TereBox T2

Změny parametrů multiplexu 3 zvýšily kapacitu paketu

| Tisk

logo 6. března 2011 v ranních hodinách byly provedeny technické změny v DVB-T modulátorech na všech terestrických vysílačích, které vysílají signál multiplexu 3 provozovatele CDG, ve vlastnictví Českých Radiokomunikací.

Jedná se o změnu hodnoty tzv. dopředné ochrany TS, sice parametru FEC z hodnoty 2/3 na nižší úroveň zabezpečení 3/4 a o změnu ochrany OFDM signálu proti odrazům tzv. ochranného intervalu z 1/4 na pouze 1/8 délky symbolu.

ČTĚTE TAKÉ:
Nefunguje Vám multiplex 3? Musíte přeladit!

Co to v praxi znamená?

Snížením kódového poměru u modulace 64QAM na hodnotu 3/4 a zkrácením ochranného intervalu na 1/8 OFDM symbolu dochází k navýšení celkové čisté bitové rychlosti v MUXu3 z 19,91 Mbit/s na 24,88 Mbit/s, ovšem díky změně ochranného intervalu GI také klesá maximální možná vzájemná vzdálenost všech vysílačů MUXu3 mezi sebou v rámci jednokmitočtové sítě (SFN) na 33km, což odpovídá době šíření signálu na 112us. Dřívější hodnota 1/4 umožňovala tuto vzdálenost až 67km.

Pro názornost z praxe, kdyby se ČTU rozhodl, že na votický vysílač zkoordinuje rovněž MUX3, tak nebude podmínka maximální vzdálenosti vysílačů SFN /Cukrák/ naplněna. Pokud si umístíme oba vysílače na přímku, tak vzdušná vzdálenost je 44km. Takže přijímače ležící na této přímce, nebo poblíž by měly fatální problémy s detekcí signálu.

Například přijímačů v Příbrami by se taková to změna GI vůbec nedotkla, zato přijímače v Táboře, v místech, kde je přítomný i signál z Cukráku by měly pravděpodobně smůlu.


obrázek

Impulsní odezva sítě SFN MUX2 Votice/Cukrák K41. Měřeno poblíž Vodňan na českobudějovicku. Zde by problémy díky změně ochranného intervalu na 1/8 nastat neměli.

Nejsem si jist, že bychom takovou situaci, která je v tomto případě pouze virtuální, nenalezli na našem území v reálné podobě.

Nyní už několik screenů z doby před a po úpravě parametrů MUXu3.


obrázek

Digitální parametry před změnou.


obrázek

A po změně…


obrázek

Ochranný interval před změnou


obrázek

A po změně….


obrázek

Zjištěné parametry po demodulaci signálu před změnou


obrázek

A po změně.


obrázekProgramový obsah MUXu3 před změnou


obrázek

A po změně.

Změna parametrů DVB-T modulátoru proběhla se snahou o zvýšení celkového přenášeného datového balíku v MUXu3, čeká nás asi nadílka dalších nových programů, nebo se můžeme dokonce dočkat zvýšení technické kvality přenášených programů, třeba dokonce i HD.

Tak tedy, těšme se…

Saxon

Vybrané články