Quantcast

ČASO podala žalobu za podporu pozemního vysílání

| redakce | tisk

Česká asociace satelitních operátorů z.s. (ČASO) podala žalobu u Soudního dvora Evropské Unie proti rozhodnutí Evropské komise ve prospěch českých operátorů zemského televizního vysílání.

Touto žalobou vedenou pod č. T-363/21 se ČASO domáhá zrušení rozhodnutí Komise zn. SA.55805. V tomto rozhodnutí dospěla Komise k závěru, že bezplatné prodloužení kmitočtových přídělů pro provozování multiplexů zemského televizního vysílání jejich stávajícím držitelům do roku 2030 není veřejnou podporou, nicméně ho začala šetřit pro podezření z porušení pravidel pro přidělování rádiového spektra.

ČASO je nadále přesvědčeno, že tento krok definici opatření veřejné podpory splňuje a že příslušné rozhodnutí Komise je tedy nesprávné. ČASO bude své argumenty uplatňovat jak v této žalobě u SDEU, tak v paralelním šetření Komise vedeném Generálním ředitelstvím pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT).

ČASO bude také nadále aktivně pokračovat ve své stížnosti i proti další veřejné podpoře pro platformu zemského televizního vysílání, kterou je proplácení nákladů na souběžné vysílání při přechodu na DVB-T2.

Podporu pro svojí pozici vidí mimo jiné v nedávném rozhodnutí Komise (z června tohoto roku), podle kterého byla finanční podpora pro přechod zemského televizního vysílání z analogového na digitální ve Španělsku v letech 2005 až 2008 nepřípustným selektivním zvýhodněním této platformy na úkor jiných technologií (včetně satelitní) a tedy nedovolená. Na základě tohoto definitivního rozhodnutí Komise budou příslušné platby od příjemců bezodkladně vymáhány.

zdroj: ČASO

Reklama
Vybrané články