Quantcast

Počet domácností závislých výhradně na pozemním televizním vysílání roste

| Tisk

Televizní vysílání dostupné zdarma a šířené terestricky, tedy z pozemních vysílačů, je v Česku stále atraktivnější. Jak ukázal průzkum Digimonitor pro České Radiokomunikace, počet domácností, které přijímají výhradně terestrické vysílání, vzrostl meziročně o 5 %.


obrázek

Nyní dosahuje téměř poloviny všech domácností u hlavního TV přijímače (48 %). Celkově terestrickou platformu využívá 59 % domácností. Stejně tak z hlediska vybavenosti televizními přijímači jsou na tom české domácnosti velmi dobře. Uvedla dnes společnost České Radiokomunikace.

Průzkum potvrdil, že pozice terestrického televizního vysílání je v Česku stále neotřesitelná.


obrázek

Pozemní televizní vysílání, které je divákům dostupné zdarma, je však limitováno rozsahem frekvenčního spektra. Vzhledem k úvahám nad dalším omezením spektra pro TV vysílání ve prospěch mobilních služeb, usilujeme o co nejrychlejší vypracování strategie rozvoje televizního vysílání a plánu přechodu na nástupnický standard DVB-T2. Ten by měl umožnit vysílání nejenom ve stávajícím rozsahu, ale také ve vyšší kvalitě. Připravovaný plán musí garantovat dlouhodobou stabilitu terestrického digitálního vysílání a divákům zaručit minimálně stejné pokrytí signálem jako dnes a zároveň co nejsnazší přechod na modernější generaci TV vysílání. Na přípravě plánu aktivně spolupracujeme s příslušnými státními orgány a jsme připraveni využít naše rozsáhlé znalosti z digitalizace televizního vysílání,“ říká Martin Gebauer, ředitel Českých Radiokomunikací.

Stejně tak, jako zůstává nejpopulárnějším vysílání dostupné zdarma, svou pozici hájí i sledování televize jako náplně zejména večerních hodin, a také její sociální role. Pouze 3 % dotázaných uvedla, že u nich v domácnosti večer televizi nesleduje nikdo.


obrázek

Domácnosti mají velmi dobrou vybavenost televizními přijímači. Průměr ukazuje, že polovina (54 %) disponuje dvěma až třemi přijímači v domácnosti, jejichž stáří je ve dvou třetinách (67 %) do pěti let. Pouze 8 % televizorů je starších 10 let. V následujících třech letech si nový televizor plánuje koupit 55 % domácností a do roku 2021 celých 93 %.
obrázek

Z průzkumu vyplývá, že 93 % lidí uvažuje o nákupu nového přijímače. Pokud diváci zvolí správný model s podporou DVB-T2 a kompresním kodekem HEVC, budou připraveni na novou generaci televizního vysílání, která jim přinese vyšší kvalitu a nové služby. Přechod bude realizován pomocí souběžného vysílání stávajících DVB-T a nových DVB-T2 sítí pro zajištění co nejsnazšího přechodu pro televizní diváky“, uvádí Marcel Procházka, ředitel regulace Českých Radiokomunikací.


obrázek

Lidé jako nejčastější motiv pro koupi nové televize uvádějí především skutečnost, že současný televizor dosluhuje (68 %) a nový model má lepší obraz i zvuk a navíc ho lze připojit k internetu. Necelou pětinu respondentů motivují i slevové akce. Češi do nové televize neinvestují více než 20 000 Kč. Velmi zajímavým paradoxem je, že necelá třetina domácností bude hledat ke koupi model se 4K obrazem, avšak 41 % dotázaných vůbec neví, co tento pojem znamená. Dosluhující model nejčastěji recyklujeme (37 %), a pokud stále ještě funguje, případně ho využíváme jako další televizor například na chalupě (49 %).

O průzkumu Digimonitor
Průzkum Českých Radiokomunikací byl realizován na reprezentativním vzorku společnosti v rámci online panelu Stem/MARK zahrnujícím 1203 respondentů výzkumnou agenturou Mr.Think. Kvantitativní průzkum sledující chování českých domácností v oblasti vybavenosti televizními přijímači a sledování chování diváků se opakuje v pravidelných šetřeních již od roku 2008. V neposlední řadě se zaměřuje také na ochotu adopce nových technologií diváky.

redakce

Reklama
Vybrané články