Quantcast

Profen poskytne vysoce výkonný internet ze satelitu

| redakce | tisk

Dodavatelé energií, vládní agentury, telekomunikační společnosti a organizace humanitární pomoci v Turecku, na Středním východě a v Africe budou mít brzy přístup k satelitnímu připojení s nízkou latencí. Oznámily to dnes společnosti Profen a SES (Astra).

Na základě kombinovaných dohod o kapacitě a infrastruktuře nasadí společnost Profen, globální společnost zabývající se řešeními v oblasti špičkových technologií, systém SES (Astra) druhé generace na střední orbitální dráze Země (MEO) - O3b mPOWER - a vybuduje v Turecku bránu, která bude společně poskytovat vysoce výkonné připojení pro obsluhu identifikovaných tržních příležitostí o rychlosti více než 10 Gb/s.

Konstelace O3b mPOWER (foto: SES)
▲ Konstelace O3b mPOWER (foto: SES)

Instalací brány O3b mPOWER v jádru svých sítí mohou zákazníci společnosti Profen v odvětvích, jako jsou telekomunikace, energetika a organizace poskytující humanitární pomoc, zavádět bezpečnější sítě a minimalizovat latenci.

Kromě toho bude Profen poskytovat řadu služeb, jako je mobilní backhaul, zotavení po havárii a privátní 5G, a umožní tak místním i sousedním společnostem v Evropě, na Středním východě, v Africe a ve střední Asii využívat služby, které jsou podpořeny robustními dohodami o úrovni služeb.

Cílem partnerství je posílit digitální infrastrukturu a širokopásmové služby v regionu. Podle údajů Mezinárodní telekomunikační unie má Turecko více než 71 milionů uživatelů internetu při míře penetrace 83 %. Ze stejného průzkumu také vyplývá, že ačkoli se plánuje zavádění sítí 5G po celé zemi, dnes je téměř 82 milionů mobilních připojení stále ještě na sítích 3G a 4G. Partnerství mezi společnostmi Profen a SES nejenže posílí digitální infrastrukturu a širokopásmové služby, ale umožní oběma společnostem poskytovat řešení připojení pro různé segmenty trhu, což v konečném důsledku povede k lepšímu pokrytí sítí, vyšším rychlostem, nízké latenci a vyšší spolehlivosti a bezpečnosti.

Reklama
Vybrané články