Quantcast
TereBox T2

30. 4. skončí analogový vysílač ČT1 Frýdek - Lysá hora a 16 převaděčů

| Tisk

obrázek Česká televize k 30. 4. 2011 ukončí analogové zemské vysílání ČT1 z vysílače velkého výkonu Frýdek – Lysá hora i z 16 závislých analogových převaděčů. Jejich signály budou od 4. 4. 2011 označené piktogramem.

Česká televize dlouhodobě usiluje o urychlení přechodu od analogového k digitálnímu zemskému vysílání, zpracovala v tomto ohledu již řadu návrhů. Zatím nikdy se však nepodařilo dosáhnout dohody všech zainteresovaných stran. Stejné resumé má bohužel i snaha o řešení situace na Ostravsku.

Česká televize navrhovala pro Ostravsko provedení všech plánovaných kroků najednou k 30. dubnu 2011. Tím by se dosáhlo v předstihu cílového stavu televizní digitalizace v celém regionu. Na finálním jednání na Českém telekomunikačním úřadu (ČTÚ) ve čtvrtek 24. března 2011 se ovšem ukázalo, že k takovému řešení nelze získat souhlas našich partnerů.

Česká televize je oprávněna postupovat samostatně při vypínání analogového zemského vysílání ČT2, kdy v oprávněných případech nemusí striktně dodržovat pravidla Technického plánu přechodu (TPP). Jinak je tomu v případě vypínání analogového zemského vysílání ČT1. Vzhledem k tomu, že se přes veškerou intenzívní snahu České televize nepodařilo nakonec uzavřít dohodu všech zainteresovaných stran, Česká televize následně navrhla samostatné řešení situace podle původních plánů. K tomu si vyžádala souhlas Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a Národní koordinační skupiny (NKS). Oba orgány dnes 25. března 2011 ve svém stanovisku doručeném České televizi konstatovaly, že navrhovaný postup České televize je plně v souladu s nařízením vlády č. 161 ze dne 28. dubna 2008 o Technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (TPP).

Na základě těchto stanovisek Česká televize definitivně ukončí analogové zemské vysílání ČT1 z vysílače velkého výkonu Frýdek – Lysá hora krátce před půlnocí ze soboty 30. dubna na neděli 1. května 2011. Daný analogový signál Jedničky na 37. kanálu bude označen piktogramem a průběžně se zobrazující textovou lištou od pondělí 4. dubna 2011. Diváci tak podle dobře známých grafických prvků velnutých přímo do obrazu ČT1 snadno poznají, že přijímají analogové zemské vysílání, které bude v závěru dubna ukončeno, a musí tedy přejít na digitální příjem.

Současně s vypnutím analogového vysílače velkého výkonu ČT1 Frýdek – Lysá hora ukončí řádný provoz k 30. 4. 2011 i 16 závislých analogových vysílačů ČT1 malého výkonu (převaděčů): Březová (34. kanál), Bystřice nad Olší (30. kanál), Dolní Lhota (45. kanál), Držková (28. kanál), Halenkov (30. kanál), Horní Bečva (30. kanál), Horní Lomná (27. kanál), Hošťálková (32. kanál), Malé Karlovice (kanál R8), Nový Hrozenkov (26. kanál), Nový Hrozenkov – Vranča (45. kanál), Potštát (44. kanál), Pozděchov (44. kanál), Řeka (45. kanál), Velké Karlovice (31. kanál) a Zděchov (44. kanál). Rovněž diváci přijímající Jedničku z těchto analogových převaděčů uvidí od 4. 4. 2011 na ČT1 piktogram v podobě čtyř čtverečků vpravo dole na obrazovce a základní informace se dozvědí z průběžně se zobrazující textové lišty.

V územní oblasti Ostrava jsou v provozu již všechny tři digitální vysílače ČT velkého výkonu: od října 2008 Ostrava – Slezská Ostrava (vodárna Hladnov, 54. kanál), od března 2009 Ostrava – Hošťálkovice (54. kanál) a od června 2010 Frýdek – Lysá hora (54. kanál). Od listopadu 2010 vysílá také digitální opakovač ČT Valašské Meziříčí – Radhošť (54. kanál).Česká televize je i nadále přesvědčena, že ve stávající fázi digitalizace zemského televizního vysílání existuje prostor pro eliminaci různých přechodných řešení a urychlení celého procesu. Vyzývá proto své partnery, aby znovu posoudili celou situaci a přehodnotili svá dosavadní stanoviska.

Štěpán Janda
Tiskový útvar ČT

Reklama
Vybrané články