Quantcast
Konference Radiokomunikace

Editor Formula

| Tisk

V posledních měsících je stále kladen větší a větší důrazna digitální satelitní vysílání a příjem. Ano, programů nasatelitech v digitálu přibývá a to jak kódovaných, tak ivolně vysílaných. Druhá kategorie potěší většinu fanouškůsatelitního příjmu. Dnes už není většinou problém přijímat některézahraniční programy v digitálu.

Největší pestrost v analogovém přenosu měla satelitnípozici Eutelsatu Hot Bird 13E - to samé platí v digitálu,kde se již vysílá volně zhruba 180 (!) TV programů. Avelké množství rozhlasových stanic. Samozřejmě, je tonáročné se nejenom v tak velkém množství programů vyznat,ale je i naladit.

Formula V3
Obr. č.1 - Menu programu Formula V3
Samozřejmě výrobci softwaru na takovéto věci pamatovalia vyvinuli tzv. editory, programy, kdy na počítači můžetespravovat všechny naladěné programy na satelitním přijímači.Beze sporu nejpopulárnější značka digitálních přijímačůna českém trhu je Humax. V současné době nejoblíbenější modelyHumax IRCI 5400 a Humax CRCI 5500. Pro tyto satelitnípřijímače existuje editor pod názvem Formula V3 (staršímodely přijímačů Humax, např. Humax F1CI používají editorFormula V2).

Co všechno potřebujeme?
Samozřejmostí je digitální satelitní přijímač. Nejčastějije to značka Humax, dále počítač s procesorem Pentium činovější, operační systém Windows 95 či 98 a 5 MB volnéhoprostoru na Vašem pevném disku. To nejdůležitější propřenos dat mezi digitálním přijímačem a počítačem jekabel typu 'null modem'. Software Formula V3 (jen propřijímače Humax, pro jiné značky je potřeba jiný) naleznemena www.humax.cz.

Na této adrese (www.humax.cz) nalezneme SW v části Podpora -Utility - Formula V3. Po úspěšném stažení softwaru z internetumůžeme obvyklým způsobem program nainstalovat za předpokladu, ženáš PC splňuje minimální požadavky.

Formula V3
Obr. č.2 - Nastavení programu Formula V3
Satelitní přijímač Humax propojíme pomocí tzv. kabelu 'nullmodem'. U přijímače a počítače je to rozhraní tzv. RS232 (seriový port).

Spustíme program FormulaV3.exe a nejprve program nastavíme.V MENU vybereme CONFIG a nastavíme základní důležitéúdaje. Port, nejčastěji to bývá COM1, přenosovou rychlost v bpsa s jakým Humaxem máme počítač propojený a jeho System ID(zjistíme v položce Stav STB na přijímači Humax). Poté jižmůžeme využít položku v menu STB a zvolit Data Download,tím přikážeme programu, abychom do počítače 'dostali'veškteré nastavení přijímače Humax, vč. uložených programů.Pak není vůbec problém jakkoliv pracovat s uloženými daty,t.č. i v počítači. Můžeme kanály přejmenovávat (pohodlnějinež na přijímači), zamykat (LOCK) či měnit Typ programu (sport,filmy, volný čas, nakupování...). V programu fungují běžnézkratky z MS Windows jako CTRL+C a CTRL+P pro kopírování a CTRL+X provyjmout.

Formula V3
Obr. č.3 - Stažení programových předvoleb do PC
V menu Config vybereme položku MENUDATA a můžeme nastavit dalšípoložky ke kterým se ale dostaneme i v menu přijímače Humax.Jsou to: jazyk MENU, jazyk zvukového doprovodu či jazyk titulků.Dále je zde možnost nastavení času, video a audio výstupu,volba Dolby Digital, formát obrazu. Nastavení kanálu v pásmu UHF,typ přenosové soustavy PAL, transparentnost OSD a další.

Samozřejmostí je i nastavení 'Alternativní antény' a přiřazeník nim i příslušné programy a pakety.V okamžiku, kdy budeme mít všechny data a položky nastavenypodle svého gusta, můžeme nyní zpracovaná data do přijímačeposlat. To provodeme volbou v menu STB - Data Upload. Má toi další výhody - nastavená data v programu Formula V3 můžemevyužít pro další přijímač Humax (např. pro souseda) avyužijeme čas efektivněji. Soused teď nebude muset natáčetanténu a nalaďovat si programy a pakety, teď již bude mít všeuložené od Vás v přijímači, což určitě uvítá...

Formula V3
Obr. č.4 - Programové předvolby v programu Formula V3
Pokud sledujete pravidelně stránky Humax.cz či Parabola.cz,naleznete tam i nový software pro většinu digitálních přijímačů Humaxna českém trhu. Editor Formula V3 totiž umožňuje iupgrade software. Podmínkou je mít správný SW k našemu modelu,tzn. ke stejnému typu a v některých případech musí býtsplněno i System ID. Pokud zjistíme na uvedených stránkách novýSW a vyhovuje podmínkám, můžeme jej stáhnout z internetua použít jej s volbou programu Formula V3 menu STB - DownloadFirmware.

ZÁVĚR
Editor Formula nám umožní editovat programy, archivovat v PC,či nahrávat zpět do jiného Humaxe (např. sousedovi). Je topoměrně silný nástroj, který nám může zjednodušit práci.
V sekci Download naleznete aktuální programové nastavení pro přijímače Humax.

Parabola.cz

Reklama
Vybrané články