TereBox T2

TV GIMI a.s.,provozovatel Regionální sítě 1 v České Republice

| Tisk

logo Český Regionální multiplex 1 odstartoval na českobudějovicku dne 28.července 2009 a vstoupil tak do měsíčního testovacího provozu na základě dočasného povolení od ČTÚ k využívání kanálu 29. V druhé polovině srpna došlo k prodloužení povolení na tři roky, vysílání tedy nemuselo být přerušeno a z právního hlediska již nyní probíhá standardní ostré vysílání.

Vzhledem k tomu, že ČTÚ přiřadilo tomuto projektu název REGIONÁLNÍ SÍŤ 1, povolilo poměrně slibné technické parametry vysílání a TV GIMI a.s. intenzivně jedná o obsazení kapacity multiplexu myslím, že se máme nač těšit.

Pro potřeby Regionální sítě 1 byl zatím zkoordinován kanál 29, povolen maximální vyzářený výkon 1995 W ERP a určena lokace vysílače 48°54′53.00″N, 14°27′14.00″E ve výšce 480m. Nabízí se tedy možnost v budoucnu využít dominantního vysílače Včelná.

Současný stav vysílání


obrázek
Multiplex je od počátku šířen z vysílače SK Včelná a je provozován společností TV GIMI a.s..

Vysílač slouží TAKÉ pro distribuci analogového TV signálu TV GIMI/TV PRIMA na kanálu 51, který je šířen ze dvou zelených sektorových prvků.

DVB-T signál vyzařuje bílá sektorová anténa, jejíž parametry si představíme na identickém modelu, který vyrábí pod označením K723141(7) . http://www.kathrein-scala.com/catalog/K72314%20series.pdf . například světoznámá firma Kathrein.


obrázek
Na obrázku jsou vidět vyzařovací diagramy antény.

Od počátku je k šíření využíván koncový stupeň o výkonu 10 W. Zisk antény je 11 dBd, po odečtení ztrát počítejme 10 dBd. Z toho vychází hodnota maximálního vyzářeného výkonu 100 W. Ovšem pozor, to platí pouze pro úhel řádově několika stupňů (tam, kde se charakteristiky dotýkají hodnoty 0 dB). Pro horizontální rovinu v tomto případě platí, že anténa vyzáří 70 W do úhlu 62° a 10 W do úhlu cca 120°. Z výjimkou TV GIMI jsou programy pro multiplex čerpány ze satelitu Astra 23,5°E. Vysílání TV GIMI zatím probíhá formou smyček ze záznamu.

Co nás čeká v nejbližších týdnech?

Na poslední týden v září je naplánováno vybudování radioreléové trasy 10GHz, která propojí budovu TV GIMI v ulici Neplachova s budovou vysílače SK Včelná. Trasa bude sloužit pro distribuci obsahu vysílání TV GIMI na vysílač.

Na stejný týden je naplánována také celodenní výluka TV služeb z vysílače SK Včelná. Původní 10W koncový stupeň bude nahrazen novým o výkonu 100 W. Dojde k montáži druhé sektorové antény.

Vše záleží na dodacích termínech, takže se termín může posunout.

Výkonová část pro DVB-T tedy bude vypadat takto. Z koncového stupně 100 W projde signál filtrem (nezbytné – antény jsou širokopásmové), který zachytí nežádoucí výkon, jenž vysílač vyprodukuje na jiných kmitočtech, kabelem se signál dostane na horní část stožáru, kde vstoupí do další pasívní součástky, děliče výkonu, který zajistí rovnoměrné rozdělení signálu do obou antén a optimální impedanční přizpůsobení.

Antény budou umístěny nad sebou obdobně, jako jsou nyní zelené pro analog, tedy pro horizontální provoz. Natočené budou shodně (azimut 5°) horizontální vyzařovací charakteristika zůstane 62° , vertikální se sníží na polovinu, čili 14°. Zisk antén bude v tomto paprsku dvojnásobný, počítejme 13 dBd. Výkon, poskytnutý 100 W koncovým stupněm, bude pro horizontální rovinu anténami vyzářen následovně: V přímém směru necelých 2000 W, do 62° cca 1400 W a do 120° nějakých 100 W.

Po dokončení prací bude vysílání na obou kanálech opět obnoveno.

Pokrytí

Mapky pokrytí jsou matematickými modely, které nepočítají s odrazem ani ohybem signálu. Jsou vypočítány na základě reliéfu krajiny, počítají se zalesněním, ale ne s budovami. Jsou udávány v dBuV/m, kde hodnota 53 dBuV/m znamená pokryto, mapky tedy řeší úroveň signálu v daném místě na základě určitého procenta dostupnosti v čase atd. Berte je prosím s rezervou, dělal jsem je především pro možnost porovnání pokrytí mezi současným a budoucím stavem vysílače.


obrázek

obrázek
Obrázek zachycuje současný stav – vyzářený výkon 100 W, území o rozloze 55x55 km.


obrázek
Obrázek zachycuje budoucí stav – vyzářený výkon 2000 W, území o rozloze 55x55 km.
obrázek
Obrázek zachycuje současný stav – vyzářený výkon 100 W.
Obrázek A. Kliknutím na obrázek, se obrázek zvětší.


obrázek
Obrázek zachycuje budoucí stav – vyzářený výkon 2000 W.
Obrázek B. Kliknutím na obrázek, se obrázek zvětší.

Budoucnost sítě

Jak jsem již napsal v úvodu, provozovatel multiplexu intenzivně jedná o jeho obsazení. Doufejme, že dokáže naleznout atraktivní a solventní partnery. Kmitočtové příděly budou až do konce procesu přechodu na pozemní digitální omezené, pak se ale dá očekávat, že lokální televize budou mít zájem pokrytí rozšiřovat a nějaká ta kapacita bude k dispozici. Snad se brzy dočkáme naplnění významu termínu Regionální síť 1.

mirasat

Vybrané články