Quantcast

Kombo vyhledávač digitálních signálů DreamSky TSF40

| Tisk

Každý, kdo již přišel do kontaktu s digitálním televizním vysíláním, jistě ví, že nejdůležitější pro kvalitní příjem je kvalitní zdroj vysílacího signálu. Tento signál je však potřeba najít. Někdy je nalezení rutinní hračkou, v některých podmínkách, zvláště u složitějších kombinací, může být nalezení nejlepšího a nejsilnějšího signálu i tvrdým oříškem. Zvláště pokud se antény umísťují daleko od přijímačů a na převislých místech, kde na TV není vidět od antény vůbec a ani není možné komunikovat slovně s někým, kdo přijímač při instalaci antény sleduje. V takových případech zvláště přichází na řadu vyhledávače signálu.

Na trhu je velká řada různých vyhledávačů v širokém spektru kvality a pochopitelně i ceny. Většina z nich v těch nižších skupinách vyžadují nastavování antény v již zapojeném systému, kdy napájení je bráno z již zapojeného satelitního přijímače. V těchto případech se však při instalaci vystavujeme riziku, kdy může být vstup přijímače poškozen neustálým připojování a odpojováním měřicího přístroje, kdy potřebujeme zjistit i nastavit funkce ostatních prvků anténního systému, např. motorů, přepínačů nebo zesilovačů. Pokud je však instalace anténního systému oddělená a zcela nezávislá na zapojení přijímače, poté je potřeba mít po ruce zařízení, které přijímač nahradí úplně.

V dnešní době se již velmi často objevují tzv. Kombo přijímače, které umožňují příjem jak satelitního digitálního vysílání (DVB-S), tak i pozemního digitálního vysílání (DVB-T). V tomto případě je pak potřeba nastavovat anténní systémy dva a tudíž musíme mít po ruce i dva vyhledávače signálu. Anebo, jako v našem případě, jeden Kombo vyhledávač. Na trhu se právě objevil kombinovaný vyhledávač signálu, tedy jak pro DVB-S, tak i pro DVB-T, který je naprosto nezávislý a který umožňuje i vizuální kontrolu nalezeného signálu v podobě příjmu TV nebo Rádio vysílání na obrazovce, včetně zvuku. Dokonce malým bonusem i tohoto přístroje je i možnost připojení externího zdroje signálu a přístroj použít jako malý displej.

Přístroj DreamSky TSF40 vychází ze svého populárního předchůdce Openbox SF-30. Z důvodů velkého množství různých kopií značky Openbox pro dovozce - SAPRO (www.supersat.cz) výrobce tentokrát zvolil výrobu pod značkou DREAMSKY , kterou má zaregistrovanou. Přibyla velká řada nových funkcí, ta nejdůležitější je možnost vyhledávání a příjmu pozemního digitálního vysílání. Tento přístroj vám představím v plné kráse i funkčnosti.

Balení přístroje je vkusné a přístroj je dobře chráněn při přepravě před poškozením.


obrázek
obrázek
Uvnitř nalezneme velké množství doplňků, jimž dominuje přenosný obal, kam můžete přístroj schovat nejen před povětrnostními vlivy, ale do něhož se vlezou i všechny doplňky a navíc si přístroj můžete pověsit na krk nebo třeba na anténu a tím si ponechat obě ruce volné.


obrázek

Nechybí ani nabíječka do auta, které vám pomůže udržet přístroj v chodu i na cestách anebo při jeho použití jako TV nebo monitoru pro zábavu spolucestujících. Snadné manipulaci napomáhá i dálkový ovladač, který je u podobných přístrojů velkou výjimkou.
Samotný přístroj je robustní, všechny ovládací prvky jsou dobře umístěny na přední straně a jejich velikost i rozložení umožňuje snadné ovládání i při jeho umístění v obalu. Konektory na připojení antén a reproduktor jsou na horní straně přístroje.


obrázek

Ve spodní části přístroje se pak nachází další konektory pro připojení napájení, vnějšího zdroje signálu a USB konektor, který však mírně mate, popis je však správný – v příslušenství najdete i kabel USB-COM, který umožní připojit přístroj na sériový port RS-232 počítače a aktualizovat firmware vyhledávače.


obrázek

Pro zapnutí přijímače použijeme červené tlačítko ON, které je vybaveno funkcí proti náhodnému zapnutí: tlačítko musíme držet stisknuté asi 3 sekundy, než se na obrazovce objeví logo výrobce.


obrázek

Dobu automatického vypnutí si můžete nastavit v Menu Nastavení systému. Tlačítko OFF vypíná přístroj okamžitě, zde už nás nic před nechtěným vypnutím nechrání a tak se často stane, že se přístroj ihned vypne po pouhém nechtěném dotyku tohoto tlačítka, třeba v momentu, kdy máte přístroj zavěšen na krku a ten se nám pohybuje okolo a naráží na naše břicho.

Po prvním zapnutí je Menu přístroje v angličtině, jazyk můžeme změnit i na češtinu, do které je přístroj lokalizován.


obrázek


obrázek

Změnu provádíme v Nastavení systému (System Setup):


obrázek

Další parametry, které můžeme v nastavení systému změnit, jsou již podle pohledu jasné. Zpět do základní nabídky se vždy dostaneme stiskem tlačítka Menu (tentokrát již v češtině).


obrázek

I když začnu popis od konce, funkce Výpočet úhlu nám velmi usnadní nastavení satelitní paraboly vzhledem k naší aktuální zeměpisné poloze. Po zadání hledaného satelitu a naší aktuální zeměpisné polohy se nám zobrazí směr pootočení antény od jihu a potřebný sklon antény.


obrázek

Pochopitelně, že tyto údaje jsou pouze matematické, ale pomohou nám v první fázi nasměrovat anténu tak, abychom už mohli jen její parametry dolaďovat pomocí tohoto přístroje.

V nabídce Instalace nastavíme, jaký anténní systém máme a popř. které satelity budeme vyhledávat. Přístroj je naprosto samostatný a dokáže plnohodnotně nahradit přijímač ve všech parametrech včetně napěťového ovládání LNB, přepínání signálem 22kHz, řízení přepínačů signálem DiSEqC nebo dokonce i natáčení motorem DiSEqC nebo USALS.


obrázek

Pokud chcete vyhledávat satelit, který není ve vyhledávači přednastaven, můžeme si jej přidat do celkového seznamu. Funkčními tlačítky F1 a F2 (které mají v různých fázích činnosti přijímače různé funkce) pak můžeme měnit a opravovat seznam nalezených TV a Rádio kanálů. V těchto seznamech je pak možné i kanály přemísťovat nebo je přejmenovávat pomocí virtuální klávesnice.


obrázek


obrázek

Pokud už máme nastaveny všechny potřebné parametry našeho anténního systému, můžeme se pustit do vyhledávání signálu satelitu a posléze i kanálů na tomto satelitu. Pochopitelně že můžeme vyhledávat i pozemní signály. Nejprve se musíme rozhodnout, který signál (DVB-S nebo DVB-T) budeme vyhledávat v nabídce Hledání signálu. Já jsem nejprve hledal signál satelitu Astra 23E.


obrázek


obrázek


obrázek

Pokud dojde k nalezení signálu, z reproduktoru se ozve pískavý signál a potřebné úrovně můžete sledovat na pruzích ve spodní části obrazovky. Zároveň můžete příslušnými tlačítky měnit nastaven parametrů signálu a napájení LNB. LED diody pak indikují aktuálně nastavený parametr. Tlačítkem F2 pak můžeme posunovat motorem a tlačítkem F1 měníme mód zobrazení vyhledávání:


obrázek


obrázek

Tlačítkem AN/DG pak můžeme zapnout spektrální analyzátor, který nám může pomoci najít signály v blízkosti nastavených hodnot. Analýza se provádí v sekundových intervalech a znakem „^“nebo „@“ je průběžně označováno místo maximální síly.


obrázek

Pokud již máme nalezenou polohu maximálního signálu, můžeme přistoupit ke hledání kanálů na zadaném transpondéru, které nám napoví, zdali jsme našli tu správnou družici.


obrázek

Po nalezení kanálů si je můžeme zobrazit v Seznamu kanálů, kde se také můžete informovat o síle a kvalitě a také, zdali je nebo není kanál kódován. Je jasné, že přístroj umí zobrazit program pouze na volných kanálech.


obrázek


obrázek


obrázek

Velmi obdobný postup je také při hledání signálů pozemního digitálního vysílání, zde však nemusíme nastavovat žádné parametry, přístroj umí prohledat nejen příslušný kanál, ale také všechny kanály, odpovídající nastavenému země v Nastavení systému. Pokud si nastavíme více oblíbených kanálů, zobrazí nám úrovně signálu na všech z nich.


obrázek


obrázek


obrázek


obrázek

Stejně i ve hledání pozemním vysílání můžeme vyvolat spektrální analyzátor, který nám může pomoci v prohledávání všech pásem vysílání.


obrázek

Pokud neznáte kanál, na kterém je ve vašem místě vysílán signál DVB-T, doporučuji nechat prohledat všechny kanály. Sice to zabere delší čas, budete si však jisti, jak na tom se signálem všeobecně jste. Protože jsem při provádění měření používal pokojovou anténu a nenalezl jsem v místnosti žádný signál, vypravil jsem se s přístrojem ven, proto jsou fotky z následujícího měření mírně světlé. Zároveň jsem si však vyzkoušel funkci přístroje i za nepříznivých podmínek, jakými byl silný mráz. Na funkci přístroje to však nemělo žádný vliv a dosažené výsledky byly velmi uspokojivé.


obrázek

Nechal jsem prohledat všechny kanály a po nalezení signálu jsem si pak nechal zobrazit parametry příslušného kanálu nalezeného digitálního vysílání.


obrázek


obrázek


obrázek

Do seznamu nalezených kanálů ze satelitního vysílání přibyly i nalezené pozemní programy. Pak už jen stačilo si jeden z nich vybrat a program se zobrazí. V současné době se neplánuje kódování pozemního vysílání a tak lze sledovat všechny nalezené pozemní vysílání…. Zatím…
obrázek


obrázek

Přístroj ve všech směrech plně splňoval požadavky a v mnohém i překvapil. Hlavní předností je plná nezávislost na jiných přístrojích a tak díky němu lze v dnešní době nastavit libovolný anténní systém prakticky v jakémkoliv prostředí a podmínkách. Splňuje i ty nejvyšší nároky, které dosud plnily jen zařízení v jiné (mnohem dražší) cenové kategorii. Jako bonus pak považuji možnost používat vyhledávač i jako koncový přístroj pro zobrazení obrazového a zvukového signálu z RCA zdrojů. Díky aktualizace firmwaru se můžeme dočkat i dalších funkcí popř. i oprav některých překlepů v české lokalizaci. Přístroj plně doporučuji zejména instalačním pracovníkům, jejich práci nejen usnadní, ale i urychlí a upřesní tak, že vždy dosáhnou maximálních výsledků.

Za zapůjčení přístroje Dreamsky TSF 40 děkuji firmě Olmi ( www.olmi.cz ).

Exkluzivně pro Parabolu.cz

K.S. Ječný ( www.jecny.cz )

Reklama
Vybrané články