Quantcast

Ohlédnutí za výstavou ANGA Cable 2006

| Tisk

logoNa letoštní výstavě ANGA Cable v Kolíně n. R. se na 20000 m2 výstavní plochy prezentovalo něco přes 300 firem. Většina výrobců se věnovala techice příjmu za satelitu a kabelové televize, zbytek měřícím přístrojům a TV pomocí internetu.

Těžko je specifikovat pozoruhodnosti či novinky vysoké exklusivity, a rovněž tak – pokud jde o známé firmy - spíše těžko hledat tu, která chyběla.

S jistotou lze říci, že hlavním tématem byly satelitní přijímače a mezi nimi viditelně receivery pro HDTV. Receiver HDTV s hdmi výstupem měla vystavena většina tradičních výrobců satelitních receiverů. Naznačuje to začátek prudšího rozvoje, který nutně pohne kupředu výrobou LCD a plazmových monitorů, zabezpečujících větší dokonalost obrazu, u nichž růst prodeje - pokud není i přes jistý pokles ceny brzdou cena stále ještě u vysoká – je blokován absencí video signálu odpovídající jakosti. Ovšem rozvoj HDTV zjevně přinese do výroby zobrazovací techniky konjunkturu a urychlí konec „skla”.

Dalším postřehem lze snad zmínit tradiční evropské i méně známé výrobce antén, a to velkou měrou individuálních. Obvyklé antény na Astru na okenních rámech našich činžáků či maximálně paraboly na Hot Birda a Astru bude u nás pomalu končit nejen přidáním Astry 23,5°, k čemuž právě bylo lze na letoší ANGA nalézt odpověď – tou je, že to nebude už jen jedna anténa na každém okně s logem ASTRA nebo UPC...

”Anténářské” firmy vystavovaly multifokální paraboly a držáky-multifokusy v různém (hlavně robustnějším) provedení na nejméně 4 LNB, tvarované většinou do křivky ohnisek, jak vidět, více vystavovatelů se „chytlo” této tendence ve střední Evropě představované dánským Triaxem či italskou Emme-Esse, které samozřejmě na ANGA nechyběly. Některé, jako zrovna např. Emme-Esse vystavovaly ještě antény UHF robustnějšího provedení pro DVB-T včetně antén pro dálkový příjem, které však již nejsou novinkami.

Trendem parabol s multifokusy LNB je obsáhnout 20- až i 30stupňový segment orbity, čímž relativně jednoduché avšak zřejmě přesněji tvarované „talíře” s dokonalými povrchovými úpravami, a nejednou zárukami na povrchovou úpravu i dokonce 10 let – a tam, kde nejsou kladeny extrémní požadavky na účinnost v největším segmentu orbity, se stávají levnější a neméně účinnou náhradou „torroidů”. Na všech vystavovaných konstrukcích bylo lze pozorovat snahu konstrukčních uspořádání maximálně zjednodušujících montáž.

Běžně tyto paraboly s vystavovanými multifeedy v našich podmínkách umožňují sestavit individuální kombinaci např. Thor nebo Sirius + HotBird + Astra 1B-H + Astra 3A. I komuninaci Amos + Thor/Intelsat 707 + Sirius + Hotbird + Astra 1B-H + Astra 3A lze s anténami 90cm až 1m obsáhnout např. pokud receiver vybaven např. DiSEqC 1.1. A uplatnění právě i u nás nebo na Slovensku s „usazením” Czech Linku a Slovak Linku na pozici 23.5°V a současně zavedením dalších česky a/nebo slovensky vysílajících programů na Thor/Intelsat 707, Amos 1/2 či Sirius anebo nová DTH platforma („Direct to Home”), která zajisté se v brzy stane konkurencí hlavně UPC i v Česku, na Slovensku i v Maďarsku, po takové sestavě antény a LNB začíná volat.

Nedá se však říci, že by individuální příjem převyšoval, to nikoliv, naopak, potkat bylo lze systém napájející z jedné paraboly až něco přes 1000 účastníků a to s příjmem 4 satelitů, což lze do jisté míry mít ze konkurenta “kabelovky” – netřeba operátora a relativně vysoké náklady lze rozložit na vysoký počet účastníků.

Za zmínku stojí letošní expozice firem ANKARO a DELTA, představujících multiswitche pro technilogii UNICABLE, umožňující pomocí sériové sítě dodávku SAT signálů do osmi receiverů z jednoho jediného výstupu. Ovšem zatím není tolik receiverů vybavených ovládáním konvertorů LNC.

Pokud samotné receivery DVB-S a DVB-C případně DVB-T (těch bylo málo) se dá říci, že – soudě podle obléhání stánků – se příliš velké pozornosti netěšily ani receivery s větším vybavením ani dálněvýchodní levné receivery. Spíše se začíná ukazovat důraz na jakost. V detailu lze poukázat např. ne zvláštní úkaz: Různé druhy lisovaných F- konektorů, tedy lisované spojení kabelu s konektorem, a to i v „anténařině” a rozvodech signálu všeho vůbec – tedy důraz na životnost, neměnnost vlastností a bezporuchovost spojů. F konektorům jen tak všelijak na kabel našroubovaných bude zjevně za nedlouho konec.

Poměrně chudé či vůbec bylo zastoupení výrobců modulů CAS - anebo přinejmenším nebylo k postřehnutí nic zvláště nového natož zajímavého.Pokud jde o u nás hodně zmiňovanou nebo propagovanou televizi přes internet, která by měla nahradit klasickou televizi po koaxiálním kabelu, nebylo v této oblasti na letošní ANGA znát příliš moc světového nebo celoevropského pohybu, snad kromě menších expozic lokálních řešení.

Zájmu se ještě těšily také stánky firem nabízejících měřicí přístroje, kterých ovšem nebylo tolik. Zvlášť pozornost vzbudil zřejmě přístroj PRODIG 5 firmy Promax, „anténní explorer” zkoumající spektrum signálů SAT, FM, TV, provádějící na rozdíl od dalších anténářsko-kabelářských přístrojů tohoto druhu dynamickopu analýzu tohoto spektra.

Z firem zu našeho regionu Evropy vystavovala naše klatovská EMC-Centauri řadu svých DiSEqCů a multiswitchů (v sortimentu disponuje mj. typem DiSEqCu na až 8 LNB, právě vhodných pro výše uvedené multifokální paraboly pokud více než 4LNB), ze Slovenska topolčanská AB-COM s kolekcí receiverů, LNB, a rovněž nastavitelných multifeedů pro 3 případně 4 LNB se snahou po robustnosti a zároveň jednoduchosti vhodné patrně tam, kde přijímaný segment orbity nepřekročí příliš 20°stupňů, z polských firem Telmor z Gdaňsku s rozsáhlým sortimentem dílů anténních rozvodů individuálního či skupinového příjmu, kabelových rozvodů, Vector, orientovaný podobnám směrem avšak s profesionální či průmyslovou orientací (širokopásmové kabelové sítě atd.) a štětínská filiálka hamburské Globo, vysoce aktivní hamburská víceméně retailerské firmy, prodávající v Polsku, na Ukrajině a v Maďarsku a občas i u nás laciné, i když „chodící” receivery CI i combo Opticum, ve skutečnosti čínské provenience, hlavně čínské firmy PBI, představující na trzích pro konkurenty jakostnějších receiverů „strašáka” hlavně cenového.

Na shledanou na ANGA Cable 2007 ve dnech 22.-24.květně 2007 v Kolíně nad Rýnem!

Vladimír Kebrle

Reklama
Vybrané články