Quantcast

Digitální vysílání: Je uváděný čas skutečně přesný?

| Tisk

logoPředstavte si situaci: chcete si srovnat hodiny či hodinky a mít na nich skutečně přesný čas. Máte několik možností při využití televizního či rozhlasového přijímače: buď si naladíte rádio, které v celou inforumuje o přesné času, nebo počkáte na hlavní zpravodajskou relaci na TV Prima, České televizi nebo TV Nova, které před zpravodajstvím informují o aktuálním čase nebo si aktivujete teletext, kde se trvale vysílá informace o čase. Pokud máte možnost příjmu stejných programů z různých způsobů distribuce (analogové pozemní vysílání, terestrické digitální vysílání a satelitní distribuce) zjistíte, že oproti reálnému času jsou různé distribuce signálu zpožděny. Proč tomu tak je a řeší tento problém jednotliví broadcasteři?

Se stejným dotazem byla oslovena Česká televize (ČT), TV Nova a TV Prima a dále firmy Czech Digital Group (CDG) a (České) Radiokomunikace. Do uzávěrky článku odpověď z TV Nova a CDG nepřišla.

"Česká televize problém se zpožděním v distribuci řešila již v roce 1997, kdy byla zahájena satelitní digitální distribuce našich programů. Signál pro pozemní vysílače byl zpožděn tak, aby na vysílače dorazil ve stejný okamžik, jako digitální signál ze satelitu, a současně byla předsazena časová reference pro odbavování o cca 0,7 sekundy. Stejně bylo zpoždění ošetřeno i později při zavedení ATM distribuce," uvedl na dotaz serveru parabola.cz Martin Krafl, tiskový mluvčí České televize.

"Drtivá většina diváků, kteří sledují naše vysílání prostřednictvím pozemního analogového vysílání nebo prostřednictvím digitálního vysílání v paketu Czechlink nebo prostřednictvím kabelových sítí, které používají některý z výše uvedených zdrojů, se mohou na přesný čas před zpravodajskými relacemi a v teletextu spolehnout," ubezpečuje diváky M.Krafl.

"Bohužel zatím není časově srovnán signál v pozemním digitálním vysílání a ani v satelitním digitálním vysílání v paketu UPC Direct. Zatímco zpoždění v DVB-T plánujeme řešit, jakmile dojde k jeho většímu rozšíření a jakmile nám to ekonomická situace dovolí, problém s retranslací satelitního vysílání řešit víceméně nelze a o jeho řešení se nepokoušejí ani renomované televizní stanice, jako např. Eurosport," doplnil Martin Krafl.

"Televize Prima se momentálně technicky připravuje na to, aby ve chvíli zahájení ostrého startu digitálního terestrického vysílání byl čas vysílání přesný. V současné době u analogového vysílání v Praze nedochází k žádnému zpoždění, 17 vysílačů s největším výkonem je distribuováno pomocí ATM, signál na ostatní vysílače do celkového počtu 217 je distribuován výhradně satelitní cestou /v tomto počtu je i 61 převaděčů a 16 opakovačů/ - tam k jistému zpoždění dochází. Stejně tak i u digitálního terestrického vysílání. Všechny tyto posuny budeme průběžně odstraňovat," uvedla na otázku webu parabola Jana Malíková, tisková mluvčí TV Prima.

K problematiku zpoždění signálu z jiné strany popsala i společnost (České) Radiokomunikace, která mj. od 21.10.2005 provozuje řádné digitální pozemní vysílání na území Prahy a středních Čech (K25) a pokusně i v Brně (K40). "Problematika časového zpoždění TV signálu vyvstala s přechodem na jeho digitální přenos mezi studiem a divákem. Je to způsobeno tím, že nekomprimovaný digitální signál z TV kamery (který však z důvodu potřeby velké kapacity přenosového datového kanálu nemůže být ve své originální podobě přenášen) je za pomoci kompresní technologie v kodéru zpracován a upraven do takové podoby, aby k jeho přenosu stačil podstatně menší datový tok (běžně až 1/100 původního objemu dat). Takto zpracovaný signál je dále kombinován (multiplexován) s dalšími TV signály a v případě regionálního vysílání dochází navíc k elektronické záměně regionálního TV programu za některý z původních TV programů.

Všechny tyto změny a operace jsou prováděny elektronicky v zařízeních, jejichž základem jsou velmi rychlé počítače a signálové procesory. Vzhledem k tomu, že jde o mimořádně náročné algoritmy, zpoždění způsobené potřebnou výpočetní dobou je nevyhnutelné, přestože se snažíme výběrem nejmodernější techniky je omezit na minimum. Nutně tedy dochází k situaci, že reálně přijímaný TV signál je zpožděn oproti vysílacímu studiu. Jelikož fyzikálně není možné vrátit čas, je jedinou možností jak tento problém řešit virtuálně předsunout studiový čas o hodnotu zpoždění, kterou způsobuje digitální zpracování TV programu. Pak se zobrazí na obrazovce diváka správný čas. Tato zdánlivě jednoduchá operace přináší jisté organizační komplikace do provozu TV studií, ovšem větším problémem je fakt, že pro přenos analogové i digitální televize se používá stejných zdrojů signálu (jde o vysílání totožných programů), ovšem zpoždění analogové sítě je podstatně menší než je tomu u sítě digitální (navíc v digitální síti s regiony je zpoždění signálu v různých oblastech sítě různé).

Znamená to, že při předsunutí času studia o zpoždění digitální sítě by se obraz analogového příjmu naopak oproti reálu předcházel. Jediným řešením je tedy zpozdit různé části přenosových řetězců ve všech sítích přenášejících stejný program o příslušné (nestejné) časové úseky dle jejich zpoždění až na úroveň té části, která má nejdelší zpoždění a následně, po tomto časovém srovnání, o toto zpoždění předsunout studiový čas. Je nutné si uvědomit, že v tom okamžiku se toto zpoždění zavádí i do ostatních programů, které se vysílají ve společném multiplexu a které by to nepotřebovaly (nevyužívají např. úseky distribuce s dlouhým zpožděním, regionální vstupy, analogový přenos apod.).Důležitým aspektem je též fakt, že zejména u televizí, které používají přímé přenosy do nichž zpětně vstupují diváci (např. svými telefonáty) dochází k nepříjemnému efektu ve zpožděné komunikaci (podobně jako např. u vstupů zahraničních zpravodajů do vysílání zpráv, kdy jsou znatelné prodlevy v komunikaci způsobené čekáním na signál zpožděný přenosem přes satelit). Proto je snahou se v maximální možné míře dodatečným zpožděním vyhnout všude, kde je to možné,
" uvedl na dotaz serveru parabola.cz Radek Zeman, ze společnosti Madison PA, která mediálně zastupuje firmu (České) Radiokomunikace.

"Z popisu je vidět, že se jedná o poměrně rozsáhlý a technicky i organizačně náročný zásah do všech segmentů vysílacího řetězce včetně TV studií, který je potenciálně technicky vyřešen (programovatelnými zpožďovacími linkami), ale jeho realizace si vyžádá, zejména z organizačních důvodů, určitý čas. Radiokomunikace spolupracují na řešení se všemi svými zákazníky a jsou připraveny bezprostředně reagovat na jejich požadavky," doplňuje R.Zeman z firmy Madison PA.

Z uvedených odpovědí vyplývá, že zpoždění TV signálu již dávno vyřešila Česká televize. Stejný problém v budoucnu bude řešit i TV Prima.

Stávající zpoždění signálu je zhruba až 2 sekundy při stávající technologii a kompresi. Pokud se ale v budoucnu přejde na modernější kompresní systém (MPEG-4) hrozí, že zpoždění signálu bude ještě větší (až 4 sekundy).

Martin Vyleťal

Reklama
Vybrané články