Quantcast

Multidec

| Tisk

V minulých článcích jsme Vás seznámili s dekódováním analogovýchsatelitních programů, s příjmem Rádia MP3 pomocí počítače a TV kartyza použití programu Multidec. Přitom jsme ocenili možnosti tohoto programu.Články na tento program vzbudily velkou pozornost a ještědodnes dostáváme dotazy týkající se tohoto opravdu kvalitního produktu.

Co nejvíce potěší na programu Multidec?

Určitě to, že je program zadarmo. Lze si jejstáhnout z některých serverů, např. [1]. Multidec je neustálevyvíjen a v této době je k dispozici již verze 6.9. Program lzespustit v MS Windows 9x / ME i Windows 2000.

Máte již program stažen?

Pokud již máte Multidec úspěšně stažen z internetu, můžeme tedy'rozbalit' zazipovaný program. K tomu je vhodný např. Winzip [2]či Power Archiver, kde pomocí volby Extract (Rozbalit) můžeteprogram extrahovat z komprimovaného archívu do Vámi zvolenéhoadresáře (dále budeme předpokládat, že program máte 'rozbalený'v adresáři Multidec). Před spuštěním programu Multidec doporučujemenejprve spustit Váš obslužný program pro Vaši TV kartu. Stačínachvíli, poté jej je možné opět ukončit.

Multidec

Nyní již můžeme spustit program Multidec.exe v našem adresáři Multidec.Při každém spuštění SW Multidec se inicializuje. Zjišťuje, zda jeSW schopen obsloužit HW Vašeho PC. Pokud tomu není, program seukončí. Pokud máme to štěstí a program se úspěšně inicializuje,máme naději, že lze program na našem PC provozovat.

Multidec

Při prvním spuštění program používá přednastavené hodnoty. Chceme-lipoužít hodnoty jiné, je potřeba je změnit. V dialogu BT8x8 - TV Kartesi zvolíme TV kartu, kterou máme v PC. V případě, že zde naše TV kartauvedená není, lze vyzkoušet některé zde uvedené výrobce.

Multidec

V dalším menuBT8x8 - Videoeingang - Tuner vybereme položku podle typu Vaší karty;nejčastěji to bude buď Temic PAL anebo Philips PAL.

Multidec

Dále je potřebanastavit zvuk. Ten lze nastavit v menu BT8x8 - Audio - a poté buďTuner, MSP Radio, Extern či Intern. Záleží opravdu na tom, jak mátezvuk TV karty zapojený. Vypnout / zapnout zvuk lze volbou Audio Aus /Audio An.

Multidec

Ještě je potřeba zvolit správný formát obrazu - Menu BT8x8- VideoFormat - Type - a v našich zeměpisných šířkách 'PAL-BDGHI'.

Multidec

Barevnou složku svolíme v BT8x8 - VideoFormat - Farbformat - apostačí 'RGB15'.

Multidec

V programu Multidec můžeme dokonce spustit časovač (Shutdown-Zeit v dialoguBT8x8) a nastavit, co se má v konkrétní dobu stát: odhlásit se, vypnout PCči PC restartovat.

Multidec

V dialogu Kanäle si můžeme naladit signál z TV karty (pokud máme kartu připojenou sesatelitním přijímačem pomocí VF kabelu). Nevýhodou je, žese zde zadávají kmitočty (v MHz), nikoliv 'kanály'.

Multidec

V dialogu Ausgabe v položce Art vybereme rozlišení, ve kterém budemeprogram Multidec používat.

Multidec

Opravdu nejdůležitější je dialog VideoDaten, ve kterém můžeme mj. povolitnačítání teletextových stránek, dat VPS či konečně dekódováníanalogových programů v Syster/Nagravision či VideoCrypt.

Multidec

Pokud jde o VideoCrypt,tak v posledních verzích nám nedekódoval tak dobře, jako ty verze předešléprogramu Multidec, chybělo totiž už několik dialogů, kde se nastavovalyparametry, pomocích kterých se dalo skutečně dosáhnout lepších výsledků, než spůvodním nastavením programu.

Multidec



Multidec

Dekódování programů se vypíná stiskemklávesy F5, F6 se aktivuje dekódování programů v Syster / Nagravision a F7zase ve VideoCryptu.

Multidec



Multidec

Dalším, poměrně důležitým dialogem je Prioritäten, kde lze nastavitjak má být zatížen procesor počítače programem a dekódováním a výpočty.

Multidec





Multidec

Tolik ke krátkému seznámení s programem Multidec.Věříme, že v tomto programu naleznete spoustu užitečných informacía hlavně hodně zábavy.

Program Multidec naleznete i na serveru Parabola.cz v sekci Download.

Parabola.cz
14.06.2001
Odkazy:
[1] Multidec a další SW pro dekódování satelitních programů
http://www.netzagent.com/freetv/

[2] WinZip - archvivátor
http://www.winzip.com





Reklama




Vybrané články