CryptoBox 800 UHD

M7 Group už nebude rozšiřovat nabídku na Irdeto kartách CS Link

| redakce | tiskobrázek k článku: M7 Group už nebude rozšiřovat nabídku na Irdeto kartách CS Link

Diváci satelitní platformy CS Link s Irdeto kartou (CAID 0666) se už nových programů v balíčku DIGITAL nedočkají. Společnost M7 Group se rozhodla nabídku na těchto kartách dále nerozšiřovat.

Slovenský komerční kanál WAU se stal prvním SD programem z balíčku DIGITAL, který není dostupný na nových Irdeto kartách CS Link.

"Máme 5 systémů podmíněného přístupu. Největší je Irdeto Skylink, druhý na řadě je CW 0D03, třetí 0D0F, čtvrtý 0D70 a nejmenší 0666 (cca 30 tisíc karet)," popisuje Jaromír Glisník, člen představenstva společnosti M7 Group, která služby Skylink a CS Link provozuje.

Zákazníci CS Link podle něj mění Irdeto karty CS Link za nové karty Skylink. "Zákazníci s kartou 0666 karty průběžně mění za karty Skylink. Navíc po uplynutí 2 leté ochranné lhůty část karet „odpadne“ díky neuhrazení Servisního poplatku," vysvětluje.

"Už dnes je počet karet na tomto systému na hranici rentability. Z tohoto pohledu je na tom podobně jako systémy CW, nebudeme jej rozšiřovat," říká Jaromír Glisník.