Quantcast

Eutelsat W2A (10°E)

Eutelsat W2A poskytuje fixní široký svazek v Ku pásmu pro pokrytí Evropy, ostrovů v Atlantickém oceánu, Severní Afriky, Středního Východu a střední Asie. Přepínatelný svazek pokrývá oblasti mimo území širokého svazku. Transpondérová kapacita v C pásmu nabízí pokrytí Afriky, Evropy, Středního Východu a Jižní Ameriky.

Výrobce satelitu: Thales Alenia Space
Platforma: Spacebus 4000C4
Stabilizace: tříosá
Datum vynesení satelitu: 3. dubna 2009
Nosná raketa: Proton
Počet transpondérů: 46 (Ku pásmo), 10 (C pásmo), 1 (S pásmo)
Šířka pásma transpondérů: 4x po 40 MHz, 8x po 54 MHz, 4x po 62 MHz a 12x po 72 MHz
Pracovní rozsah (downlink): Ku pásmo: 10,7 - 11,7 GHz a 12,5 až 12,75 GHz, C pásmo: 3,625 až 4,2 GHz, S pásmo: 2,17 až 2,20 GHz
Polarizace transpondérů (Ku pásmo): lineární - horizontální, vertikální
Polarizace transpondérů (C pásmo): kruhová - levotočivá, pravotočivá
Maximální EIRP: Ku pásmo: 48 dBW (europebeam), 52 dBW (africký svazek), C pásmo: 41 dBW
Očekávaná životnost: minimálně 15 let
Pokrytí: Evropa, severní Afrika a Střední Východ (Ku pásmo), Evropa, Afrika, Střední Východ, Jižní Amerika (C pásmo)
Přenášené programy: viz. přehled

Satelit Eutelsat W2A (10°E) nabízí tři typy pokrytí - z toho dva pro Ku pásmo: widebeam (pokrývá Evropu, severní Afriku, Střední Východ), steerable beam (pokrytí jiných oblastí mimo wide beam) a pro C pásmo globální svazek.

Eutelsat W2A, europebeam
Obr. č.1 - Footprint satelitu Eutelsat W2A, europebeam (široký svazek); Ku pásmo

Eutelsat W2A, africanbeam
Obr. č.2 - Footprint satelitu Eutelsat W2A, africanbeam (směrovatelný svazek); Ku pásmo

Eutelsat W2A, africanbeam
Obr. č.3 - Footprint satelitu Eutelsat W2A, africanbeam (globální svazek pro C pásmo)