Quantcast

ČTÚ vypořádal připomínky ke Strategii správy rádiového spektra

| Tisk

logo Český telekomunikační úřad vypořádal připomínky ke Strategii správy rádiového spektra a dokument bez rozporu ve vztahu k povinně osloveným připomínkovým subjektům zaslal ministerstvu průmyslu a obchodu, které jej předloží vládě. Uvedla dnes ČTÚ.

Strategie uvádí zamýšlená opatření, která mají vytvořit předpoklady pro naplnění cílů státní politiky Digitální Česko.

Měla by tak být dalším krokem k tomu, aby Česká republika v budoucnosti měla kvalitní infrastrukturu pro rychlý internet. Mezi hlavní součásti dokumentu patří opatření směřující k podpoře a rozvoji vysokorychlostního přístupu k internetu, včetně dalších aplikací poskytovaných vysokorychlostními sítěmi mobilní i pevné povahy; bezpečnostních a tísňových komunikací a nakládání s kmitočtovým spektrem efektivním a flexibilním způsobem.

Opatření k podpoře a dalšímu rozvoji vysokorychlostního přístupu povedou především k rozšíření dostupnosti dalších částí rádiového spektra pro tyto služby, a to jak pro jeho licencované, tak i bezlicenční využití širokopásmovými přístupovými sítěmi. S tím souvisí navrhovaná analýza platného systému poplatků za využívání rádiového spektra, včetně návrhu jeho změny pro větší zohlednění odlišností ekonomické hodnoty jeho jednotlivých částí.Významná část vypořádaných připomínek se týkala připravované budoucí evropské harmonizace pásma 700 MHz pro vysokorychlostní mobilní komunikace. Provozovatelé sítí a vysílání avizovali zájem přenášet programy s vyšším rozlišením, nicméně součástí této úvahy musí být i plány na migraci na standard DVB-T2. Otázka budoucí distribuce televizních kanálů však bude politickým rozhodnutím. Návrh usnesení počítá s tím, že o budoucnosti dalšího rozvoje zemského televizního vysílání, včetně postupu přechodu na technologicky vyšší standard DVB-T2, rozhodne vláda na základě materiálu, který zpracuje v hlavní gesci ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ČTÚ, ministerstvem kultury a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání.

Česká televize setrvala na své připomínce požadující odložení termínu předložení Strategie na jednání vlády do doby, než bude přijato politické rozhodnutí k budoucnosti využití pásma UHF. Úřad se s tímto návrhem, i s ohledem na bezrozporové projednání připomínek s povinnými subjekty, neztotožňuje. Předkládaný materiál totiž definuje strategické cíle a opatření v širokém rozsahu kmitočtových pásem rádiového spektra, ve kterých ČTÚ musí zajistit efektivní správu v souladu s požadavky zákona o elektronických komunikacích.

redakce

Reklama
Vybrané články