Skylink a CS Link zavádějí servisní poplatek

| Tisk

logo Česko-slovenské satelitní platformy Skylink a CS Link , provozované společností M77 Group S.A., dosud poskytovaly služby spojené s příjmem satelitní televize (zákaznický servis, provoz systémů podmíněného přístupu včetně přístupových karet atp.) bezplatně. Informovala dnes o tom společnost PRAM, která obě platformy mediálně zastupuje.

logo Přestože náklady na tyto služby stále rostou, obě platformy chtějí i nadále udržet současnou úroveň jejich kvality. Proto s účinností od 1. září 2012 zavádějí jednotný Servisní poplatek 29 Kč měsíčně za služby spojené s příjmem satelitní televize v Česku a 1,20 euro měsíčně na Slovensku. Uživatelé všech placených programových nabídek Skylink a CS Link ovšem budou mít Servisní poplatek zahrnut v předplatném a nebudou jej tedy muset platit zvlášť. Cena placených balíčků přitom zůstává beze změny.

S cílem zmírnit dopad nového opatření na zákazníky bude Servisní poplatek zaváděn postupně podle data registrace karty. V ceně všech karet registrovaných před 1. zářím 2012 proto bude zahrnut Servisní poplatek na 24 měsíců od data registrace, u karet registrovaných po tomto datu pak na 12 měsíců od data registrace. Povinnost hradit servisní poplatek vzniká až po uplynutí výše zmíněné odkladné lhůty. Tyto podmínky se vztahují i na karty Skylink VÝMĚNA.Uživatelé starších karet CryptoWorks, kterých by se poplatek týkal již od září 2012, si mohou pořídit kartu Skylink VÝMĚNA. Zajistí si tak přechod na modernější karty Irdeto/ICE a navíc oddálí placení Servisního poplatku až o dva roky,“ uvádí Jaromír Glisník, předseda představenstva společnosti M77 Group S.A. „Pokud naši zákazníci využijí této možnosti výměny karty, bude uživatelů, kteří budou nuceni již od září platit servisní poplatek, velmi málo. Půjde pouze o ty uživatele, kteří zůstanou u starších karet CryptoWorks.“, dodává.

Servisní poplatek bude možno hradit měsíčně prostřednictvím služby SIPO nebo inkasa z účtu (výhodou tohoto způsobu platby je první měsíc zdarma), případně ročně prostřednictvím všech standardních platebních metod. Na kartách, které po 1. září 2012 nebudou mít Servisní poplatek uhrazen, nebude možné přijímat žádné kódované programy, tedy ani kanály ze základní neplacené nabídky.

redakce

Vybrané články