Quantcast

RRTV: Za klamavou reklamu jen napomenutí

| redakce | tisk

Jeden z reklamních spotů na televizní obrazovce obsahoval klamavou reklamu. Zjistila to Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) ve svém pravidelném monitoringu licencovaných médií.

RRTV na základě zákona o regulaci reklamy vydala 12. dubna 2022 rozhodnutí, ve kterém uvádí, že společnost Mountfield a.s., se uznává vinnou "ze spáchání přestupku porušením ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., respektive ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamního spotu s motivem „Mountfield-Slavíme 30. výročí“, který byl odvysílán dne 4. června 2021 od 21:30 hodin na programu Prima a který je nekalou obchodní praktikou, neboť v reklamě byla u obrázku zahradního grilu značky Char-Broil, typ Professional 4400S, u něhož prodejce na internetových stránkách uvádí původní cenu 35 900 Kč, uvedena akční cena 4 990 Kč, která se však vztahovala ke zcela jinému grilu, jiného typu i značky, který se v reklamě vůbec neobjevil."

Regulátor konstatoval, že "reklama mohla vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil a sice k rozhodnutí zajít do obchodu Mountfield se záměrem zakoupit v reklamě prezentovaný gril, o kterém se domníval, že jeho cena je 4 990 Kč, když ve skutečnosti byla násobně vyšší."

RRTV uložila společnosti Mountfield správní trest ve formě napomenutí. Zároveň ji upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které ji hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání a to trest ve formě peněžité sankce. "Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu až ve výši 5 000 000 Kč," upozornil regulátor médií.

Společnost Mountfield má povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši jednoho tisíce Kč do pěti pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí RRTV.

Reklama
Vybrané články