TereBox T2

Většina Slováků má televizi připojenou na internet. HbbTV ale většinou neznají

| Tisk

S pojmem HbbTV tedy s hybridní televizí se mohl slovenský divák již setkat s ohledem na skutečnost, že téměř 2/3 internetových uživatelů má svoji televizi připojenou k internetu. Co vědí Slováci o HbbTV a jak k němu přistupují. To zjišťoval výzkum společnosti Nielsen Admosphere, který se uskutečnil na vzorku tisíce respondentů starší 15 let z internetové populace Slovenského národního panelu.

Průzkum ukázal, že 64 procent respondentů má televizor připojený na internet. Z nich až 88% využívá funkce, které smart TV nabízí jako jsou například interaktivní aplikace, internetový prohlížeč, aplikace služeb jako jsou YouTube, Netflix nebo rádio.

1/3 dotazovaných uvedla, že funkce smart TV využívá velmi často, tedy téměř každý den. Jen 12% odpovědělo, že funkce smart TV nikdy nepoužívá. Obecně smart funkce využívají o něco více muži než ženy.


obrázek

▲ Graf č. 1 - Využíváte na svém televizoru některou ze smart funkcí?

Z funkcí, které respondenti nejvíce používají na smart TV, je to například ouTube, internetový prohlížeč, aplikace na sledování filmů z archívu nebo půjčoven, aplikace na sledování video obsahu, aplikace na přehrávání nebo streamování hudby anebo sociální sítě.

Slovenští respondenti většinou nevědí, co znamená HbbTV, která vedle sledování televizního vysílání umožňuje využívat speciální doplňkové služby TV stanic. Jen 5% odpovědělo, že vědí, co znamená pojem HbbTV a že ji na své televizi využívají. Další skupinou byli uživatelé (27%), kteří zkratku HbbTV znají alle na své televizi tuto funkci nepoužívají. Poslední a tedy největší skupinou byli respondenti, kteří neví, co znamená HbbTV a tvořilo ji 68% dotazovaných z celého vzorku. Neznalost se objevila hlavně ve věkové skupině 45 až 54 let a u respondentů s nižším vzděláním.


obrázek▲ Graf č. 2 - Které z vyjmenovaných služeb, které HbbTV nabízí, považujete za nejvíce přínosné?

Na otázku, které služby HbbTV považují za nejvíce přínosné 63% uvedlo, že je to přístup do video archívu televizních pořadů jednotlivých stanic, 52% uvedlo jako přínosný pohodlný přístup k internetovému obsahu webových stránek a online služeb televizních stanic. Jako nejméně přínosná skončila s 6% interaktivní televizní reklama.

redakce

Vybrané články