TereBox T2

Inverzní počasí a dálkový příjem DVB-T (2.)

| Tisk

Následující reportáž bude věnována dálkovému příjmu DVB-T za inverzního počasí, které panovalo v období prvního listopadového týdne tohoto roku. Letos na podzim bylo toto období opravdu dlouhé a výrazné, proto jsem si nemohl odpustit sepsat následující text z několikadenního lovení signálů digitálního TV vysílání.

Nyní ovšem něco málo o specifickém počasí s nízkou oblačností.


obrázek

Větrné generátory v oblasti Mühlviertel u městečka Bad Leonfelden a na horizontu patrné alpské vrcholy – foceno na kleťské rozhledně.

Pro dolní vrstvy atmosféry je charakteristické, že teplota vzduchu se spolu se zvyšující se nadmořskou výškou snižuje, děje se tak proto, že zemský povrch je ohříván slunečním zářením. Přenos tepla od povrchu země je provázen jevem zvaným konvekce, kdy ohřátý vzduch stoupá a na jeho místo se tlačí zhora vzduch studený.


obrázek

Kleť z Libínské rozhledny

Opačná /inverzní/ situace vzniká například tehdy, kdy za chladného podzimního počasí se k nám dostává od západu výrazný přísun teplého vzduchu /letošní případ inverze/, který se pak chová jako puklička, která znemožňuje oblačnosti postupovat nahoru a tam se rozpustit. V tomto případě se drží studený vzduch u země, teplý vzduch nad mraky je nadále ohříván sluncem z jasné oblohy a tím dochází k zastavení takzvaného konvekčního proudění.


obrázek

Dominanta Blanského lesa za inverze

Na rozhranní chladné a teplé masy vzduchu, které mají každá jiný index lomu pro procházející záření, dochází k zajímavým projevům zrcadlení, či šíření elektromagnetických vln odrazem od troposférického vedení. Právě proto je za inverze běžné, že je možné naladit signály i s malou vlnovou délkou ze vzdálených vysílačů, které za normálních povětrnostních podmínek mizí nenávratně v atmosféře.


obrázek

Šumavské vrcholy z Kletě

Příjem byl realizován na jediném místě a sice 10km západně od Českých Budějovic, v nadmořské výšce 410 metrů nad mořem. Přijímací aparát obnášel širokopásmovou anténu ALCAD MX-045, která byla doplněna předzesilovačem IVO se ziskem 16dB, umístěném ve vodotěsné krabičce u rotátoru.


obrázek

Anténa byla umístěna na anténním rotátoru cca dva metry nad hřebenem sedlové střechy
s betonovou krytinou. O napájení předzesilovače se postaral externí DC adapter Fracarro.
Měření bylo prováděno pomocí TV analyzéru ROVER Digicube STC, během několika dnů, především ve večerních hodinách.

Několik dokreslujících měření bylo provedeno pomocí ručního měřícího přístroje TAM od firmy Maxpeak.

V úvodu statistické části chci rozlišit, jaké signály byly považovány jako exkluzivní a naopak, které jsou v místě měření běžně přijímatelné, které budou na screenech sice ke spatření, ale nebudeme se jimi hlouběji zabývat.

Nejprve ty běžně přijímatelné – Kleť /K22,K39,K49/, Javořice/K30,K33,K35/, Votice/K41,K53/, Včelná/K29/ a Jauerling /K21,K31/.

Předmětem tohoto článku budou signály z vysílačů Krašov, Krásné, Klínovec, Černá hora, Ještěd, Buková hora, Jedlová hora, Cukrák, Žižkov a z rakouského vysílače Kahlenberg.

Nyní už k zaměřeným signálům:

Název kóty – lokalita – vzdušná vzdálenost od místa příjmu

Buková hora - Ústí nad Labem – 188km


obrázek

Parametry DVB-T signálu MUXu CDG z Bukové hory


obrázek

Konstelační diagram modulace 64QAM a nové parametry modulátoru.

SFN - Buková hora Ústí nad Labem – 188km / Jedlová hora – Chomutov – 186km


obrázek

Parametry DVB-T signálu MUXu CRa ze severních Čech - SFN


obrázek

Detekce signálu z vysílače Jedlová hora/Chomutov - SFN MUX Cra K58

Vhodným natočením antény lze bez problému zaměřit libovolný vysílač z této SFN.
Měřením impulsní odezvy lze toto také názorně doložit.


obrázek

Detekce signálu z vysílače Buková hora - SFN MUX Cra K58

Signál na K33 z těchto vysílačů nebyl detekován z důvodu kolize s místním signálem vysílače Javořice.

Černá hora – Trutnov – 211km


obrázek

Pohled na spektrum signálů K58 až 61. Anténa orientovaná na severní Čechy.


obrázek

Parametry DVB-T signálu MUXu CDG z Černé hory


obrázek

Spektrum signálu prvního českého celoplošného multiplexu z Černé hory na trutnovsku.
Vedle je přítomen místní signál K39 z Kletě a signál na K41 z Votic. Na pravém kraji displeje ještě vidíme signál z Ještědu.


obrázek

Parametry DVB-T signálu MUXu CT z Černé hory

Signál na K61 se mi nepodařilo detekovat.

Ještěd – Liberec – 200km


obrázek

Spektrum signálu prvního českého celoplošného multiplexu z libereckého Ještědu
na českobudějovicku.


obrázek

Parametry DVB-T signálu MUXu CT z Ještědu.

První listopadový týden tento liberecký signál udělal spoustě místních
diváků problémy s příjmem hornorakouského multiplexu z Lichtenbergu na K43.


obrázek

Zvýšená chybovost DVB-T signálu K43 z Lichtenbergu.


obrázek

Přestože druhý multiplex K37 z Lichtenbergu má parametry modulátoru méně robustní/vyžaduje o 1,2dB vyšší odstup C/N/, tak měl v období inverze mnohem lepší příjmové parametry než K43. To způsobil právě signál z Ještědu.

Cukrák – Praha – 106km


obrázek

Parametry DVB-T signálu MUXu CDG z Cukráku/ Jíloviště


obrázek

Celkem vyrovnaná obálka OFDM signálu z Cukráku. Vedle jsou signály ze severních Čech.


obrázek

Parametry DVB-T signálu MUXu CRa - K41 SFN Cukrák/Voticeobrázek

Impulsní odezva SFN sítě Votice/Cukrák K41 MUX Cra
Votice – 73km, Cukrák – 106km, rozdíl 33km a 14dB


obrázek

Impulsní odezva SFN sítě Votice/Cukrák K53 MUX CT
Votice – 73km, Cukrák – 106km, rozdíl 33km a 14,5dB

Žižkov – Praha – 122km


obrázek

OFDM obálka signálu DVB-T2 z žižkovské TV věže. I přes poměrně nízký vyzářený výkon byl signál DVB-T2 z Žižkova na budějovicku zachycen.

Signál bohužel nemám čím naskenovat, ani měřit digitální parametry.
Ostatní DVB-T signály ze Žižkova jsem nenaměřil, anténa byla po celou dobu v horizontální poloze.


obrázek

DVB-T2 lze měřit například tímto novým TV analyzérem R&S EFL340.

Krásné – Pardubice – 137km


obrázek

Spektrum signálu prvního českého celoplošného multiplexu z vysílače Krásné
na pardubicku. Kolem jsou signály z Javořice.


obrázek

Parametry DVB-T signálu MUXu CT z vysílače Krásné.

Klínovec – Jáchymov – 186km


obrázek

Spektrum signálu prvního českého celoplošného multiplexu z vysílače Klínovec K36.
Kanál K35 byl zahlcen signálem z Javořice.


obrázek

Bohužel, ke změření ani detekci signálu z Klínovce přes veškerou snahu nedošlo.
Pouze informace o modu nosných frekvencí, použité modulaci a azimutu antény nás utvrzuje, že se jednalo o signál z Klínovce.

Krašov – Plzeň – 146km


obrázek

Spektrum signálu prvního českého celoplošného multiplexu z vysílače Krašov.
Okolo jsou opět signály z Javořice na Vysočině.


obrázek

Parametry DVB-T signálu MUXu CT z vysílače Krašov.


obrázek

Parametry DVB-T signálu MUXu CRa z vysílače Krašov. Jedná se o SFN síť s vysílačem Svatobor u Sušice. Tato SFN porušuje zásadně pravidla jednofrekvenční sítě, používá ochranný interval ¼ při modu 8k a vzájemná vzdálenost vysílačů je 90km. Takto nastavené parametry modulátoru dovolují maximální vzdálenost pouze 67km/224uS/. V případě našeho místa příjmu to bylo 77km, tedy také mimo rámec ochranného intervalu, ale zde bylo možné natočením antény dosáhnout zaměření pouze Svatoboru. Proto byli příjmové digitální parametry naprosto v pořádku.


obrázek

Spektrum signálu třetího multiplexu z vysílače Krašov. To samé platí i pro signál třetího multiplexu, zde je ochranný interval dokonce pouze 1/8. Což dovoluje maximální vzdálenost
pouze 33km. Přesto všechno se vysílá, jako by se nechumelilo…


obrázek

Ovšem příjem v SFN dopadl takto….

Tento zmatek kolem vysílače Svatobor vznikl podle ČTÚ kvůli potřebě odbavování regionálního vysílaní RTA na celoplošném okruhu TV Prima. Proč se ale děje tento nesmysl i s MUXem 3, to už nevíme. Ani paní Nováková z ČTU nám toto nevysvětlila. Nyní, kdy se TV Prima snaží známým krokem vymanit ze sevření regionálních relací RTA, pak by se mohl Svatobor stát plnohodnotným členem jihočeské SFN Kleť-Vimperk, tedy přesně tak, jak to bylo původně naplánováno. Uvidíme…

Ale zpět k inverznímu příjmu DVB-T. Posledním úlovkem byl hornorakouský vysílač Kahlenberg, který leží u hlavního města Rakouska Vídně.

Kahlenberg – Vídeň – 165km


obrázek

Spektrum signálu hornorakouského multiplexu z vysílače Kahlenberg.
Signály nalevo jsou K21/ORS-B/ Jauerling a K22/MUX CDG/ Kleť.


obrázek

Parametry DVB-T signálu MUXu ORSA z vysílače Kahlenberg.


obrázek

Tři impulsy na K24 napovídají přítomnost dalších dvou signálů SFN, tím prvním by mohl být
vysílač Galgenberg/Poysdorf, ten vzdálenější impuls bude nejspíš odraz z Kahlenbergu.
Všechny se ale nacházejí uvnitř ochranného intervalu, takže vliv na zhoršenou kvalitu příjmu
nemají.

Nejhodnotnějším úlovkem je příjem ORS MUXu na K34, který prošel nedávno výraznými změnami na DVB-T modulátoru. Kvůli zvýšení celkové kapacity byla snížena dopředná ochrana dat na 5/6 a byl zkrácen ochranný interval na 1/8 z délky symbolu.


obrázek

Spektrum signálu hornorakouského multiplexu z vysílače Kahlenberg.
Signály okolo opět pocházejí z Javořice.


obrázek

Hraniční parametry DVB-T signálu MUXu ORSB z vysílače Kahlenberg.


obrázek

Zkrácený ochranný interval ORS muxuB na 1/8 z délky symbolu.


obrázek

Nové parametry vídeňského multiplexu na K34 z Kahlenbergu.


obrázek

A na konec přehled všech sedmi naskenovaných programů ze druhého multiplexu na Kahlenbergu.
Proti ostatním druhým muxům v rakouském vnitrozemí jsou zde navíc vídeňská TV stanice SchauTV a rozhlasový kanál Radio Maria.


obrázek

Pro představu, takto vypadalo UHF spektrum signálu po natočení antény
na severní Čechy za inverze.


obrázek

A takto vypadalo stejné spektrum po rozpuštění oblačnosti o několik dní později.

Tolik reportáž z příjmu DVB-T signálů ze vzdálených vysílačů za inverzních příjmových podmínek na počátku listopadu 2011.

Na závěr ještě několik snímků krajiny za inverzního počasí, focené z jihočeských rozhleden na Kleti a na Libíně u Prachatic.


obrázek

Pohled z rozhledny na Kleti - Ráno za inverze…..
obrázek

Inverze - pohled z kleťské rozhledny na sever Čech. /1 084 m.n.m/


obrázek

Vysílač Kleť a východ slunce za inverze – pohled z Libína /1 095 m.n.m./

Takže zase za rok a doufejme už se stabilním vysílaní v DVB-T2…

Saxon

Vybrané články