TereBox T2

Způsoby financování veřejnoprávních médií v Evropě

| Tisk

Podle reportu "Funding of Public Service Media 2013" Evropské vysílací unie (EBU), který zahrnuje 53 veřejnoprávních vysílatelů ze 36 zemích Evropy a Středomoří, Polsko je jedinou zemí, ve které podíl reklamy a sponzoringu v příjmech je nejvyšší.

V Rakousku, Chorvatsku, Česku, Dánsku, Finsku, Itálii, Norsku, Švédsku, Švýcarsku podílů příjmů z reklamy je zanedbatelný ale na rozdíl od Polska v těchto zemích pochází mnohem větší část finančních prostředků z koncesionářských poplatků.

Povinnost registrace televizního nebo rozhlasového přijímače nadále platí v Polsku, Česku, Itálii, Švédsku, Dánsku, Rakousku a Švýcarsku. V Německu musí platit poplatek každá domácnost. Ve Velké Británii platí poplatek každý vlastník nebo nájemce nemovitosti. Na Slovensku koncesionářský poplatek musí platit každý odběratel elektřiny. Ve Finsku byl koncesionářský poplatek nahrazen poplatkem, který se liší v závislosti na výšce příjmu.

Celkové příjmy veřejnoprávních médií za roky 2007 až 2012 v mil. eur


obrázek

Celkové příjmy veřejnoprávních vysílatelů činily v roce 2012 33,8 miliardy eur. To představuje nárůst o 1,6 procenta ve srovnání s rokem 2011 a nárůst o 1,3 procenta ve srovnání s obdobím 2007 až 2012. Zatímco v zemích EU příjmy poklesy o 12 procenty, v zemích mimo EU vzrostly o 21,6 procenta. Pomineme-li vliv inflace, celkové příjmy veřejnoprávních vysílatelů v letech 2007 až 2012 poklesl o 9,8 procenta.

Příjmy veřejnoprávních vysílatelů v různých zemích v roce 2012 v mil. eur


obrázek

Německo (téměř 9 mld eur), Velká Británie (7,5 mld), Francie (3,8 mld) a Itálie (2,6 mld) jsou veřejnoprávní vysílatelé s nejvyššími příjmy. Příjmy českých veřejnoprávních vysílatelů ČT a ČRo jsou nižší než veřejnoprávních vysílatelů v sousedním Polsku.

Příjmy veřejnoprávních vysílatelů v různých zemích v roce 2012 v přepočtu na obyvatele

Příjmy veřejnoprávních médií na osobu v roce 2012

obrázek

Nejvyšší příjmy veřejnoprávních vysílatelů v přepočtu na obyvatele jsou ve Švýcarsku (169 eur na obyvatele), Norsku (136 eur), Velké Británii, Rakousku a Německu.

Podíly různých způsobů financování veřejnoprávních médií v roce 2012

obrázek

(tmavě modrá - veřejné zdroje; světle zelená - koncesionářské poplatky; zelená - reklama - tmavě zelená - sponzoring; šedivá - ostatní)

Koncesionářský poplatek je hlavním zdrojem financování veřejnoprávních médií ve 21 ze 40 analyzovaných zemích. Ve 21 zemích příjmy z koncesionářských poplatků dosahují průměrně 71 procent celkových příjmů. V 18 zemích veřejnoprávní vysílací organizace jsou financovány převážně z veřejných zdrojů (státní podpora, dotace, daně). Polsko je jedinou zemí, kde je reklama hlavním prostředkem pro financování. Nejdůležitějším způsoben financování je koncesionářský poplatek - pouze v 1/4 zemí.

Výše příjmů, zdroje financování a diváci

obrázek
(světle modrá - koncesionářský poplatek jako hlavní způsob financování, tmavě modrá - veřejné zdroje, zelená - reklama jako hlavní způsob financování veřejné služby)Neexistuje žádný jednoduchý vztah mezi způsoben financování a velikostí publika nebo výši příjmů a velikosti publika.

Výše koncesionářských poplatků v roce 2012

obrázek

Výše koncesionářského poplatku je velmi rozmanitá - pohybuje se od 6,7 eur (Rumunsko) až po 383,6 eur (Švýcarsko). Kromě Švýcarska je nejvyšší koncesionářský poplatek také ve skandinávských zemích, Finsku a v Německu. Každá domácnost platí více než 200 eur ročně.

využito informací: EBU/TVP/wyborcza.pl,satkurier.pl

redakce

Vybrané články