TereBox T2

Odborné semináře pro servisní techniky TKR, STA v roce 2017

| Tisk

logo Zveme Vás na specializované vzdělávací akce pro odborníky či servisní techniky v oblasti televizních kabelových rozvodů a společných TV antén.

Seminář techniků televizních kabelových rozvodů | 22. 2. 2017 | Lovosice, více info
Ve spolupráci s odborným garantem Ing. Ivanem Pleschnerem, konzultantem v oboru televizní a vysokofrekvenční techniky jsme připravili vzdělávací akci na téma televizní kabelové rozvody.

Seminář je určen technikům pracujícím na montážích a údržbě sítí a ostatních zařízení televizních kabelových rozvodů, v mnoha směrech je užitečné i pro techniky společných televizních antén.

Budou probírány a ukázány základní principy televizních a kabelových rozvodů, zvláště metalické (koaxiální), stručně i optické technologie, principy přenosu signálů a údržby sítí, základní i pokročilá měření.

Školení se také zaměří na zjišťování a odstraňování nejčastějších závad, rušení a chyby v údržbě. Zmíněny budou i nové trendy v TKR, koexistence s jinými službami a alternativy v budoucnu.

Výhledy a novinky v oblasti TV přijímačů | 23. 3. 2017 | Brno, více info
Cílem semináře je seznámit vás s moderními trendy a směry vývoje televizních přijímačů - zejména zvyšování rozlišení a kvality obrazu, vybavení a komfortu obsluhy. Seminář je určen především

• servisním technikům,
• pracovníkům a prodavačům specializovaných obchodů,
• ostatním zájemcům o oblast spotřební elektroniky.

Na semináři budou představeny nové generace TV smart přijímačů, principy a výhledy prostorového zobrazování a 3D televize, nové typy zobrazovačů a jejich vlastnosti či problémy přechodu na novou platformu DVB-T2 v České republice

Seminář pro servisní techniky STA | 30. 3. 2017 | Praha, více info
Seminář je určen odborné veřejnosti, zejména majitelům servisních firem a servisním technikům, zabývajících se přípravou, projektováním, instalací a údržbou zařízení Společných Televizních Antén.Budou představeny nejen základní pojmy z oboru digitální televize, přehled platforem digitálního TV vysílání 1. generace, standardy digitální televize 2. generace - (DVB-S2, DVB-T2, DVB-C2), příjem zemských TV a VKV signálů a praktické zkušenosti z provozu STA a televizních domovních rozvodů. Součástí semináře bude i problematika Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání v ČR.

Více informací i on-line přihlášku naleznete na internetových stránkách WWW.UNIT.CZ.

Budeme se na vás těšit!

PR článek

redakce

Vybrané články