Quantcast

Uspěšné vypuštění dalších 2 satelitů pro Galileo

| redakce | tisk

Dne 4. prosince 2021 z evropského kosmického střediska v Kourou ve Francouzské Guyaně úspěšně odstartovaly dvě nové družice systému Galileo. Celkový počet vypuštěných družic systému Galileo se tak zvýšil na 28, což umožňuje zajistit spolehlivější služby a přesnější signály pro celou řadu odvětví.

V sobotu z Kourou ve Francouzské Guyaně úspěšně odstartovala nosná raketa Sojuz VS-26 na téměř čtyřhodinový let, po jehož završení se od ní oddělily družice Galileo s pořadovým číslem 27 a 28. Toto celkově jedenácté vypuštění je prvním ze série šesti nadcházejících startů (vždy po dvou družicích), které umožní zajistit větší přesnost systému Galileo pro stávající uživatele a otevřít nové příležitosti na trhu.

Družice systému Galileo byly uvolněny od horní paluby nosné rakety v 5:09 SEČ. V současné době jsou řízeny Agenturou EU pro kosmický program (EUSPA) a jejím průmyslovým týmem, který má na starosti provoz družic po oddělení od nosné rakety v rámci fáze startu a vstupu na oběžnou dráhu (tzv. fáze LEOP).

Vynesení satelitů Galileo (foto: Arianespace)
▲ Vynesení satelitů Galileo (foto: Arianespace)

Fáze LEOP je jednou z nejdůležitějších fází vesmírné mise, během které je kosmický objekt vypuštěn a umístěn na požadovanou oběžnou dráhu a postupně se spouštějí a testují první komponenty družice. V následujících dnech bude tým agentury EUSPA, který odpovídá za provoz družic po jejich oddělení od nosné rakety, poprvé řídit družice ze specializovaného kontrolního střediska systému Galileo v německém Oberpfaffenhofenu, a to až do jejich přesného umístění na příslušnou oběžnou dráhu ve vzdálenosti 23 220 km. Po zprovoznění a důkladných testech na oběžné dráze budou družice využity k poskytování služeb systému Galileo.

Systém Galileo spravuje Evropská komise v rámci evropského partnerství, přičemž agentura EUSPA má na starosti provoz a poskytování služeb systému Galileo a agentura ESA, která je pověřena navržením systému Galileo, dohlíží na jeho vývoj, pořizování družic a pozemní segment.

Dnes můžeme hrdě oslavit dosažení dalšího milníku nejambicióznějšího a největšího průmyslového projektu Evropské unie - systému Galileo,“ vyzdvihuje výkonný ředitel agentury EUSPA Rodrigo da Costa. „Úspěšné doplnění družic s pořadovým číslem 27 a 28 do nejpřesnějšího systému určování polohy na světě je velmi důležitým krokem pro více než 2 miliardy uživatelů na na naší planetě a je výsledkem rozsáhlé spolupráce mezi námi, Evropskou komisí, Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a našimi průmyslovými partnery. Rád bych vyjádřil hlubokou vděčnost všem zúčastněným stranám, které neúnavně usilují o zajištění úspěchu této mise,“ dodal.

Reklama
Vybrané články