Quantcast

Podcasty poslouchá pětina online uživatelů

| redakce | tisk

Alespoň jednou týdně poslouchá podcasty více než pětina české internetové populace, přičemž silnějšími posluchači jsou častěji muži a také mladší věkové skupiny.

Dle průzkumu si je respondenti nejčastěji pouští doma, když relaxují, nebo také při domácích činnostech. Z tematických zaměření a formátů aktuálně vedou rozhovory s osobnostmi, následované skutečnými příběhy a humornými či komediálními podcasty. Ze způsobů poslechu jsou nejvyužívanější aplikace a co do délky podcastů dává většina posluchačů přednost těm kratším, tedy do půl hodiny.

Výzkum realizovala výzkumná agentura Nielsen ve spolupráci s ResSOLUTION Group na vzorku pětistovky respondentů české internetové populace z Českého národního panelu ve věku 15 let a více.

Nejoblíbenější typy podcastů (foto: Nielsen)
▲ Nejoblíbenější typy podcastů (foto: Nielsen)

Obliba podcastů v ČR i ve světě v posledních letech stoupá a jejich nabídka se každým dnem rozrůstá. Mezi českými online uživateli aktuálně poslouchá podcasty 22 % alespoň jednou týdně. Při rozkladu tohoto čísla vidíme, že 6 % dotázaných se jim věnuje denně nebo téměř denně, 9 % 2-3krát týdně a 7 % jednou za týden. Ve větší míře si je (ve frekvenci aspoň jednou za týden) pouští muži a také spíše mladší respondenti. Téměř dvě pětiny respondentů v současnosti poslouchají podcasty méně často a stejný podíl je zatím neposlouchá vůbec.

Nejobvyklejším prostředím k poslechu podcastu je mezi českými posluchači domov, konkrétněji při relaxování nebo před spaním - vyjádřilo se tak 47 % z nich a shodnou se na tom napříč věkovými kategoriemi. Více než třetina pak poslouchá podcasty jako kulisu k domácím činnostem (úklidu, vaření apod.). Pro ženy je dokonce tento typ prostředí na prvním místě a podcasty v něm poslouchají výrazně častěji než muži. Třetím nejzmiňovanějším místem k poslechu jsou cesty a různé přesuny (např. MHD nebo v autě), kde podcasty poslouchá 27 % posluchačů. Oblíbený je tento způsob poslechu častěji u mladších ročníků.

Mezi nejoblíbenější témata podcastů se momentálně řadí rozhovory s osobnostmi, skutečné příběhy (zahrnující např. zločiny, které se staly apod.), humorné či komediální podcasty, dále podcasty zaměřené na vědu/techniku a sport. Preference se ale liší v různých sociodemografických skupinách. Zatímco muži mají na prvním místě sport, ženy nejraději poslouchají podcastové rozhovory s osobnostmi. Ty vedou také u 15-34letých. Kategorie 35-44 let preferuje skutečné příběhy a lidé starší 45 let nejraději poslouchají humorné a komediální podcasty.

Kdy či při jaké činnosti posloucháme podcasty (foto: Nielsen)
▲ Kdy či při jaké činnosti posloucháme podcasty (foto: Nielsen)

Zajímavou tendenci lze vysledovat u zpravodajských a také publicistických podcastů, které jsou preferovanější mezi muži než mezi ženami a zvláště u zpravodajství sledujeme také stoupající oblibu s vyšším věkem respondentů. Starší dotázaní mají také silnější zájem o historické nebo kulturní podcasty. Naopak například sport nebo hry a gaming zajímají v podcastech častěji mladší respondenty. Také (fikční) příběhy jsou oblíbenější u respondentů mladších 45 let. A pokud se vrátíme zpět k rozdílům preferencí mužů a žen, tak věda a technika, hry nebo sport jsou výrazně oblíbenější mezi muži, mezi ženami se naopak výše než u mužů umisťují humorné, vztahové, kulturní, ale i příběhové (fikční) podcasty.

Asi nepřekvapí, že nejobvyklejší je poslech podcastů přes (mobilní) aplikace, které využívá 58 % dotázaných. Webový poslech ale příliš nezaostává, využívá ho přesně polovina. A zatímco aplikace jsou zejména doménou mladších respondentů (ve skupině 15-34 let dosahuje 75 %), tendence k poslechu online přes web naopak s věkem roste. Epizody k poslechu offline dnes stahuje pouze zlomek dotázaných posluchačů podcastů, je jich 8 %.

Zajímavým tématem je také preferovaná délka podcastů. Většina (přesně 61 %) českých posluchačů dává přednost podcastům, které mají do půl hodiny. Toto číslo přesněji tvoří necelá třetina posluchačů, která má nejraději, když epizody nepřekročí 15 minut (výraznější je tato preference mezi ženami, kde dosahuje 36 % a mezi respondenty nad 45 let věku - 44 %), a 29 % upřednostňuje délku mezi 16 a 30 minutami. Delší epizody má radši 30 % posluchačů. Preferenci aktuálně nemá 10 % dotázaných.

zdroj: Nielsen

Reklama
Vybrané články