Místo pro Vaši reklamu

Česku hrozí arbitráže kvůli novele telekomunikačního zákona

| Tisk

logo Česká asociace satelitních operátorů (ČASO) zásadně nesouhlasí s přechodem pozemního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 tak, jak je zakotven v návrhu novely zákona o elektronických komunikacích (ZEK).

Navrhovaný postup je podle ČASO v rozporu s legislativou EU, a České republice tak v případě přijetí novely hrozí arbitráže ze strany poškozených subjektů. Uvedla dnes ČASO.

ČASO kvůli novele zákona o elektronických komunikacích podala stížnost k Evropské komisi, kterou se právě teď orgány komise vážně zabývají. Vládou navrhované řešení je dle ČASO v rozporu s evropskou legislativou, podle které musí být zvolené řešení technologicky neutrální a nesmí být zvýhodněna žádná technologie šíření televizního signálu.

Před měsícem jsme naši stížnost k Evropské komisi významným způsobem doplnili a v této chvíli jednáme o termínu slyšení,“ sdělil sekretář ČASO Patrik Brom.


obrázek

ČASO také zásadně nesouhlasí s tím, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytlo nepovolenou veřejnou podporu soukromým společnostem České Radiokomunikace (ČRa) a Digital Broadcasting (DB). Zatímco mobilním operátorům stát spektrum prodává v dražbách, výše jmenovaným provozovatelům vysílacích sítí ho hodlá poskytnout zdarma na 9 let. Tím ovšem dle ČASO přijde minimálně o 11 miliard korun.

Dále není žádným způsobem zajištěno, že nové sítě vybudované za veřejné prostředky nebudou použity pro provoz vysílání, které bude divákům zpoplatňováno,“ doplnil Patrik Brom.V neposlední řadě bude česká domácnost v rámci plánovaného přechodu vystavena vysokým výdajům spojeným s nákupem nových televizních přijímačů nebo set-top boxů. Podle odhadů Ministerstva průmyslu a obchodu by na ně občané mohli vynaložit až 5 miliard korun.

Spotřebitelé zaplatí kromě 5 miliard za nové televize či set-top boxy ještě další miliardu korun zvažovanou v souvislosti se spuštěním nové sítě vysílačů. O žádné kompenzaci těchto výdajů pro občany ČR ministerstvo neuvažuje,“ řekl Brom.

Ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že přechod na standard DVB-T2 vyžaduje EU. Toto tvrzení není pravdivé. Členské státy EU mají pouze povinnost uvolnit část vysílacího spektra pro mobilní operátory, přičemž nikde není určeno, že v této souvislosti má pozemní televizní vysílání přejít na standard

DVB-T2 v kombinaci s kódováním HEVC, který prosazuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

redakce

Vybrané články