Quantcast

Vliv parametrů transpondérů na kvalitu příjmu (1.)

| Tisk

V poslední době, především po technických úpravách DVB-S2 transpondéru Skylink /12109H/ se neustále objevují reakce diváků na kostičkování, výpadky signálu a vůbec problémy se sledováním programů z právě z tohoto transpondéru.

Na konci září loňského roku upravil Skylink modulaci a hodnotu protichybové ochrany FEC /Forward Error Correction/, na svém zatím jediném DVB-S2 transpondéru. Do té doby byla zde využívána modulace QPSK a FEC 9/10 od října 2010 je zde využívána modulace 8PSK a FEC 3/4. To přineslo sice větší datovou kapacitu transpondéru, ale na druhou stranu to sebou přináší daleko větší nároky na provedení celého přijímacího řetězce.

Na následujících snímcích z měřícího přístroje Rover DIGICUBE si názorně ukážeme, jak vypadají naměřené parametry vybraných transpondérů, na kterých se nacházejí programy s HD rozlišením.


obrázek

Začnu záměrně transpondérem v normě DVB-S, na kterém vysílá HD kanál České Televize.


obrázek

Příjmové parametry naprosto v pořádku


obrázek

QPSK modulace – konstelační diagram

Transpondér s QPSK modulací a FEC 5/6 je po stránce příjmové naprosto bezproblémový, nejdůležitější parametry signálu jsou s rezervou v normě.

Pokračujeme transpondérem platformy Canal Digital, který už vysílá v normě DVB-S2, dva programy z něj využívá Skylink pro svůj HD balíček. Připomínám, že s modulací QPSK a FEC 9/10 vysílal v minulosti námi zmiňovaný TP 12109H před loňskou úpravou.


obrázek

Parametry stále naprosto v pořádku


obrázek

Šest HD programů na jeden DVB-S2 transpondér…


obrázek

Dalším transpondérem na ukázku je 12032H z Astry 23,5E, který využívá naprosto totožné parametry, jaké měl TP 12109H před změnou modulace.

Shodné vysílací parametry jako u TP 12109H před loňskou úpravou.


obrázek
obrázek

Nyní už přichází na řadu tolik diskutovaný TP 12109H s modulací 8PSK a protichybovou ochrannou - FEC 3/4.


obrázek

Zhoršení chybovosti BER pře Viterbi je z obrázku naprosto patrné.


obrázek

Konstelační diagram – 8PSK


obrázek
obrázek

... a programy přeplněný TP 12109H - Skylink

Nyní chci naopak ukázat, jak s provozem DVB-S2/8PSK/ transpondéru nakládají například v ORF, či německé veřejnoprávní stanice na Astře 19,2E


obrázek

Chybovost před korekcí je nižší, i Noise Margin je příznivější téměř o 2dB.


obrázek
obrázek
obrázek


Je naprosto jasné, že zde hraje zásadní roli vhodně zvolená hodnota protichybové ochrany - FEC, u německých a rakouských providerů je vidět, že rozumně zvolili FEC 2/3 a tím dosahují mnohem nižší chybovosti BER před korekcí.
Nepamatuji si, že by si někdo z diváků stěžoval na výpadky těchto TP na Astře 19,2E.

Navíc je v odborných publikacích uváděna hodnota MER pro bezchybný příjem modulace 8PSK s FEC 3/4 o jeden decibel vyšší, než je požadována při FEC 2/3. Z naměřených parametrů je patrno, že hodnoty MER jsou v našem případě naopak příznivější u TP s protichybovou ochranou 2/3. Tedy rozdíl s přihlédnutím k normálu jsou téměř dva decibely!!
Změna na první pohled minimální, ale při bližším měření jsou patrné naprosto zásadní rozdíly v kvalitě příjmu.


obrázek


obrázek

Rozumně obsazené DVB-S2 transpondéry,
dokonce ještě s rezervou pro jeden až dva programy.

Jako důkaz předkládám na ukázku pár transpondérů, kde je zvolena rovněž modulace 8PSK s protichybovou ochrannou FEC pouze 3/4 a chybovost před korekcí je dokonce ještě horší, než je tomu u transponderu Skylinku 12109H.

Jedná se o transpondéry Canal Digital na Thoru5.


obrázek


obrázek


Především pokles hodnoty modulační chybovosti MER je na pováženou.
BER před korekcí i Noise Margin jsou horší než u 12109H.


obrázek

Konstelační diagram TP Canal Digital z Thoru5 – 8PSK


obrázek


obrázek

Čtyři HD programy, každý se dvěma audio Pidy /ESP se třemi/.


obrázek


obrázek

Opět podobné obsazení transpondéru jako u 12016H

A zde ještě ukázka extrémní hodnoty FEC 8/9 transpondérů s modulací 8PSK, který využívá Astra na pozici 23,5E, pro šíření satelitního internetu Astra2Connect.


obrázek

Noise Margin na samotné hranici, zajištující bezchybný příjem


obrázek


obrázek


obrázek


obrázek


obrázek

Z měřených parametrů je patrné, že zvolená hodnota FEC má u modulace 8PSK velmi významný vliv na dosažené digitální parametry.

I při optimálním nastavení antény, má přijímaný signál dost vysokou chybovost před Viterbiho opravným obvodem. To nepřináší žádnou extra rezervu pro zhoršené povětrnostní podmínky, na které satelitní příjem jak známo dost trpí.

Měření bylo provedeno na multifokální anténě BIGBISAT od výrobce VISIOSAT, počasí bylo 19. ledna poměrně nepříznivé, zataženo s deštěm, či sněžením, ale s takovým počasím by měli počítat i provideři při rozhodování, jaké technické parametry nastavit na distribuční trase, aby koncoví uživatelé měli spolehlivý příjem i na nejběžněji používané antény 80 až 85 cm.
obrázek

Z tohoto pohledu mi připadá hodně riskantní používat pro multifokální příjem HD vysílání z pozic 23,5E a 0,8W, tak často používané a oblíbené antény E85 a už vůbec si nedokážu představit multifeed příjem z těchto pozic na ofsetové anténě 85 cm. Příjem SD programů z Astry 23,5E a DigiTV bylo jinak náročné, než je tomu u příjmu transpondérů s modulací 8PSK.

Signál z konvertorů přepínalo programovatelné 10in Diseqc relé, s průchozím útlumem kolem šesti decibelů a cca 25 metrový svod kabelu CAVEL SAT 703. Relé bylo naprogramované do základního režimu DiseqC 1.0

K měření TP A2C musím dodat, že bylo provedeno až dva dni po hlavním měření, tedy 21.ledna. To už bylo celkem slušné počasí, ale zase jsem měřil signál na delším svodu, cca dalších 15m koaxiálu Belden navíc.

Skylink provedl tuto změnu se záměrem vtěsnat na transpondér další programy, ale zdá se, že to není úplně šťastné řešení. Volba protichybové ochrany 2/3 u modulace 8PSK se zdá být mnohem rozumnější, jak vidno z parametrů TP ORF a německé veřejnoprávní televize.

Saxon

Reklama
Vybrané články