TereBox T2

Nový design ČT působí na diváky moderně, originálně a hravě

| Tisk

logo Výzkumný projekt, realizovaný agenturou SC&C koncem roku 2007, který zkoumal především image televizí, se mj. zabýval i novým designem, čili výtvarným řešením všech čtyř programových stanic České televize. Úvodní část, která se věnovala spontánním asociacím respondentů, přinesla důležité zjištění: ČT sluší důstojnost a serióznost (čím dál více), její českost a také objektivní zpravodajství. Téměř 7 % lidí spontánně v této konotaci ocenilo novou grafiku ČT.

Pod pojmem „nová tvář“ České televize si diváci spontánně vybavují nejčastěji novou variantu symbolů jednotlivých kanálů, proměnu barevnosti a nové znělky se slogany. Výzkum agentury SC&C ukázal, že renovovaný vzhled působí na diváky moderně a většině z nich se líbí. Významná část populace považuje dokonce nový design za naprosto originální a pouze minimum respondentů je přesvědčeno, že ČT novou grafikou ztratila serióznost. Téměř polovina diváků považuje nové výtvarné řešení ČT za přínos a naopak třetina z nich tento problém vůbec neregistruje.

Dotázaní uznávají, že změny v designu jsou potřebné, či dokonce nutné a jsou si vědomi toho, že k nim přistupují všechny televizní stanice. Z výzkumu vyplývá, že diváci nemají s takovými proměnami žádný zásadní problém a někteří z nich si dokonce vůbec neuvědomují, že nějaká změna nastala. Nový design přijímají jaksi automaticky, brzy si na něj zvyknou a nedokáží si vzpomenout, jak vypadal na té či oné televizní stanici dříve.

Na čele žebříčku nejčastějších výroků k designu ČT jsou vyjádření: nový vzhled programů působí moderně, kombinace barev jsou příjemné, má nápad, je originální, ČT teď působí povzbudivě, mladě a hravě. Významné je, že tázaní oceňují, že se pomocí nové grafiky divák dobře orientuje. Pokud by respondenti výzkumu Českou televizi známkovali, ocenili by ji dvojkou, čili chvalitebně. Na doplňující dotaz, proč ne jedničkou, zazněla výmluvná reakce: „…protože když by měla jedničku, tak už by neměla důvod se zlepšit.“

Podle slov generálního ředitele Jiřího Janečka „Česká televize nechce být vnímána jako šedivá nevýrazná instituce minulého tisíciletí, a proto její vedení přikročilo v loňském roce k modernizaci svých tradičních programových symbolů a zavedení grafického systému vizuální prezentace ve standardech světové televizní profesionální grafiky“. O tradiční značku ČT diváci nepřišli, je stále platná a stále používaná, nelze ji ale ze závažných technických důvodů využít ke všem formám prezentace a propagace ČT v novém digitálním prostředí.Na otázku, co by měla nová grafika říci divákovi o České televizi, odpovídá Pavla Hromková, vedoucí Vizuální prezentace ČT: „Především to, že je současná a profesionální. Myslí na diváka a zohledňuje jeho potřeby, komunikuje s ním, informuje, vzdělává a baví. Je pozitivní a má na zřeteli své hodnoty, kterých se drží.“ Výzkum nezávislé agentury SC&C její slova potvrzuje.

Ladislav Šticha
Tiskový mluvčí ČT

Vybrané články