Quantcast

Komerčním televizím se nelíbí plán navýšení tv poplatků

| Tisk

Provozovatelům českých komerčních televizí se nelíbí plánované navýšení koncesionářských televizních a rozhlasových poplatků, které bylo nedávno představeno Ministerstvem kultury. AKTV (Asociace komerčních televizí) zároveň upozorňuje, že o předložené velké mediální novele nebyla vůbec informována a ani projednána.

Novela zákona o České televizi a o Českém rozhlasu a zákon o rozhlasových a televizních poplatcích představilo ministerstvo kultury již 5. září 2023. Během tiskové konference opakovaně bylo uvedeno, že je ministerstvo v kontaktu se zástupci vysílatelů a návrh novely byl s nimi projednán a byl kladen důraz, aby "nedošlo k rozkolísání mediálního trhu".

"S velkým rozčarováním bohužel musíme konstatovat, že jsme o znění předložené novely nebyli vůbec informováni, natož aby s námi byla projednána," uvedla za AKTV Marie Fianová. Do AKTV patří televizní skupiny Nova, Prima a Óčko.

"Pravdou je, že se zástupci ministerstva kultury jsme v letošním roce v intenzivním kontaktu s ohledem na naši účast v poradní skupině k transformaci Fondu kinematografie a s tím související novelizaci zákona o audiovizi. O to větší překvapení pro nás proto byla slova pana ministra, že zamýšlené významné navýšení financí pro Českou televizi je nutné vnímat jako téma spojené právě s transformací Fondu. V rámci několikaměsíční práce poradní skupiny totiž nepadla ani jedna zmínka o jakémkoli propojení tohoto tématu s financováním veřejnoprávních médií. Ve skutečnosti zde žádné takové věcné propojení neexistuje a ani nedává smysl," říká za AKTV Marie Fianová.

Návrh Novely zákona o ČR a ČRo a zákona o rozhlasových a televizních poplatcích primárně směřuje k navýšení příjmů z koncesionářských poplatků a to jejich zvýšením a rozšířením počtu poplatníků. Reklama na ČT má být přitom zachována ve stávajícím rozsahu.

"V současné ekonomické situaci považujeme za zcela nesprávné řešit nejprve navyšování poplatkového financování, aniž by bylo přesně definováno a známo, na co mají být vyšší prostředky v rozpočtu České televize potřebné, a v jaké výši. Důrazně se přikláníme k postupu, aby nejprve proběhla diskuse k tématu role veřejnoprávních médií a obsahu veřejné služby," říká za Asociaci Marie Fianová."Předložený návrh Novely zákona o České televizi a Českém rozhlasu a zákona o rozhlasových a televizních poplatcích je tak zcela nepřiměřený, neprojednaný s dotčenými subjekty a zásadně by narušil stabilitu mediálního sektoru. S předloženým návrhem novely tedy kategoricky nesouhlasíme a žádáme jeho stažení z legislativního procesu a důkladné přepracování," uvádí za AKTV Marie Fianová.

Veřejnoprávní média ČT a ČRo jsou primárně financovaná z koncesionářských poplatků. Ten televizní se naposledy zvýšil před patnácti lety - tedy v roce 2008 a dnes činí stále 135 Kč měsíčně, rozhlasový je aktuálně 45 Kč měsíčně. Televizní a rozhlasový poplatek platí domácnost vždy jeden - i když má televizních a rozhlasových přijímačů více. Firmy platí za každý aparát. Novela počítá s tím, že se rozšíří okruh poplatníků o mobilní telefony, tablety a počítače, které dnes dokáží přijímat televizní a rozhlasové vysílání/obsah. Firmy nad pět zaměstnanců mají platit za všechny takové přístroje, živnostníci a menší firmy do pěti zaměstnanců mají být od plateb osvobozeni.

Nový televizní poplatek má být od ledna 2025 ve výši 160 Kč, rozhlasový 55 Kč měsíčně.

Navýšení budgetu veřejnoprávního televizního vysílatele se nelíbí komerčním televizním i z principu. ČT bude mít větší rozpočet a moji financovat výrobu nových seriálů a filmů, které bodují u televizních diváků a komerčním televizím snižují počet diváků a jejich share. Pro komerční televize je velká sledovanost důležitá - na základě měřené sledovanosti jsou stanoveny ceny za jednotlivé reklamní spoty, sponzoring či teleshopping.

redakce

Reklama
Vybrané články