Quantcast

Thor 6 (0,8°W)

Na pozici 0,8°W v provozu od 14.12.2009.

Satelit Thor 6 je telekomunikační satelit skandinávské společnosti Telenor Satellite Broadcasting (TSBc). Družice má kapacitu 36 transpondérů v Ku pásmu z toho 16 je určeno pro potřeby severní Evropy (pay-tv služba Canal Digital) a zbývající kapacita jako náhrada za družici Thor 3 a možnost expanze v regionu střední a východní Evropy.

Nosná raketa Ariane 5 dopravila Thor 6 spolu se satelitem NSS 12 na orbitální dráhu dne 29. října 2009 ve 21:00 hodin.

Minimální životnost satelitu je 15 let.

Thor 6 - nordic beam (severský svazek)
Obr. č. 1 - Thor 6 - severní svazek (K1 beam)

Transpondéry ve svazku K1 budou pracovat se šířkou pásma 27 MHz v kmitočtovém pásmu 10,7 až 10,95 GHz. EIRP těchto transpondérů bude v hlavní zóně dosahovat až 53 dBW, v Česku a na Slovensku okolo 47 až 50 dBW.

Thor 6 - nordic beam (severský svazek)
Obr. č. 2 - Thor 6 - svazek na střední a východní Evropu - K2 beam (tento svazek je využíván paketem freeSAT by UPC Direct)

Transpondéry ve svazku K2 budou mít jednotnou šířku pásma 33 MHz a budou umístěny v kmitočtovém rozsahu 11,7 až 12,75 GHz, které bude provázáno se stávajícím satelitem Thor 5. EIPR transpondérů nové družice bude ve střední a východní Evropě 52 dBW, v ostatní části Evropy okolo 45 až 49 dBW.

Technické parametry Thor 6

Výrobce satelitu: Thales Alenia Space
Orbitální pozice: 0,8°W
Očekávaná životnost satelit: 15 let
Počet transpondérů v Ku pásmu: 36 (po šířce 27 a 33 MHz)
Svazky: severní Evropa (16 trp.), střední + východní Evropa (20 trp.)
Polarizace - Ku pásmo: vertikální, horizontální
Ku band uplink: 12,75 až 13,00 GHz (severní svazek) a 17,3 až 18,1 GHz (svazek střední + východní Evropa)
Ku band downlink: 10,7 až 10,95 GHz (severní svazek) a 11,7 až 12,5 GHz (svazek střední + východní Evropa)
EIRP - Ku pásmo: max. 53 dBW (severní svazek), max. 52 dBW (svazek střední + východní Evropa)