV bude od červencenabízen divákům PW v německém jazyce.Doposud byl program Liberty TV vysílán volněv digitálu na satelitu Astra (19,2E) na kmit.12610/V a na družici Hot Bird (13E) na kmit.12475/H.

ATV MĚNÍ SATELIT
30.června 2001 opouští paket PREMIERE WORLDrakouský privátní vysílač ATV a dále seprogram bude šířit jen přes kabelové rozvody.Jako přenosovou trasu pro hlavní kabelovérozvody si provozovatel najal transpondérovoukapacitu na satelitu Eutelsat Sesat (36E).Vysílání bude probíhat na kmit. 12656/V(SR 5632, FEC 3/4) a signál bude kódován vsystému Power VU. Důvodem změny formy distribucejsou finanční důvody.

RÁDIO WDR4 V ANALOGU NA ASŤRE
Od 1.července bude přes satelitní systém Astra 19,2Evysílán německý rozhlasový program WDR4. Bude vysílánna kmit. 11568/V (transpondér Bloomberg UK/B1)na párové podnosné 7,38+7,56 MHz.BVN UKONČÍ PARALELNÍ VYSÍLÁNÍ
Vysílání holandské televize do zahraničí BVN ukončí 30.6.2001paralelní vysílání na satelitu Hot Bird. Doposud vysílanýprogram v nočních hodinách na kmit. 12521/V (transp. HRT) bude odpojena dále bude vysílán již jen na kmit. 12303/V (transpondér TV Slovenija/HRT).

Parabola.cz

Reklama
Vybrané články