Quantcast

RRTV podá kasační stížnost proti rozhodnutí Městského soudu

| redakce | tisk

Na posledním dvanáctém zasedání českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání), konaného 8.8.2023, se úřad seznámil s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 15. června 2023, č. j. 15 A 119/2020, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 2. září 2020.

RRTV tehdy uložila maďarské společnosti Emporia Style Kft., jakožto zpracovateli teleshoppingu, pokutu ve výši 100 tisíc korun pro porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zpracováním reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 28. dubna 2019 od 11:21 hodin na programu Kino Barrandov. Uvedený zákon "zakazuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu".

Regulátor souhlasil s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu.

Reklama
Vybrané články