Quantcast

Eutelsat potvrdil ukončení šíření tří ruských programů

| redakce | tisk

Tři ruské programy již nejsou šířeny přes satelity francouzského satelitního operátora Eutelsat. Ten zavedl všechny restrikce týkající se vysílacích činností přijatá příslušnými regulačními orgány Francie a Evropské unie (EU).

Eutelsat na základě rozhodnutí francouzského regulačního úřadu pro audiovizuální a digitální komunikaci (ARCOM) ze dne 14. prosince 2022 ukončil šíření veřejnoprávních programů Rossija 1, Pervyj kanal a privátní NTV na pozici 36°E.

Sídlo satelitního operátora Eutelsat (foto: Eutelsat)
▲ Sídlo satelitního operátora Eutelsat (foto: Eutelsat)

Podle nařízení Rady Evropské unie (EU) 2022/2474 ze dne 16. prosince 2022 budou tyto tři kanály, stejně jako čtvrtý, REN TV, podléhat sankcím, pokud to Rada potvrdí do 1. února 2023, v souladu s oznámení 2022/C 481 I/04 vydané Radou dne 19. prosince 2022.

Eutelsat také nebude šířit RT News (dříve Russia Today). Operátor také pravidelně kontroluje své distribuční partnery po celém světě, aby zajistil, že ustanovení čl. 2 písm. f) nařízení EU 2014/833 o zákazu vysílání některých ruských kanálů jsou plně dodržována.

V souladu s Nařízením Rady EU 2022/2428 ze dne 12. prosince 2022 ukončil Eutelsat veškerou vysílací činnost související s Islámskou republikou Írán (IRIB).

Eutelsat odhaduje, že za fiskální rok 2022-2023 bude mít implementace těchto opatření negativní kombinovaný dopad mezi 10 a 15 miliony eur na výnosy skupiny a mezi 15 a 20 miliony eur na EBITDA, s přihlédnutím k souvisejícím nákladům na vymáhání pohledávek a rizika. Odhadovaný dopad na upravený diskreční volný peněžní tok skupiny za účetní období 2022-2023 je cca. 10 milionů eur.

Reklama
Vybrané články