Quantcast

Eurobird 4A (4°E)

Satelit Eurobird 4A dříve sloužil na pozici 10° pod názvem Eutelsat W1.

Eurobird 4A (dříve známý jako Eutelsat W1) poskytuje fixní široký svazek pro pokrytí Evropy, ostrovů v Atlantickém oceánu, Severní Afriky, Středního Východu a střední Asie. Přepínatelný svazek pokrývá oblasti mimo území širokého svazku.

Výrobce satelitu: EADS Astrium (formerly Matra Marconi Space)
Platforma: Eurostar 2000+
Stabilizace: tříosá
Datum vynesení satelitu: 6. září 2000
Nosná raketa: Ariane IV (V132)
Počet transpondérů: 28
Šířka pásma transpondérů: 4x po 40 MHz, 8x po 54 MHz, 4x po 62 MHz a 12x po 72 MHz
Pracovní rozsah (downlink): 10,95 - 11,2 GHz, 11,45 - 11,7 GHz a 12,5 až 12,75 GHz
Polarizace transpondérů: lineární - horizontální, vertikální
Maximální EIRP: 47 dBW (widebeam), 52 dBW (steerable)
Očekávaná životnost: 12 let
Pokrytí: Evropa, severní Afrika a Střední Východ

Satelit Eurobird 4A (4°E) nabízí dva typy pokrytí - widebeam (pokrývá Evropu, severní Afriku, Střední Východ) a steerable beam (pokrytí jiných oblastí mimo wide beam).

Eurobird 4A, widebeam
Obr. č.1 - Footprint satelitu Eurobird 4A, widebeam (široký svazek)

Eurobird 4A, steerablebeam
Obr. č.2 - Footprint satelitu Eurobird 4A, steerablebeam (směrovatelný svazek)