Quantcast

Kabelové televize a digitalizace v roce 2009

| Tisk

Více než 70% zákazníků kabelových televizí v České republice již sleduje nabízené programy v digitální podobě. Digitální televizní signál po kabelu je k dispozici přibližně 90% českých domácností, které se nalézají v dosahu kabelových sítí. Počet českých domácností, které využívají kabelový příjem, by pak měl na konci roku vzrůst na přibližně 1,05 miliónu, tedy o 80 tisíc více než v roce minulém. Tím se opět potvrdí dlouhodobý trend mírného růstu podílu kabelových televizí na příjmu televizního signálu českými domácnostmi. Tento podíl by pak měl podle zjištění České asociace elektronických komunikací (ČAEK) v roce 2012 překročit hranici 20 %. Role kabelových televizí se tak ukazuje při přechodu České republiky na digitální vysílání jako jedna z rozhodujících

Naše zjištění jsou založena na tvrdých datech, které vykazuje přibližně stovka kabelových televizí působících na domácím televizním trhu, a nikoliv na dílčích průzkumech, i když většina z nich tento vývoj průběžně potvrzuje“, říká Zdeněk Vaníček, prezident ČAEK, a dodává: „A to máme k dispozici jen data od těch kabelových televizí, které jsou sdruženy ve dvou profesních asociacích. Kromě nich ovšem působí v České republice celá řada lokálních kabelových televizí spravovaných místními samosprávami“.

Podle údajů dostupných ČAEK pak domácí, tak zahraniční dlouhodobé expertízy a informace kabelových televizí ukazují, že kromě mírného nárůstu zákazníků kabelových televizí se mnohem rychleji zvyšuje jiný významný ukazatel. Jde o ARPU, tj. výnos na domácnost. A to díky prudkému rozvoji přidaných digitálních internetových a telefonních služeb. Tato skutečnost pak zpětně umožňuje vyšší investice do infrastruktury a tedy i další růst.

Podle ČAEK tkví tento dlouhodobě pozitivní trend ve specifických výhodách kabelových televizí a v jejich pečlivé přípravě na proces digitalizace televizního vysílání.

Jde zejména o skutečnost, že:
* řádné digitální kabelové vysílání bylo zahájeno s předstihem již v roce 2006 a že již od roku 2008 nabízejí kabelové televize příjem programů vysílajících ve vysokém rozlišení (HD).Tedy téměř o dva roky dříve, než bylo zahájeno stále ještě experimentální HD terestrické vysílání.
* Kabelové televize současně myslí i na zájmy těch domácnosti,které z různých důvodů chtěly či chtějí zůstat u analogového vysílání i poté, kdy bude ve své terestrické podobě vypnuto, a nabízejí vedle digitálního i analogový příjem.
* Kabelové sítě jsou univerzální platformou, uspokojující všechny oblasti komunikace domácnosti. Dokážou z jedné zásuvky výhodně nabídnout další, především internetové a hlasové služby za mimořádně výhodné ceny a obsluhované z jednoho místa.
* Nadále si udržují prvenství co se týče šíře a žánrové pestrosti programové nabídky a prvenství, co se týče odstraňování nevýhod spojených s digitálním vysíláním (např. nemožnost nahrávat jiný pořad než ten, který divák právě sleduje, dodávka televizního signálu do dalších televizních přijímačů v bytě a podobně).Divák kabelové televize je pak první divák, který si díky přidaným službám může aktivně sestavovat - vlastní - televizní program.Kabelové televize tak mají podle ČAEK svou budoucnost stále před sebou. A to jednak díky svým technologickým přednostem, na jejichž základě mohou kombinovat analogové, digitální a IPTV systémy, jednak díky očekávanému nástupu HD vysílání, kdy přibližně v perspektivě dvou let vyvstane pro většinu z přibližně 45 % těch českých domácností, které využívají digitální terestrický příjem, nutnost opět nakoupit nové set top boxy.

Zdeněk Vaníček
prezident České asociace
elektronických komunikací, o. s.

Reklama
Vybrané články