Quantcast

Digi TV: Za poklesem signálu je aktivace druhé poloviny transpondéru

| Tisk

V noci na středu 19. dubna 2017 došlo k přesunu jednoho multiplexu společnosti Slovak Telekom (ST) na novou vysílací frekvenci. Se změnou kmitočtu multiplexu došlo k mírnému poklesu signálu. Proč k této změně došlo? Dojde ještě k dodatečnému navýšení signálu? Na tyto otázky budeme hledat odpověď v našem článku.

Přesun programů multiplexu operátora ST na nový vysílací kmitočet proběhl zcela automaticky na dodávaných set top boxech Nová Digi TV CZ, Magio Sat a Nová Digi TV SK - tedy všech tří platforem, které kapacitu na uvedeném kmitočtu využívají. Zákazníci platformy Nová Digi TV v České republice a na Slovensku s externími moduly používané v televizorech nebo set top boxech si museli programy doladit ručně zadáním nové vysílací frekvence.

S přechodem multiplexu na novou frekvenci ale došlo k nepatrnému poklesu signálu a rovněž i signálu na novém kmitočtu 12,643 GHz, pol. V a také 12,607 GHz, pol. V. Tedy původního multiplexu, který v uvedený den zůstal na původních parametrech.

"Ano, změnou frekvence TP4 z 12723 MHz na 12643 MHz v noci na 19. 4. mohli klienti DIGI CZ zaznamenat snížení úrovně přijímaného signálu na nové frekvenci. K tomu je ale třeba dodat, že se úroveň signálu snížila na hodnotu, kterou TP4 dosahoval před listopadem 2016, do kdy byla část frekvenčního pásma transpondéru využívána společností RCS&RDS, například i pro provoz služby stará DIGI TV," uvedl na dotaz webu parabola.cz operátor satelitní služby Nová Digi TV CZ.


obrázek

▲ Mapa č. 1 - Footprint satelitu Intelsat 10-02, Ku pásmo, spot 3X (mapa: Intelsat)

"Společnost RCS&RDS se rozhodla v listopadu 2016 toto pásmo uvolnit a tím úroveň signálu TP4 pro klienty Nové DIGI TV narostla na hodnoty, které bylo možné na původní frekvenci naměřit až do noci z 18. na 19. 4. 2017," vysvětluje.

Původní stav v distribuci programů ale nemohl být zachován.

"Z dlouhodobého hlediska byl však tento stav neudržitelný, a proto došlo z důvodu zachování vysoké kvality služby k předmětné konsolidaci transpondérové kapacity Intelsat. Momentálně se TP3 s frekvencí 12607 MHz a TP 4 s novou frekvencí 12643 MHz nacházejí na jednom společném fyzickém transpondéru (IS10-02 311X o šířce 72MHz), díky čemuž nebude například docházet k rušení signálu žádnou třetí stranou, jak tomu bylo v minulosti," říká serveru parabola.cz provozovatel Nové Digi TV CZ.

Zákazníci platforem Nová Digi TV a Magio Sat se ale nemusí obávat zhoršení technické kvality obrazu a zvuku u šířených programů.

"Pokud jde o diskutované zhoršení kvality obrazu a zvuku kanálů na předmětném transpondéru, tak k němu nedošlo a ani nedojde, úroveň poskytovaných služeb se nezmění a bude dosahovat stejné úrovně jako před změnou frekvence transpondéru," uzavírá téma provozovatel platformy Nová Digi TV CZ.

Telekomunikační družice Intelsat 10-02 satelitního operátora Intelsat je v pásmu 12,5 GHz vybavena transpondéry se šířkou pásma 72 MHz. Do takto širokých transpondérů lze umístit ne jeden ale i dva klasické multiplexy. Díky tomu lze efektivněji využít transpondérovou kapacitu, jež je na satelitu k dispozici.Pokud je ale využívána jen část transpondéru 72 MHz, jako tomu bylo dříve u transpondéru 312X, je signál nepatrně vyšší. Příkladem je právě původní multiplex na 12,723 GHz, pol. V. Na druhé polovině tohoto transpondéru - na kmitočtu 12,687 GHz, pol. V se žádný "klasický" multiplex nenacházel.

transpondérfrekvencepolarizacesymbol rateFECnorma/modulaceoperátor
311XL12,607 GHzvertikální266662/3DVB-S2/8PSKST
311XU12,643 GHzvertikální266662/3DVB-S2/8PSKST
312XL12,687 GHzvertikální----
312XU12,723 GHzvertikální----

Tabulka - Vybrané transpondéry a multiplexy na satelitu Intelsat 10-02

Z výše uvedeného vyplývá, že se nejedná o chybu na vysílací straně a že jde o trvalý stav. Hodnoty, které můžeme na uvedených multiplexech naměřit, jsou dostatečné pro kvalitní příjem programů s dostatečnou rezervou. Signálové hodnoty na přijímačích v procentech nepřinášejí takřka žádnou informaci. Těžko říci, zda 80, 90 či 100 procent signálu je málo nebo hodně. Každý výrobce přijímačů pro procenta signálu stanovuje jinak.

V případě, že má divák opravdu pocit, že má nedostatečný signál z některých frekvencí, měl by si zkontrolovat nastavení paraboly, zda je správně nastavena na pozici 0,8°W/1°W, kde pracují satelity Thor 5, Thor 6, Thor 7 a Intelsat 10-02, které využívají všechny tři popisované platformy - česká a slovenská Nová Digi TV a slovenská Magio Sat.

Martin Vyleťal

Reklama
Vybrané články