Quantcast

Skylink zvyšuje servisní poplatek a mění podmínky nastavení regionu

| Tisk

logo Operátor satelitní platformy Skylink k 1.3.2017 mění ceník poskytovaných služeb. Dojde ke zdražení servisního poplatku a tří programových balíčků. Vedle navýšení cen dochází také ke změně podmínek nastavení regionu na dekódovacích kartách Skylink.

Nový ceník
Dne 1. březn vstoupí v platnost nový ceník služeb Skylink. Dojde ke zdražení tzv. servisního poplatku a předplatného tří doplňkových placených balíčků. Cena ostatních balíčků Smart,Flexi 7, Multi, Kombi, HD Plus, Multi HD a Komplet se nemění.

"Změna Ceníku odráží postupný přesun nákladů souvisejících se satelitním přenosem televizních programů z vysílatelů na naši společnost. To ve spojení se stále širší programovou nabídkou a přechodem na HD kvalitu vysílání výrazně ovlivňuje naše hospodaření. Skylink zůstává i nadále satelitní službou s nejpříznivějším poměrem ceny a kvality," vysvětluje operátor platformy Skylink.


obrázek

▲ Tabulka č. 1 - nové ceny za služby Skylinku od 1.3.2017 pro Českou republiku


obrázek

▲ Tabulka č. 2 - nové ceny za služby Skylinku od 1.3.2017 pro Slovensko

Při pohledu do tabulek s novým ceníkem Skylinku je zřejmé, že došlo k výraznému nárůstu ceny servisního poplatku na Slovensku. Měsíční částka v přepočtu se již dostala na hranici 100,- Kč (zvýšení ceny ze 2,60 eur/m na 3,69 eur/m). V Česku došlo k nepatrnému zvýšení servisního poplatku. Měsíčně klienti přes SIPO či Inkaso zaplatí jen 79 Kč (doposud 70 Kč).

Dekódovacích karet, na kterých je Servisní poplatek nebo některý z programových balíčků uhrazen na období delší, než do 1. 3. 2017, se nová výše Servisního poplatku týká až od prvního dne následujícího po již předplaceném období.U dekódovacích karet, pro které je Servisní poplatek hrazen prostřednictvím pravidelné platby SIPO nebo Inkaso z účtu, se Servisní poplatek splatný v měsíci únoru vztahuje již na služby satelitní televize Skylink v měsíci březnu.

Datum splatnosti Servisního poplatku pro každou dekódovací kartu Skylink lze ověřit na www.skylink.cz (Ověření služeb na kartě). Servisní poplatek nemusí hradit předplatitelé placených balíčků Skylink – je zahrnut v jejich ceně.

Zákazníci, kteří se změnou Ceníku nesouhlasí, mají právo postupovat v souladu s čl. 8.4. Všeobecných obchodních podmínek Skylink a bez jakýchkoliv sankcí smlouvu písemně vypovědět.

Nastavení regionu dekódovacích karet Skylink
V souvislosti s požadavky vysílatelů a v souladu s platnými Všeobecnými obchodními podmínkami dochází k úpravě nastavení pravidel pro dekódovací karty v závislosti na místě instalace. Pro místo instalace Česká republika je nově platný výhradně ceník v českých korunách a Všeobecné obchodní podmínky pro Českou republiku, pro místo instalace Slovenská republika je platný výhradně ceník v Euro a Všeobecné obchodní podmínky pro Slovenskou republiku. Změnu nastavení místa instalace je možno provést pouze na základě písemné žádosti (kontaktní formulář na www.skylink.cz). Pro dekódovací karty se službou Druhá karta, které jsou určeny pro užívání v jedné domácnosti s hlavní kartou, je místo instalace vždy shodné s místem instalace hlavní karty. Podrobné podmínky najdete na www.skylink.cz.

redakce

Reklama
Vybrané články