TereBox T2

Analogové vysílání ČT definitivně končí: 31. října a 30. listopadu

| Tisk

logo Česká televize připomíná, že 31. 10. 2011 vypne 78 analogových vysílačů ČT1 a ČT2, k 30. 11. 2011 pak ukončí provoz posledních 33 analogových vysílačů ČT1 a ČT2.

Česká televize během letošního podzimu uzavírá historii svého analogového zemského vysílání. Již v závěru října ukončí provoz většina zbývajících analogových vysílačů, na konci listopadu pak ČT vypne i ty úplně poslední. Během říjnové a listopadové vlny vypínání utichne celkem 111 analogových vysílačů ČT1 a ČT2 velkého a malého výkonu.

Říjnová vlna vypínání 31. 10. - 78 vysílačů

Po zářijové vlně, kdy se k 30. 9. 2011 definitivně odmlčelo 17 analogových vysílačů ČT1 a ČT2 malého výkonu, proběhne na konci tohoto měsíce říjnová vlna vypínání „analogu“. V pondělí 31. 10. 2011 ukončí provoz 7 analogových vysílačů ČT1 velkého výkonu a 71 analogových vysílačů ČT1 a ČT2 malého výkonu.

U 9 analogových dokrývačů ČT1 a ČT2 s původně avizovaným termínem 31. 10. 2011 bylo po dohodě s obcemi vypnutí posunuto na 30. 11. 2011: ČT2 Halenkov (40. kanál), ČT2 Huslenky – U Sivků (55. kanál), ČT1 Jablůnka – Pálenisko (30. kanál), ČT2 Leskové (56. kanál), ČT2 Malé Karlovice – Tišňavy (kanál R12), ČT1 Valašská Bystřice (32. kanál), ČT1 a ČT2 Velké Karlovice-Podťaté – Ježůvka (40. a 51. kanál), ČT1 Žulová (33. kanál). U 3 analogových dokrývačů ČT1 byl termín vypnutí korigován z 30. 11. 2011 nově na 31. 10. 2011: ČT1 Brtnice (31. kanál), ČT1 Okrouhlice – Vadín (41. kanál), ČT1 Ústí nad Orlicí (26. kanál).

Při říjnové vlně ČT vypne analogové vysílače v územních oblastech Jeseník (34), Zlín (16), Brno (11), Ostrava (10), Trutnov (5) a Jihlava (2). Více v tiskové zprávě Vypínání analogového vysílání ČT k 31. říjnu.

Listopadová vlna vypínání 30. 11. - 33 vysílačů

Ve středu 30. listopadu 2011 budou vypnuté analogové vysílače velkého výkonu ČT1 Zlín – Tlustá hora (22. kanál) a ČT1 Vsetín – Bečevná (28. kanál). Jejich vysílání bude od 44. týdne označené obvyklými grafickými prvky velnutými přímo do obrazu Jedničky – piktogramem v podobě čtyř čtverečků vpravo dole na obrazovce a průběžně se zobrazující textovou lištou se základními informacemi o vypnutí. Diváci tedy jednoduše poznají, že přijímají signál, jehož vypnutí se blíží.

K 30. 11. 2011 Česká televize vypne také veškeré zbývající analogové dokrývače. Celkem 25 analogových vysílačů ČT1 malého výkonu a 6 analogových vysílačů ČT2 malého výkonu (viz detailní přehled v příloze). Piktogramem a textovou lištou budou před vypnutím označené signály 13 analogových dokrývačů (od 44. týdne), ostatních 18 bude z technických důvodů bez označení těmito grafickými prvky.Listopadová vlna vypínání analogových vysílačů České televize se týká již jen územních oblastí Zlín (25 vysílačů) a Jeseník (8 vysílačů).

Informační servis pro diváky

Česká televize připravila podpůrné informační aktivity pro regiony, kterých se vypnutí analogového zemského vysílání ČT k 31. 10. 2011 a 30. 11. 2011 týká nejvýrazněji. V územních oblastech Jeseník, Ostrava a Zlín se Česká televize připojuje ke státní informační kampani Národní koordinační skupiny (NKS) vlastními prvky. Od poloviny října Česká televize realizuje plakátovou kampaň v prostředcích hromadné dopravy, od začátku listopadu k nim přidá také billboardy u hlavních dopravních tahů a současně outdoorový mix doplní plakáty na nádražích.

Česká televize bude samozřejmě zintenzivňovat informační servis k definitivnímu konci svého analogového zemského vysílání v regionálním zpravodajství ČT. Během regionálního vysílání ČT1 je do jihomoravské a severomoravské verze Jedničky z TS Brno a TS Ostrava zařazován varovný spot upozorňující na brzké vypnutí analogových vysílačů. Divákům je stále k dispozici souhrn nejdůležitějších informací v teletextu ČT1 v rubrice od strany 650, podrobnosti najdou na stránkách internetového speciálu www.digict.cz, nebo se mohou obrátit individuálně na Divácké centrum ČT – horká linka digitalizace na telefonu 261 13 74 74 je v provozu denně do 7:30 do 20:00 hodin. Detailní informace o vypínání analogových dokrývačů Česká televize zasílá jednotlivě úřadům dotčených měst a obcí, s nimiž již dlouhodobě spolupracuje také na dokrývaní své digitální sítě 1 (výstavbě digitálních vysílačů malého výkonu pro multiplex veřejné služby), tam kde je to potřebné a vhodné.

Diváci v územní oblasti Ostrava jsou tedy všemi dostupnými prostředky upozorňováni, že po velmi dlouhé době souběhu digitálního a analogového zemského vysílání ČT bude to analogové v jejich oblasti plošně ukončeno 31. 10. 2011. Stejně tak diváky v územních oblastech Jeseník a Zlín by nemělo minout varování, že Česká televize zde nevyužije výjimku přípustnou dle Technického plánu přechodu (TPP) až do června 2012 a vypne poslední analogové vysílače právě během říjnové a listopadové vlny, jak ČT oznámila už na začátku září v tiskové zprávě ČT do konce listopadu vypne veškeré analogové vysílače.

redakce

Vybrané články