Quantcast

Eutelsat: Růst fixních a mobilních služeb, pokles vládních služeb

| redakce | tisk

Celkové výnosy francouzského satelitního operátora Eutelsat za třetí kvartál finančního roku 2021/22 (první čtvrtletí kalendářního roku 2022) dosáhly 286,8 mln eur, což je o 2,7% méně než v předchozím čtvrtletí.

Nejvíce roste zájem u Eutelsatu o fixní širokopásmové služby (růst tržeb o 30,2%) a mobilní konektivitu (+24,5%). Naopak o vládní služby (-11,3%), vysílací služby (-6,8%) a datové a profesionální služby (-2,7%) je menší zájem.

Sídlo Eutelsatu (foto: Simon Lambert-REA)
▲ Sídlo Eutelsatu (foto: Simon Lambert-REA)

Eva Berneke, generální ředitelka Eutelsat Communications, řekla: „Třetí čtvrtletí bylo ve znamená silných dodávek, zlepšení trendu v oblasti vysílání a silného dvouciferného růstu v oblasti pevného širokopásmového i mobilního připojení, zatímco vládní služby nevyhnutelně odrážely geopolitické prostředí na Středním východě. V posledních měsících došlo k významnému pokroku na komerčním poli, zejména díky úspěšné komercializaci satelitu EUTELSAT QUANTUM. Jinak naše globální distribuční dohoda s OneWeb zaměřená na klíčové vertikály konektivity posiluje konkurenční pozici obou společností a představuje první krok k vývoji kombinovaných GEO/LEO řešení. Celkově jsou tržby ve fázi devíti měsíců v souladu s našimi očekáváními a potvrzujeme všechny naše finanční cíle.“

61% všech výnosů Eutelsatu generují vysílací služby, 14% datové a profesionální video služby, 12% vládní služby, 6% fixní širokopásmové služby a 7% mobilní připojení.

"Eutelsat získal ve fiskálním roce 2020-21 přibližně 6,3 procenta svých příjmů od ruských zákazníků a nemá žádnou významnou expozici příjmů na Ukrajině. Skupina si rovněž pronajímá kapacitu na čtyřech satelitech vlastněných ruským operátorem RSCC, které slouží převážně výše uvedeným ruským zákazníkům a představují čistou současnou hodnotu (zahrnutou v čistém finančním dluhu) ve výši 322 milionů eur k 31. prosinci 2021," poznamenává k výsledkům Eutelsat.

"V souladu se svým etickým kodexem a jako poskytovatel infrastruktury v celosvětovém měřítku Eutelsat dodržuje závazek neutrality, a proto se řídí sankcemi a rozhodnutími svých příslušných regulačních orgánů, které důsledně uplatňuje. V této souvislosti Eutelsat okamžitě implementoval nařízení Rady EU 2022/350 a pozastavil vysílání ruských televizních stanic, jako je například Russia Today," dodal Eutelsat.

Reklama
Vybrané články