Quantcast

Když vyhledávání programů selže..

| Tisk

Dne 1.5.2002 došlo opět k výrazným změnám v obsazení všech transpondérů provozovatele německé pay-tv Premiere. Bezproblémový 'přechod' na nové uspořádání transpondérů programy byl snad jen na přijímačích d-box. Nejhůře na tom byli abonenti, kteří využívali jiné přijímače pro příjem paketu Premiere (např. Humax IRCI-5400/Z či Hyunda HSS-1000IR). Pro tyto diváky bylo ráno 1.5. velkým překvapením - většinu programů nebylo možné přijímat. V tento okamžik bylo nejvhodnější volbou smazání všech programů paketu Premiere a spustit nové ladění. Ovšem vše by bylo jednoduché, kdyby se na všech přijímačích daly bez problémů všechny programy paketu Premiere naladit.

Důvodů, obecně proč se nepodaří naladit ten či onen kanál může být několik. Nejčastěji však dochází ke 2 problémům, které znemožní naladění některých programů na transpondéru:

a) provozovatel nevysílá SID
b) přijímač program nenalezne

ad a) SID je zkratkou Service ID; takřka každý TV i R program vysílá SID. Pokud SID není vysílán, většina komerčních přijímačů nedokáže takové programy nalézt. Bez problémů takové signály nalezne Nokia s neoficiálním sw DVB2000.
Jak jsme již uvedli, s programy bez SIDu se na satelitech setkáme jen velmi vzácně. Snad nejznámějším programem, který nevysílá SID je španělský zpravodajský kanál Canal24 Horas na satelitu Hot Bird 1 (pozice 13E), na kmitočtu 11,204 GHz, polarizace horizontální, SR 4000, FEC 3/4. Pro naladění takového programu bez SIDu potřebujeme znát Video PID (VPID) a Audio (APID) - v případě zmíněného programu je VPID 4130 a APID 4131. V další části tohoto článku je popis, jak naladit takové programy na přijímačích Humax a Hyundai.

ad b) I když provozovatel vysílá u programu SID, může se stát, že takový program přijímač nenalezne. Lze tedy hovořit o vadách na kráse v softwaru. I v případě vysílání SIDů můžeme programy do přijímače vkládat 'ručně' přes rozšířené ladění či přidávání programů (každý výrobce má bohužel jinak pojmenované menu). Znamená to tedy, že musíme prostudovat manuál přijímače, pokud jsme v menu vkládání PIDů nenašli.
Opět tedy musíme znát VPIDy a APIDy u programů, které se nám nedaří obvyklým způsobem naladit. V takovém případě nám mohou posloužit některé settingy, kde z těchto dat můžeme vyčíst neznámé PIDy. Další možností je navštívit celosvětově uznávaný server s přehledy satcodx.com.
POZOR! U nekódovaných programů postačí vkládat VPIDy a APIDy (není potřeba SID). V případě, že program, který se běžně nedaří naladit je kódovaný (je to případ i programů EROTIK a SUPERDOM v paketu Premiere), musíme znát SID. Znamená to tedy, že se nám nepodaří dekódovat - za pomocí patřičné přístupové karty - vložené programy pomocí VPIDů a APIDů. To je nejčastější chyba při vkládání programů.

Vkládání VPIDů a APIDů

Vyhledávání programů na přijímačích HumaxVkládat VPIDy a APIDy u tzv. problémových kanálů můžeme v setting editoru či přímo v menu přijímače. Ovšem každý výrobce takovou část menu pojmenoval podle svého...HUMAX
Na DO stiskneme tlačítko MENU - vybereme (šipkami nahoru a dolů) INSTALACE - potvrdíme stiskem OK - zvolíme VYHLEDÁVÁNÍ VYSÍLÁNÍ - potvrdíme stiskem OK - zadáme PIN kód - zvolíme ROZŠÍŘENÉ LADĚNÍ - potvrdíme stiskem OK - šipkami nahoru a dolů zvolíme VIDEO PID - pomocí šipek doleva/doprava máme možnost nastavit/vložit VPID automaticky, hex či dekadicky. Patrně budeme chtím VPID vložít a proto zvolíme vkládání VPIDů dekadicky. Zde pomocí číselných tlačítek vložíme VPID a problémového kanálu. Podobným způsobem vložíme i APID a PCR PID. Většinou je PCR PID shodný s VPIDem. Nakonec nezapomeňme nastavit ostatní běžně udávané parametry programů/paketů - kmitočet, polarizaci, přenosovou rychlost a FEC. Pokud máme tedy parabolickou anténu namsměrovánu na satelit, kde je vysílán problémový program, můžeme stisknout tlačítko OK. V ten moment bychom měli mít po chvilce 'naladěn' nový program, který je pojmenován jako 'User'.

Vyhledávání programů na přijímačích HumaxTakový program můžeme pochopitelně přejmenovat: stiskneme na DO tlačítko MENU - vybereme tlačítky položku USPOŘÁDAT PROGRAMY - potvrdíme volbu stiskem OK - vybereme SEŘADIT VYSÍLÁNÍ - potvrdíme stiskem OK - vybereme SEŘADIT VŠE - potvrdíme OK - stiskneme bílé tlačítko na DO, čímž vyvoláme obrazovku s tabulkou abecedy. Šipkami vlevo a vpravo vybíráme postupně písmena, které vytvoří název programu. Každé písmeno potvrdíme stiskem tlačítka OK na DO. Po úspěšném přejmenování programu potvrdíme název stiskem žlutého tlačítka.

Vyhledávání programů na přijímačích HyundaiHYUNDAI (model HSS-1000IR)
I u přijímačů Hyundai lze vkládat programy pomocí Video a Audio PIDů. Postup je následující: stiskneme tlačítko MENU - vybereme položku CHANNEL EDITING TV - potvrdíme stiskem OK - zadáme přístupové heslo PASSWORD - pomocí šipek vlevo/vpravo zvolíme ikonku +, která představuje vkládání nových programů. Objeví se menu podobné, jako je na našem obrázku: vybereme položku Video PID a pomocí číselných tlačítek DO vložíme patřičnou hodnotu. Podobně budeme postupovat i u položek Audio PID a PCR PID. Nakonec nezapomeňme nastavit ostatní parametry programu/paketu: satelit, kmitočet, polarizaci, symbolovou rychlost a konečně můžeme i program při této příležitosti i pojmenovat. Pojmenování funguje na jiném principu od Humaxe: každé číselné tlačítko obsahuje několik písmen, dalším stiskem vyvoláme další písmeno. V případě, že chceme vložit druhé písmeno názvu programu, stiskneme šipku vpravo. Úspěšné dokončení vložení programu dokončíme stiskem tlačítka EXIT. Přijímat nám oznámí, že byl program přidán (CHANNEL IS ADDED).

Vkládání SIDů

Vyhledávání programů - vložení pomocí settings editoru

Jak jsme již uvedli, SIDy musíme uvést při vkládání u kódovaných programů. SIDy obvykle vkládáme pomocí settings editorů (editorů settigu) v počítači. V praxi to znamená, že setting přeneseme z přijímače do počítače a tam jej upravujeme. Ukažme si jako případ vložení programu u editoru Formula V3: otevřeme setting volbou FILE - OPEN a otevřeme náš setting (případně jej již máme 'otevřený', neboť jsme jej právě z STB do PC přenesli). V levém sloupci vybereme větev 'Transport Stream' a nalezneme kmitočet ke kterému si přejeme přidat program a klikneme na něj. V pravé části programu (jako na obrázku) by se nám měly zobrazit programy, které máme již k tomuto kmitočtu naladěny. Klikneme na některý program pravým tlačítkem myši a tím vyvoláme nabídku programu: jako první položka je ADD INFORMATION. Tím vložíme nový program do settingu - bude obsahovat samé nuly a program nebude pojmenován. Z povinných parametrů je JEN Service ID (SID), kde v příslušné kolonce uvedeme vysílaný SID tzv. problémového kanálu. Nakonec program pro lepší orientaci můžeme pojmenovat. Ostatní parametry jako Video PID a Audio PID, PCR PID, PMT PID a další již nejsou povinné (pokud jsme uvedli SID), přijímač si je nalezne později sám. Setting můžeme pak přenést z PC do STB a těšit se z vítězství nad někdy složitou technikou...

Parabola.cz

Reklama
Vybrané články