TereBox T2

33 procentní meziroční nárůst krimi seriálů na TV stanicích

| Tisk

logo Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dlouhodobě eviduje obrovské množství stížností diváků, zejména rodičů, poukazujících na přemíru pořadů s kriminální tematikou ve vysílání českých televizních programů a na jejich nebezpečnost pro dětské diváky.

Rada se proto tomuto fenoménu ve vysílání intenzivně věnuje. Vedle monitoringu a analytického vyhodnocování konkrétních potenciálně ohrožujících pořadů si každoročně nechává vypracovávat rešerši výskytu kriminálních seriálů ve vysílání, jejímž cílem je zjistit, k jakému posunu meziročně došlo v nabídce českých televizních programů. Zda je patrný ještě markantnější příklon k pořadům kriminálního žánru, či zda naopak pořadů tohoto typu ubylo.
Na svém zasedání, které se konalo ve dnech 4. – 5. března 2014, se Rada seznámila s rešerší, která prokázala, že kriminálních pořadů ve vysílání stále přibývá.

Rešeršováno bylo vysílání ve dvou týdnech, v lednu a únoru 2014, na programech ČT1, NOVA, Nova Cinema, Prima, Prima COOL, Prima love, Televize Barrandov a fanda.

Za rešeršované období bylo zaznamenáno 506 epizod kriminálních seriálů (včetně repríz), přičemž 349 jich bylo uvedeno v časovém úseku 6.00–22.00 hodin, což tvoří 69 % celkového počtu.

Zatímco v roce 2013 rešerše odhalila v chráněném čase mezi 6. a 22. hodinou 263 epizod kriminálních seriálů, meziročně došlo k nárůstu o 33 %, tj. o více než třetinu. Jedná se o podobný nárůst, jaký byl v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012. Jde tedy o setrvale stoupající trend.Samozřejmě ne každý kriminální seriál je zpracován tak, že reálně hrozí ohrožení dětí či mladistvých – naopak, řada takových seriálů je zpracována poměrně umírněnými filmařskými prostředky. Mnohé jsou ovšem ztvárněny velice realisticky a zahrnují obsahy, které mají potenciál vyvolat u dětí psychický otřes, snížit jejich citlivost při vnímání násilí či povzbudit vlastní agresi dítěte.

Je alarmující, že v odpoledních hodinách, kdy lze předpokládat, že sleduje nejvíce dětí televizi bez možného zásahu rodičů, je kumulace tohoto typu pořadů nejvyšší.

Seriály s kriminální tematikou jsou skupinou pořadů, která je ze strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nejčastěji předmětem sankcí za ohrožení psychického, fyzického a mravního vývoje dětí a mladistvých. Za posledních několik let Rada vydala několik desítek pokut a upozornění na porušení zákona.

Rada však může efektivně zasáhnout jen v případech jednotlivých pořadů, u nichž je prokazatelné spáchání správního deliktu. Nebezpečnost pořadů tohoto typu ovšem mimo jiné spočívá i v jejich dlouhodobém a systematickém sledování. Zde by měla již zafungovat seberegulace ze strany samotných provozovatelů vysílání, kteří by měli v rámci své společenské odpovědnosti omezit vysílání kriminálních seriálů v denní době v zájmu ochrany dětských diváků.

Milan Bouška
místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Vybrané články